| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, augusti 19, 2006

  2006-08-19 lö | cid KOMMENTAR | Socialisternas kamp emot kristendomen - Manifestet 1848: Vi vill avskaffa all religion och moral

cid KOMMENTAR Socialisternas kamp emot kristendomen. På torsdagen (17 aug.) offentliggjordes två rapporter med kritik mot den sedan 1994 gällande värdegrunden om kristen etik i skolans läroplan.

Först SR Ekot på morgonen [samt på uppföljning på em av SR Ekot Blekinge ] om en undersökning av hur landets rektorer ställer sig till läroplanens etiska värdegrund. Också regeringens diskrimineringsutredare Masoud Kamali kom med sin utredning, och förordar att värdegrunden helt stryks ur läroplanen till förmån för ett antidiskrimineringsperspektiv. Ambitionen är att göra oss till nya sociala varelser enligt förslaget i SOU 2006:79 - ett gammalt recept från 30-talets fascistiska strömningar i bl.a. Sverige och Tyskland, och som tog sig uttryck i steriliseringsprojekt och annat.

Att dessa rapporter kom samtidigt, en månad före valet, kan ses som att ”någon” vill att valet i höst inte bara skall gälla äganderätt kontra socialism, dvs arbetarens rätt till sin egen lön kontra statens anspråk på att äga rätten till våra löner och egendomar. Det skall också handla om kristendom kontra islam och ateism.

Man vill göra valet till en fråga om kristendomens plats i det förflutna, nuet och framtiden, dvs vi skall fråntas rätten också till sanningen om vår historia. Fiendskapen mot kristendomen är inget nytt inom socialismen, den är med sedan Marx’ och Engels’ dagar. Redan förut i årets valrörelse har ministern Morgan Johansson tydligt visat sitt förakt för religionsfrihet, och demonstrerat sin vilja att förbjuda troende att delta i det politiska livet utifrån sina kristna värderingar. Och statsministern Göran Persson, den gudlöse socialisten, vill att kyrkan bara skall bry sig livet efter detta, dvs inte lägga sig i det som rör livet här och nu. Så talar socialister och visar sin syn på demokrati. Också fiendskapen emot privata friskolor är ett uttryck för fientlighet mot kristendom. Man kunde förstå om motståndet mot friskolor berodde på rädslan att inte kunna hindra militant islam att ingjutas i muslimska elever, men absurt nog tycks man inom socialismen snarast vilja närma sig dessa grupper och samarbeta med dem. Folkpartiets motstånd grundar sig nog mer på oro för islamismens spridning än avoghet mot kristna skolor.

Kampen mot vårt kristna arv och ursprung intensifieras. Vi erbjuds godtycke, despotism, moralisk neutralitet eller i värsta fall islamistisk fascism istället för kristendom, från vänstern, och till och med från den åtminstone till namnet kristna socialistiska Broderskapsrörelsen. Man bör nog inte förvåna sig att socialisterna visar sina bockfötter all tydligare. Socialisterna i Sverige har ett totalitärt arv, deras mål är totalitär makt, med ett avskaffande av all religion och moral. Islamister och fredliga muslimer används som nyttiga idioter för att omintetgöra kristendomens eviga sanningar som ständigt stör socialisternas nattsömn och aldrig ger dem någon ro förrän de utrotat tanken på Gud. Arma losers! –Obs! Marx och Engels skrev 1848 i sitt berömda Manifest om spöket som går runt världen, att de inte vill omskapa religionen och moralen, de vill avskaffa dem. De visste mycket väl att det finns ingen grund för moral om man kan utrota religionen. All moral har, eftersom den måste ha, en religiös, dvs teologisk grund. Det är, all moral grundar sig på en föreställning om Gud. Så även socialismen, som alltså grundas på den falska inbillningen och önskedrömmen, att det inte finns någon Gud som en gång skall döma dem för deras illdåd. Denna drömföreställning har funnits sedan syndafallet, ända sedan dess har människor hoppats att de skall undgå sin Domare. Ingen ser mig, jag kan göra vad jag vill, ingen skall döma mig. Dårar kallar psalmisten dessa som intalar sig sådant [Ps. 10:4] .

Socialdemokraterna och den annars splittrade vänstern, är överens i sin ateism och farliga flirt med islamistisk fascism, man vill att valet skall vara ett val mellan kristendom resp. islam, mellan kristen etik resp. islams etik, eller detta icke-existerande som man förrädiskt kallar (religions-) ”neutral” etik.

Man hoppas uppenbarligen att folket – som i decennier framfostrats i socialistiska synsätt, alltifrån dagisvaggan till fonusgraven, och blivit ilurade att man inte behöver plugga – numera är så okunnigt att de alltmer aggressivt kristendomsfientliga socialisterna skall gynnas i ett val där man får välja mellan ett erkännande av kristendomens plats i Sverige och världen, resp. religionsförakt, aggressiv gudlöshet och fjäsk för militant islam.

Man hoppas ofattbart nog att man skall få röster på ett förnekande av kristendomens enorma inflytande i historien, och i nuet, trots att kristendomen är den starkast växande läran om Gud, isynnerhet i tredje världen.

Man hoppas att folket i Sverige skall anamma en förfalskad historieskrivning, förakt för Kristus, och förnekande av kristendomen som källa till moral och framsteg i Sverige såväl som i Västvärlden, trots att kristendomen är den moraliska och tankemässiga värld som gett upphov till modern sjukvård, skola, kunskapssökande och vetenskap, och haft en genomgripande betydelse för hela vår civilisation. Den är källan till vårt lands framväxt och sammanhållning och moral.

Erika Cyrillus Olsson, ledarskribent på Dagen, skrev i fredags under rubriken ”Rör inte värdegrunden”:

”Att döma av återkommande motstånd mot kristendomen är dess blotta existens ett stort samhällshot. Nu angrips åter den värdegrund som skrevs in i läroplanen under den borgerliga regeringen 1994. ”

”Om enhetssamhället österut [det gudlösa socialistimperiet/min anm.] rejält misslyckades med något, så var det väl individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-08-19 lö | cid KOMMENTAR | Socialisternas kamp emot kristendomen - Manifestet 1848: Vi vill avskaffa all religion och moral


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-08-19 lö | Förord av E. Sjöberg till FÖR HEMM...
  2006-08-18 fre | dagens citat | Erika Cyrillus Ols...
  2006-08-18 fre | SvD Synpunkt | cid | Dödsstraff k...
  2006-08-17 to | Dagens citat | Hanne Kjöller | Orä...
  17 augusti | Betraktelse av P. P. Waldenström
  2006-08-16 on | Dagens citat | Ruben Agnarsson | E...
  2006-08-05 lö | Dagens citat | Mats Tunehag | Äpp...
  2006-08-03 Th | Dagens citat III | ALAN DERSHOWITZ...
  2006-08-03 Th | Dagens citat II | Edmund Burke (17...
  2006-08-03 Th | Dagens citat | Brigitte Gabriel: B...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger