| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, september 20, 2006

  2006-09-20 We | Bernard Lewis | om demokrati, frihet och islam | RealClearPolitics
DEMOKRATI & ISLAM
Bernard Lewis:
Bring Them Freedom, Or They Destroy Us

The dictatorship of Saddam Hussein in Iraq or the Assad family in Syria or the more friendly dictatorship of Mubarak in Egypt--all of these have no roots whatsoever in the Arab or in the Islamic past.

[After 1940] The Nazis moved in, made a tremendous propaganda effort, and were even able to move from Syria eastwards into Iraq and for a while set up a pro-Nazi, fascist regime. It was in this period that political parties were formed that were the nucleus of what later became the Baath Party. The Western Allies eventually drove the Nazis out of the Middle East and suppressed these organizations. But the war ended in 1945, and the Allies left.

A few years later the Soviets moved in, established an immensely powerful presence in Egypt, Syria, Iraq and various other countries, and introduced Soviet-style political practice. The adaptation from the Nazi model to the communist model was very simple and easy, requiring only a few minor adjustments, and it proceeded pretty well. That is the origin of the Baath Party and of the kind of governments that we have been confronting in the Middle East in recent years. That, as I would again repeat and emphasize, has nothing whatever to do with the traditional Arab or Islamic past. [t]he Iranian Revolution has gone through various familiar phases--familiar from the French and Russian revolutions--such as the conflicts between the moderates and the extremists. I would say that the Iranian Revolution is now entering the Stalinist phase, and its impact all over the Islamic world has been enormous. As Osama bin Laden puts it: "In this final phase of the ongoing struggle, the world of the infidels was divided between two superpowers--the United States and the Soviet Union. Now we have defeated and destroyed the more difficult and the more dangerous of the two. Dealing with the pampered and effeminate Americans will be easy." What happened on 9/11 was seen by its perpetrators and sponsors as the culmination of the previous phase and the inauguration of the next phase--taking the war into the enemy camp to achieve final victory. The response to 9/11 came as a nasty surprise. They were expecting more of the same--bleating and apologies--instead of which they got a vigorous reaction, first in Afghanistan and then in Iraq. There are, as I've tried to point out, elements in Islamic society which could well be conducive to democracy. And there are encouraging signs at the present moment--what happened in Iraq, for example, with millions of Iraqis willing to stand in line to vote, knowing that they were risking their lives, is a quite extraordinary achievement. It shows great courage, great resolution. There are still many major problems to overcome. There is a bitter anti-Western feeling which derives partly and increasingly from our support for what they see as tyrannies ruling over them. It's interesting that pro-American feeling is strongest in countries with anti-American governments. I've been told repeatedly by Iranians that there is no country in the world where pro-American feeling is stronger, deeper and more widespread than Iran. [o]ne of the greatest dangers is that on their side, they are firm and convinced and resolute. Whereas on our side, we are weak and undecided and irresolute. I think that the effort is difficult and the outcome uncertain, but I think the effort must be made. Either we bring them freedom, or they destroy us.

*
cid KOMMENTAR Lägg märke till paradoxen. Amerika gillas inte i länder där tyrannerna har goda relationer till USA. Folket i länder med tyranner som hatar USA och motarbetas av USA, gillar Amerika. Slutsats: Man förväntar sig att USA skall stå på frihetens sida, och befria från tyranni, inte stödja eller samarbeta med dem. När USA är sig självt, dvs står på frihetens sida och bekämpar diktatorer, då blir USA älskat, inte av de som redan är fria i Europa, men av de som är fångar under tyranner. Och det är deras åsikt som räknas. GO USA! BE YOURSELF! GIVE ALL THE OPPRESSED FREEDOM - THAT IS YOUR DESTINY AND THE LAST BEST HOPE FOR THE WORLD.
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-09-20 We | Bernard Lewis | om demokrati, frihet och islam | RealClearPolitics


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-09-19 Tu | Iran now and Japan 1945
  2006-09-19 ti | dagens citat | Påven & Islam | SvD...
  2006-09-19 ti | dagens citat | Björn Ulvaeus om på...
  2006-09-19 ti | dagens citat | Mats Wiklund | Rein...
  2006-09-18 må | dagens citat | Mats Tunehag om påv...
  2006-09-18 natten till måndag | Valet 2010 börjar nu.
  2006-09-18 må | dagens citat kl. 01:05 | statsveta...
  2006-09-17 sö kl. 22.49 | Segertalet | Fredrik Rei...
  2006-09-17 Sö 22.21 | Niklas Ekdal, DN om valresul...
  2006-09-16 lö | dagens citat | Moralisk intuition ...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger