| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, juni 23, 2015

  OM NYA TESTAMENTETS LÄRA OM ARBETE & HJÄLPSAMHET apropå tiggeri bidrag mm
[ ett bidrag om Nya testamentets lära med anledning av Patrik Engellaus artikel
Skammens ministerium 
http://detgodasamhallet.com/2015/06/23/skammens-ministerium/#more-1280 ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nya testamentets lära är solklar. Lika solklar är den allmänna kristenhetens extrabibliska uppfattning. Och de går inte att förena. 

2. Olikheterna beror främst på två skäl: Sverige var förr ett enhetssamhälle där alla var kristna i yttre mening, och det andra skälet är dubbelt, å ena sidan lever kristenheten i det förgångna, som om alla fortfarande vore kristna, och å andra sidan lever man, inte helt utan, men i huvudsak utom, utanför, extra bibeln, dvs man gör sig en egen bibel. När Guds ord inte passar, så väger och väljer, vrakar och vränger man, eller tar inte reda på alls vad den verkligen säger, ibland därför att man menar sig veta det i alla fall. Och därmed har kyrkan förlorat sitt salt och ljus, sanningens ord. Kyrkan är inte sanningens stöttepelare när den överger Guds ord. Ty Guds ord, som det är, skär igenom allt, och håller isär det som inte går att dela, som märg och ben, och det håller ihop det som ingen människa kan hålla ihop, som synd och nåd, liv och död. Där salt, ljus och sanning förpassas till skräpkammaren tar röta, mörker och lögn över, och död härskar. Som i Sverige. I kyrka och samhälle.


3. NTs apostoliska, dvs av Kristus givna, lära i teori och praktik är denna:

3.1 Var och en är skyldig att försörja sig själv - den som inte vill arbeta ska inte äta.

- Det är hela Skriftens budskap att människan ska arbeta sex dagar av sju. Vilodagen är helig, eftersom Gud vilade så ska vi vila. Det är en trossak, för att hämma girighet o öva tro. Idag när vi avskaffat vilodagen inser vi vilken styrka det är att kunna säga: idag får jag inte arbeta, dvs jag måste vila och låta Gud ta hand om det jag inte hunnit med. Gott samvete i vila TROTS allt ogjort som väntar, TACK vare Guds befallning, som står över alla o allt. 


3.2 Var och en är skyldig att ta hand om sina egna - den som inte gör det är värre än en otrogen, dvs inte kristen alls. 

a) Detta är ett så självklart bud, enligt Kristi apostlar (och den som hör dem hör Kristus) att det är självklart för alla människor oavsett tro. Det är, om man så vill, en rest av Guds vilja sedan Paradiset före Syndafallet som synden inte utplånat ur naturen, även om onda ideologier som socialism och falsk kristendom dock gör allt för att utplåna det och lyckas ibland.

b) Det är inte "samhället" eller överheten eller församlingen som ska ta hand om människor. Det är den egna familjen som har ansvar för sig själva.

c) Ingen får ligga församlingen till last, den som har familjemedlem som inte kan försörja sig själv har ansvaret för denne och ska inte överlämna den personen åt andra att ta hand om.

3.3 Den kristne har alltså först ansvar för sig själv, därefter för sin biologiska familj, och för det tredje har han ansvar för sin andliga familj, de kristna, i sin egen församling först, därnäst i andra, och främst då de som lider nöd och förföljelse och isynnerhet de som man har andliga skulder till, genom tidigare erhållen förkunnelse och undervisning.


4. Den kristna församlingens praktik följer Jesu ord: det ni har gjort mot en av dessa mina minsta (dvs troende) det har ni gjort mot mig - den kristne, och den kristna församlingen har ansvar för Kristi lärjungar, inte vem som helst.

4.1 Kristus uppmuntrar kraftigt kristna att hjälpa kristna genom löftet att redan den som ger bara ett glas vatten till någon DÄRFÖR ATT han är en kristen lärjunge, han skall sannerligen bli belönad.

4.2 Och den som hjälper en profet (som ju ofta är förföljda även av de egna) bara för att han är en profet, han skall få samma lön som en profet, dvs han blir med-"skyldig" i profetens gudomliga uppgift.


5. Det står inte att finna ett enda ord som befaller den kristne att hjälpa fattiga etc bara för att de är fattiga.

6. Apostlarna går till hedningarna och predikar evangelium och ber för sjuka. Det är deras "sociala och ekonomiska" historiska insats.

(Slavar uppmanas att förbli slavar och tjäna Herren.)


7. Penninginsamlingar sker inte till fattiga otroende utan till kristna, utan undantag.


8. VILKA TROENDE får då hjälp av den kristna församlingen?

8.1 Inga män omnämns som församlingen tar ansvar för. Inga sjuka, inga fattiga.

8.2 Endast kvinnor, och av dem endast änkor, och av änkorna endast de som var för gamla att gifta om sig, och av dessa gamla änkor endast de som ingen familj/släkt hade som kunde försörja dem, och på denna lilla grupp som återstod av änkor som kunde komma ifråga ställdes ytterligare ett krav: de skulle ha levt ett fromt och föredömligt liv. Om man fyllde dessa krav kunde man upptagas som "församlingsänka" och som motprestation fick man uppgifter att utföra.


9. När kristna hjälporganisationer (ex. Pingströrelsen och andra) girigt står efter att få bidrag! från SIDA tvingas de avsvära sig sin tro och lova att hjälpa utan att prioritera kristna, i strid med kärleken och Guds ord.

10. Den kristna församlingen, Kristi lärjungar, har fått ett uppdrag, som ingen annan fått, och som ingen annan kan utföra: förkunna Guds ord, döpa och lära allt vad Kristus befallt, så att Anden kan ta ut människor ur världen för att tillhöra Gud.

11. De kristna har inte fått i uppdrag att skapa världsfred, utrota fattigdom och sjukdom, utplåna orättvisor socialt och ekonomiskt, ej heller att göra uppror och störta regimer eller s.k. onda strukturer. Och ja, kyrkan upprätthåller patriarkatet och överheten och måste göra det om den inte ska göra uppror mot församlingens herre Kristus själv. Laglöshet är antiKristligt i bokstavlig mening. /Carl Ingemar Dagman, Habo, 2015-06-23 ti 

Etiketter: , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  OM NYA TESTAMENTETS LÄRA OM ARBETE & HJÄLPSAMHET apropå tiggeri bidrag mm


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2015-03-28 lö cid KOMMENTAR LÄNKAR GAMLA ...
  Försvar kontra invandring - mejl till Jan Ericsson...
  Europeisk dockteater: Väst tillåter att PUTIN åter...
  Kommer Sverige att försvara sin 5 sekler långa hår...
  Tomas Sjödin, pingstpastorn, predikar - men inte o...
  Kan Västvärlden räddas?
  Om Bibeln - Hur den skall läsas, samt tolkningspri...
  DEBATTARTIKLAR - Carl Ingemar Dagman
  Guds barns trygghet och hopp - Psalm 91 av David, ...
  Yttre och inre bruk av Guds Ord  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger