| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, oktober 04, 2006

  2006-10-04 on | dagens citat | Per Baun, professor filosofi: Vänsterns Vilsna Värld | SvD Kultur 3 okt
VÄNSTERN & (MORALISK) VILSENHET
SvD Kultur 3 okt
Per Baun:
Vänstern har gått vilse i en svartvit världsbild

Radikal samhällskritik blir alltför ofta ett slentrianmässigt angrepp på "makten" (USA, kapitalismen, borgarklassen) och ett lika okritiskt stöd till islamister, terrorister, gerillakämpar och totalitära regimer, som "står upp" mot den förhatliga "makten". Det senaste bidraget på svenska är "Det är rätt att göra motstånd" av Åsa Linderborg och Erik Wijk, med förord av Jan Guillou (Karneval förlag).

[D]e "motståndskrafter" som Linderborg och Wijk solidariserar sig med, söker genom terror fördärva det irakiska samhället för att på dess ruiner bygga en ny regim, baserad på etnisk och religiös oförsonlighet. Deras mål hade varit oberättigat även om de inte använt våld. Att låta dem vinna mot USA är inte, som Linderborg och Wijk tycks tro, någon seger för rättvisan.

[L]iksom USA under det kalla kriget kunde liera sig med korrupta diktatorer och mordiska milisförband i Sydamerika bara för att dessa stod för antikommunism, så har Linderborg och Wijk inga problem med att ge sitt stöd åt självmordsbombare och islamistiska terrorister i Irak, eftersom dessa grupper riktar sitt våld mot den amerikanska närvaron. Antiamerikanismen blir själva ledstjärnan för ställningstagandet i sakfrågan.

[S]amma vänster skulle däremot knappast acceptera ett argument som hävdade att USA:s krigföring i Afghanistan och Irak handlade just om rätten att göra "motstånd", nämligen mot islamistisk terrorism och lokala despoter.

Man kan kritisera den amerikanska krigföringen i Irak, utan att för den skull ge det allra minsta stöd till al-Qaidas slaktare på plats. Man kan kritisera den amerikanska ockupationsarméns agerande, utan att för den skull ta avstånd från störtandet av Saddam Husseins regim.

[D]en sortens nyanserade bedömningar är emellertid inte tillgängliga för en vänster som gått vilse i sin egen svartvita världsbild, och för vilken det är viktigare att visa "radikal korrekthet" än att göra logiskt genomtänkta analyser.

*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-10-04 on | dagens citat | Per Baun, professor filosofi: Vänsterns Vilsna Värld | SvD Kultur 3 okt


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  4 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-03 Tu | Today's Citation | Anne Applebaum ...
  2006-10-03 ti | dagens citat II | Agne Furingsten ...
  2006-10-03 ti | dagens citat | Wilgot Fritzon om S...
  3 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-02 må | dagens citat | om yttrandefriheten...
  2 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  1 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  OKTOBER 1, 2006
  SEPTEMBER 2006januari / maj / juli / augusti / sep...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger