| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, februari 18, 2007

  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad enighet är ingen lösning | Carl Ingemar Dagman
KYRKAN & ENHET
Världen idag, Kultur, Debatt
Alla talar om enhet, men ingen vågar säga det uppenbara: ökad enighet har inte lett till en vändning för kristenheten, hävdar Carl Ingemar Dagman, fri skribent. I Världen idag 29/1 efterlyste Ulf Ekman ökad enighet ("Är då enhet så nödvändigt?")
Carl Ingemar Dagman:
Ökad enighet är ingen lösning

Alla talar om enhet, och så långt tycks verkligen alla vara eniga. Och inte bara det, nästan utan undantag så handlar man också, det vill säga träffas för att prata, på det att enigheten skall bli förverkligad och synlig i det yttre. Och pratandet har nu under lång tid steg för steg lett till mer och mer överenskommelser och gemensamma uttalanden, erkännanden, samorganisation och samgående av samfund. Detta har skett parallellt med allt hårdare attacker och kritik mot kristendomen och kyrkorna, ett allt mer ökat motstånd i samhället mot kristendom, minskat inflytande på samhället och individer, ökad avkristning, ökad sekularisering, färre medlemmar och färre samfund, samt för varje år en allt mer uppenbarad kraftlöshet bland de kristna. Detta är naturligtvis en reträtt men framställs som kraftsamling. Det har självklart också allt svagare ekonomiska verkligheter som pådrivande faktorer. Trots att detta pågått länge nog för att man skall våga sig på en utvärdering, så vågar ingen säga det uppenbara. Ökad enighet har inte lett till en vändning. Inget tyder på att fortsatt samgående kommer att påverka trenderna. Inga av alla dessa mänskliga klokheter har någonsin givit ens en millimeter framgång. Men i argumentationen gör man enhetsarbetet till en framgångsfråga. Det sägs vara en fråga om trovärdighet, visserligen inte inför Gud, men inför världen och samhället. De kristna måste hålla ihop för att världen skall lyssna. De kristna måste tala med en röst. Man gör det också till en väckelsefråga, i det att man rättfärdigar världens ursäkter, som om de hade rätt inför Gud att inte tro och inte erkänna Kristus som herre, så länge de kristna inte kan hålla sams. Men de otroende som inte vill tro, hade inte ens trott om Kristus gått mitt ibland dem, och när han gjorde det, så fanns inte heller då enighet, likväl kom människor till tro. Då som nu gäller, de som inte tror Mose och profeterna tror inte heller Kristus. Enhetsivrare har uppfattningen att Joh 17:21 är det bibelord som ger dem stöd. De menar att det ordet betyder att världen inte kan tro, därför att de stöter sig på strider mellan troende. Mot hela denna tankebyggnad finns en rad invändningar. Betraktar vi de nuvarande samfunden och deras ursprung och historia så finner vi att de alla låter sig beskrivas på följande tillspetsade sätt: När de var levande, unga, starka och framgångsrika, och drevs av övertygelsen om sanningen i sina läror, ville de inte leva ihop med sina moder- eller systerkyrkor/samfund/rörelser. Men nu, när de är mer eller mindre döda, gamla, svaga och icke har tilltro till sina sanningar och läror som en gång gav dem liv, ja då vill de inte dö i ensamhet. De som inte ville leva och verka ihop, vill nu dö och begravas ihop. Framgången vill man ha för sig själv, men sorgen är alltid lättare att bära tillsammans med andra. Men är det inte bra att den mänskliga svagheten fått oss att lyssna på varandra? Är det inte bra att misslyckandet skapat ödmjukhet och öppenhet? Visst är detta och mer därtill nyttiga frukter av nedgång och motgång, som i och för sig kan ge rum för något sant nyttigt. Men man får inte glömma att i tider av motgång tänker man lätt pessimistiskt, och blir man dessutom attackerad så riskerar man att bli försiktig och defensiv. Ja ännu värre, man söker med gärningar - och korrekta åsikter - rättfärdiga sig inför en fientlig omvärlds angrepp. Kristendomen är från sin begynnelse starkt självmedveten och utan kompromissanda, det vill säga den saknar alla förutsättningar till enhet med oliktänkande. Kristendomen, när den är stark och levande, tar strid med Satan, synden, världen, villolärare och falska läror. Så gjorde Kristus och så gör kristna som lärt känna honom. ”Det står skrivet”, är Jesu svar på Djävulens falska bibelläsande. Kristus säger själv att han inte kommit för att skapa fred utan strid, ordagrant: (han kommer med) svärd. Den moderna uttolkningen av Joh. 17:21 är en produkt av 1800-talet. Denna tolkning finns inte i kyrkan dessförinnan, och ändå har splittring varit kännetecknet på kristenheten i alla tider. Enhetssträvandena är födda i en tid då internationalism, pacifism, modernism, liberalism och socialism var högsta mode. Det var precis som nu, en tid då attacker på kristendomen, kyrkan, trosläran, Bibeln, Kristus och all dogmatik var starka. Det var en tid, precis som nu, då kyrkans inflytande minskade. Det var en tid, precis som nu, då man trodde på ständig utveckling, även av den kristna lärobyggnaden. Det var en tid då man trodde att räddningen för kyrkan var den sociala frågan, kyrkans samhällsengagemang skulle öppna människors hjärtan för Kristus. Man höll inte Guds ord för heligt. Fastän Joh. 17:21 antingen är feltolkat eller åtminstone övertolkat, så är det uppenbart att även om man för samtalets skull skulle erkänna denna 1800-talstolkning, så kan man inte låta ett enda bibelord köra över den mängd av andra ord, som talar om vikten av att bevara tron, dvs hålla läran ren och inte lägga till eller dra ifrån. Kraftlösheten bland vår tids kristna kommer inte av splittring och brist på frid, utan avsaknad av tilltro till Guds ord. Det är kompromissandan med Ordet och världen som gör oss svaga. Kanske den svåraste invändningen är denna: När i historien har enhetssträvanden lyckats, det vill säga gett framgång? Jag vill gärna få veta vilken väckelse bland folket, de som icke tillhör någon kyrka, som har åstadkommits av samgåenden och/eller ömsesidiga erkännanden mellan kyrkor? Är det inte tvärtom så att alla väckelser har skapat splittring? Där splittringen upphör, där har väckelsen för länge sedan upphört! Eller menar man att alla dessa splittrande väckelser varit från Satan? Vem är då kristen i vårt land? Den kristenhet som sätter enhet före Guds ord kommer bara bli allt svagare och det enda man åstadkommer är ett allt högljuddare hån från världen, medan de utdöende kristna tröstar varandra på den gemensamma begravningen. Carl Ingemar Dagman

*

Läs också: "Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13) "Begreppet frikyrka lever och mår bra" (Dagen 2008-02-07) "Bön om mod att förändra" (Dagen 2008-01-25) "Tre blir ett - snart. Samfundsledare med siktet inställt mot gemensam kyrka" (Dagen 2008-01-22) "Det allvarligaste hotet har vi redan mitt ibland oss" (Dagen 2008-01-15) "Bibelns kristna enhet är en annan än nutidens" (Dagen 2008-01-08) "Först trohet, sedan sammarbete", Samuel S. Svensson, (REPLIK Världen idag Debatt 2007-03-14) (Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2007-02-16 fre | Världen idag Kultur debatt | Ökad enighet är ingen lösning | Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-10-27 fre | dagens citat | Ralf Dahrendorf om...
  2006-10-25 on | dagens citat | Överste Wickbom om ...
  24 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-23 må | Profetia från 1959 om en ödelagd j...
  2006-10-22 sö | dagens citat | Johan Norberg ger S...
  2006-10-21 lö | Lewi Pethrus om det talade ordet |...
  21 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-20 fre | Lewi Pethrus om Andens eld | Evan...
  20 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  19 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger