| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, maj 24, 2014

  Europeisk dockteater: Väst tillåter att PUTIN återställer sovjetimperiet

Carl Ingemar Dagman, Inlägg på KKrVA 22 maj. 17:55

#lågnivå – Omvärlden och den militära hjälpen, 

av Lars Ekeman, tidigare generalsekr Folk och Försvar

18 MAJ, 2014 · 12 COMMENTS

in FÖRSVAR OCH SÄKERHET

cid 22 maj, 2014, 17:55

POTUS & NATO

1. Krim måste återges till Ukraina, skyndsamt, världsordningen är redan rubbad, ytterligare fördröjning innebär etablering av ny ordning, där styrka blir rätt, och inga gränser är säkra, Kinas uppträdande mot Vietnam är ett färskt exempel, många fler gränstvister väntar på att bryta ut, passivitet från POTUS och NATO innebär inte bara att USA och Väst förlorar makt och inflytande, det innebär också skuld.

2. Världsordningen är redan rubbad, men kan möjligen återställas om POTUS o NATO snarast tvingar PUTIN att återge Krim till Ukraina och dra tillbaka trupperna från gränsen, vilket ännu inte skett, trots att det lovats flera ggr under lång tid.

3. Alla märker att varken USA eller NATO eller Tyskland eller resten av Väst – utom östeuropeiska f.d. sovjetsatelliter som blivit NATO-medlemmar – har någon som helst avsikt att bruka våld mot PUTIN.

4. Det spel vi ser, ”hot” om ”sanktioner”, ”krav” på tillbakadragande av trupper osv, från västsidan, och löften som aldrig uppfylls, samtal som resulterar i intet osv från PUTIN, är ett spel helt på PUTINS villkor.

5. PUTIN får det han vill ha utan militärt ingripande från Väst, åtminstone så länge han uppträder så försiktigt att Väst inte förlorar ansiktet.

6. Precis som Sverige tycks vara inställt på att inte försvara sig och rädda fastlandet genom att utlämna Gotland, så ser det ut som om också POTUS och NATO – trots Anders Fogh Rasmussens klara besked om stöd och hjälp – tänker ge PUTIN det han vill ha så länge han inte aktiverar NATO-stadgans artikel 5, ty först då PUTIN går till full väpnat angrepp blir det omöjligt för NATO att komma undan kriget.

7. Slutsumman är att POTUS OCH NATO i ett spel som liknar dockteater har accepterat att PUTIN återställer gränserna från Sovjettiden, och Väst offrar inte bara Krim och Östra Ukraina utan hela det forna Sovjetväldet, inkluderat Baltikum och troligen Finland, Åland och Gotland.

8. Det är illa nog att Väst förråder frihetsälskande broderfolk och f.d. Sovjetstater som älskar frihet, men om man låter detta ske har Väst förrått sig självt och lämnar över för Tyranniets gudlösa tidsålder, vilket kommer dra en mycket värre förstörelse över hela världen än de tre tidigare världskrigen, ja 1000 år av krig kommer sammantaget se ut som en vindpust i jämförelse.

9. Det vi kan hoppas på är att nuvarande POTUS och PUTIN gör misstag som öppnar ögonen på Väst och skapar ett folkligt tryck för väpnat försvar.

10. Men PUTIN är listigare än alla andra ambitiösa erövrare, han har inte bråttom, och han har rådgivare, inte bara ryssar som Dugin och Karaganov, utan tyska socialister, socialdemokraterna sGerhard Schröder och Helmut Schmidt och Willy Brants rådgivare Egon Bahr, som vet precis hur man lurar Väst.

Carl_I_Dagman (Twitter)


Etiketter: , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Europeisk dockteater: Väst tillåter att PUTIN återställer sovjetimperiet


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Kommer Sverige att försvara sin 5 sekler långa hår...
  Tomas Sjödin, pingstpastorn, predikar - men inte o...
  Kan Västvärlden räddas?
  Om Bibeln - Hur den skall läsas, samt tolkningspri...
  DEBATTARTIKLAR - Carl Ingemar Dagman
  Guds barns trygghet och hopp - Psalm 91 av David, ...
  Yttre och inre bruk av Guds Ord
  Sann bön har få ord
  Blunda för ondska!
  23 februari Ord för dagen - Luther (Bv-förlag)  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger