| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, augusti 23, 2006

  2006-08-23 on | cid KOMMENTAR | Brott & Straff | "Domstolar dömer hårdare" - Personvåldsbrotten fler & grövre
DN skrev igår 22/8, om ny brotts- & straffstatistik, framtagen av Kriminalvården, på beställning av just DN:
"Domstolar dömer hårdare" "Det genomsnittliga utdömda straffet i svenska fängelser
har blivit 60 procent längre de senaste tio åren."

"Är brotten värre eller straffen hårdare? ", frågar DN och får olika svar.

1. Våldsbrotten blir fler och grövre

* Det anser kriminologen Eckart Kühlhorn: "Vi kan absolut se att fler misshandlas i dag än tidigare. Alkoholkonsumtionen har ökat."

* Brottsförebyggande rådets, BRÅ, statistik visar att våldsbrotten blir fler, liksom våldtäkter, brott mot kvinnor och barn, vilket rådet inte helt kan förklara med ökad anmälningstendens pga ändrad inställning i samhället.

* Domaren vid Hovrätten för västra Sverige, Staffan Levén: "Jag kan inte kategoriskt säga att domarna inte dömer hårdare. Men vår känsla är definitivt att brotten blivit värre. Våldet har blivit grövre och vapen och till[h]yggen används oftare." * Statistiken har tagits fram av chefen för Kriminalvårdens utvecklingsenhet, Martin Grann: "Samhället och brotten har förändrats på många olika sätt. Det kan inte bara vara domarna som dömer hårdare. Kanske både och." 2. Brotten ökar inte, men strafflängden ökar - anser några

Kriminologen Mikael Rying vid länskriminalen i Stockholm, tror att brotten bedöms strängare och döms hårdare: "Vi kan se att mord och dråp inte ökat de senaste 20 åren, utan legat i princip still på cirka 100-120 dödade varje år. Men tingsrätterna dömer numera ut livstidsstraff i parti och minut."

3. Fakta från den nya statistiken säger: "Totalt nästan dubbelt så många fängelseår väntar på att avtjänas i dag som för tio år sedan: drygt 3 500 år 1996 mot drygt 6 500 fängelseår 2005."

 • Mord och dråp är på ungefär samma nivå
 • Våldsbrott mot person grövre och ökar, narkotikabrott ökar
 • Straffen har blivit längre, livstidsdömda ökar
 • De dömda blir fler
 • De kortare straffen med fotboja utdöms allt oftare till allt fler, och många brottslingar förs därigenom ut från fängelsesystemet

Går det ihop? I SR Ekots lunchupplaga idag 23/8 tog man upp den nya statistiken DN presenterade igår och klargjorde en del av dessa frågor.

Cecilia Klerbro, rådman på Stockholms tingsrätt, säger att det kan bero på att brottsligheten förändrats.

" kanske är det så idag att man dömer fler för brott där man oftare får fängelsestraff. Till exempel brott mot person, är en typ av brottslighet som oftare får fängelsestraff, och om det är fler som döms i dag för brott mot person så avspeglar sig ju det i statistiken."

De brott som ökat i antal domar är grova våldsbrott mot person (misshandel, fridskränkning, sexualbrott, mm), samt narkotikabrott.

Jan Andersson, chef på Brottsförebyggande rådet, talar om en ändrad fångpopulation, det vill säga de intagna:

"Vi har varit världsmästare på att döma ut en, två och tre månaders straff. Nu har vi som alternativ fotboja och samhällstjänst till korta fängelsestraff, om man nu tar bort dem från fångpopulationen så får man bara de långtidsdömda kvar och därmed ökar naturligtvis den genomsnittliga tiden för dem som sitter i fängelse."

Anmälningsbenägenheten för våldsbrott har ökat, polisen prioriterar dessa, fler går därför till domstol och livstidsdomar ökar mest för våldsbrott och narkotikabrott, enligt Jan Andersson.
Cecilia Klerbro säger bestämt att domstolarna inte tolkar strängare. Fler fängelsestraff beror på fler våldsbrott, hårdare domar beror på grövre våld.
*
cid KOMMENTAR "Är brotten värre eller straffen hårdare?" Svaret på DN:s fråga tycks alltså vara: Ja och ja. JA, brotten är värre, våldsbrotten fler och grövre. JA, straffen blir hårdare och fängelsetiden längre, eftersom våldet ökar och blir grövre.
Det handlar inte om ändrad lagtolkning, det är en förändring i brottsligheten. Grova personbrott och narkotikabrott ökar, dessa brott medför strängare och längre straff. I åratal ha vi fått höra från vänsterhåll, att brotten inte ökar, inte heller våldsbrotten. Vanligt folk som vistas på gator och torg har en helt annan erfarenhet, som förut förnekats.
DET VI ALLA sett och märkt, är nu bekräftat. Våldet har ökat. Det grova våldet har ökat. Städerna, gatorna, hemmen, villaområden, höghusområden, ja även landsbygden är osäkrare än förr. Laglöshet och våld tar över alltmer av städerna och livet. Vi behöver fler poliser, mer civil kurage, hävdande av åtskillnaden mellan ditt och mitt, rätt och fel, ont och gott. Det är laglydiga, skötsamma, arbetande, skattebetalande medborgare som man skall sätta främst och använda skattepengar för att värna och belöna. Brottslingar skall straffas, inte belönas.
Relativism och värdenihilism är odugliga som vägledare för i ett samhälle där folket har självbevarelsedrift och vill ge sina barnbarns barnbarn ett land att ärva. Vi behöver betona fasta värden beprövade i tusentals år.
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-08-23 on | cid KOMMENTAR | Brott & Straff | "Domstolar dömer hårdare" - Personvåldsbrotten fler & grövre


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-08-23 on | dagens citat | Christopher Hitchen...
  23 aug. | BETRAKTELSE av P. P. Waldenström
  2006-08-22 Tu | dagens citat | Richard Cohen: 1938...
  22 aug. | BETRAKTELSE av P. P. Waldenström
  2006-08-20 sö | dagens citat | Dick Erixon om Väns...
  2006-08-20 sö | Benjamin Netanyahu om proportional...
  2006-08-19 lö | cid KOMMENTAR | Socialisternas kam...
  2006-08-19 lö | Förord av E. Sjöberg till FÖR HEMM...
  2006-08-18 fre | dagens citat | Erika Cyrillus Ols...
  2006-08-18 fre | SvD Synpunkt | cid | Dödsstraff k...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger