| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, september 16, 2006

  2006-09-16 lö | dagens citat | Moralisk intuition | James Q. Wilson |
VALET 2006 Socialism, islamism eller kristen civilisation

cid KOMMENTAR Om marxismen - socialdemokraternas gudologi City universitetet inbjöd 1998 professor James Q. Wilson till Sverige. Han är en av vår tids mest kända forskare i statsvetenskap (political science) och kriminologi och är en av upphovsmännen till "nolltolerans" i brottsbekämpning, vilket med framgång tillämpats i New York. Den 13 maj höll han The 1998 Hans L Zetterberg Lecture, kallat "Moral Intuitions", vilket samma år utgavs i skrift (City University Press, 1998 - AdLibris 59 kr).

På sidan 15 fann jag följande uppmuntrande övertygelse:

"[p]ostmodernism and Marxism have long been holding hands under the table. Marxism, having failed economically and having failed politically, is now being defended on the last battleground left, namely culture. There too, in time, it will lose."

Söndag kväll, eller möjligen måndag, står det klart vem som vinner i valet, den socialistiska 1800-talsideologin, eller den framtidsrevolutionära kapitalismen. Socialismens totala bortförande till historiens skräpkammare har suttit hårt inne i Sverige. Svenskarna är sena till att utgrunda sade redan Gustav Vasa. Hellre något gammalt och beprövat dåligt, än något oprövat nytt och garanterat bra. Intet märkligt att svenskarna inte vågar satsa på något som både är nytt, oprövat och som man inte är säker på att det blir bättre. Socialismens väg från rumsrent, till skräpkammare och slutligen till vårelden, är dock oundviklig. Allt som man blivit van vid är svårt att skiljas ifrån, även om det är dåligt. Svensken är "snar till att samtycka och sen till utrannsaka", men när han väl fått ordning på förståndet, så handlar han resolut.

Frågan är, skall socialismen drivas ut ur landet genom ett positivt val för en annan politik, eller skall det ske genom att (s) får fortsätta att köra Sverige i fel riktning i för hög fart ända till det kör upp fosterlandet på isberget?

Det lyckligaste vore om Sverige valde bort den erfarne men högmodige gamle kaptenen, och överlät rodret till en visserligen ung och oerfaren skeppare, men som ändå vet att svänga och bromsa. Det är bättre att tappa fart än att gå på grund.

Alternativet är att (s) sänker sig själva genom eget grepp. När det svenska Titanic springer läck så sjunker inte bara Sverige utan också socialismen en gång för alla. Det kommer bli dyrt för Sverige att bli av med (s) om vi inte rannsakar nu.

*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-09-16 lö | dagens citat | Moralisk intuition | James Q. Wilson |


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-09-15 fre | Låt alla få leva sin dröm! | Carl...
  2006-09-14 to | Valet 2006 | Susanne Wigforss | ”S...
  2006-09-13 on | Göran Persson och den amerikanska ...
  2006-09-12 Tu | dagens citat | Anne Applebaum | St...
  SEPTEMBER 12
  2006-09-11 Mo | On 9/11 | Christopher Hitchens | WSJ
  2006-09-11 må | dagens citat | Mats Tunehag | om 9...
  bloggar SEPTEMBER 20069-11 Psalm 23:4 Fear No Evil...
  2006-09-10 sö | förfallet på SvD växer |
  2006-09-10 Su | dagens citat | Rudy Giuliani | USA...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger