| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, september 15, 2006

  2006-09-15 fre | Låt alla få leva sin dröm! | Carl Ingemar Dagman | Jönköpings-Posten debatt
VALET 2006 Socialism, islamism eller kristen civilisation

Carl Ingemar Dagman:
Låt alla få leva sin dröm!
I TV4 :s valprogram (12/9) fick Göran Persson frågor om sin herrgård. Persson klarade sig bra. Han hade bara följt kärleken och sina drömmar. Och pengarna får man förmoda. På höjden av sin makt hade han hittat en ny fru. Han var förälskad, och det rika kärleksparet ville få ett ”barn”, förverkliga en dröm. De skaffade en herrgård med två flyglar. De har skogsmarker, jaktmarker och fiskevatten i ett underbart vackert landskap, därtill inte långt från hans födelseort. GÖRAN PERSSON LEVER SIN DRÖM. LÅT ALLA FÅ GÖRA DET! Göran Persson har gjort en livsresa från arbetarhemmet till högsta ämbetet i staten. En skön ålderdom väntar. Han kan leva ett gott liv på en stor gård, med plats för många barn och barnbarn på långa besök samtidigt. Persson har lärt sig leva gott. Han erbjöd sig till och med att lära livsnjutaren, jaktexperten, vin- och matkonnässören Guillou hur man lever Det Goda Livet. Deras herrgård är inte mycket att bråka om. Den är inte mycket mer än en parkeringsplats jämfört med den Texasranch som President Bush äger. Men med svenska mått är det mycket bra, det är i klass med våra "giriga" direktörer och granne med flera av dem. Göran Person talar ständigt med förakt om Amerika, men själv har han förverkligat den AMERIKANSKA DRÖMMEN. Från två tomma händer till svensk president i kungariket Sverige, med sig själv och sitt eget arbete som enda hjälpmedel, och Partiet förstås som villigt låter sig brukas.
Persson har nu i valrörelsens slut gett Sverige en ny politik. LÅT ALLA FÅ LEVA SIN DRÖM. Isynnerhet de som inte har samma resurser som han. Låt de små och stilla i landet få leva sin dröm. Låt dem som drömmer om att få vara hemma med sina barn få leva sin dröm. Låt dem få betalt för det. Det är rättvist.
Låt alla arbetare och LO-medlemmar leva sin dröm. Alla som vill skaffa eget hus, hjälp dem förverkliga sin dröm. Sänk skatten på arbete, gör det lönsamt att arbeta.
Låt människor kunna arbeta sig upp. I Sverige är det spel, lotto och socialism som är de säkraste vägarna att bli rik på. Det är för smalt, det räcker inte.
Låt det vara lönsamt att avstå från hög standard och god ekonomi och istället arbeta hårt med studier i några år. Låt det löna sig att skjuta upp belöningen.
Låt föräldrar få en skola för sina barn där de lär sig att lära sig, och får grundläggande kunskaper i grammatik, språk och matematik så att de sedan kan välja efter intresse och inte hindras i sina val pga oduglig skola där de tvingats förslösa sin bästa inlärningstid.
CARL INGEMAR DAGMAN fri skribent
*
LÄS MER:
Inredningsivern fungerar som vår nya kvasireligion (Dagen 2008-02-13)
Villebrådet Göran Persson (Sydsvenskan 2008-02-09)
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-09-15 fre | Låt alla få leva sin dröm! | Carl Ingemar Dagman | Jönköpings-Posten debatt


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-09-14 to | Valet 2006 | Susanne Wigforss | ”S...
  2006-09-13 on | Göran Persson och den amerikanska ...
  2006-09-12 Tu | dagens citat | Anne Applebaum | St...
  SEPTEMBER 12
  2006-09-11 Mo | On 9/11 | Christopher Hitchens | WSJ
  2006-09-11 må | dagens citat | Mats Tunehag | om 9...
  bloggar SEPTEMBER 20069-11 Psalm 23:4 Fear No Evil...
  2006-09-10 sö | förfallet på SvD växer |
  2006-09-10 Su | dagens citat | Rudy Giuliani | USA...
  2006-09-07 Th | dagens citat | Victor Davis Hanson...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger