| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, oktober 10, 2006

  2006-10-10 ti | cid KOMMENTAR | Göran Rosenberg förstår och förlåter mördare och lägger skulden på offren
TERROR & FÖRSTÅELSE

cid KOMMENTAR GÖRAN ROSENBERG FÖRSTÅR FORTFARANDE INGET I sin kolumn i dagens DN skriver GR en ursäkt för sin vilja att förstå terrorismen. Det är ett gott tecken att debattklimatet har vänt på sig så mycket att GR numera måste förklara varför han envisas med att vilja förstå. Han inleder med att säga att det visst inte är detsamma som att försvara (=förlåta), nej minsann det är bara för att "förklara". Och likväl slutar han med att frita terroristerna från skuld och istället lägga skulden på de länder som så gästvänligt försörjt dessa mördare med frihet och bidrag. Men dessa mördare som levt av vår frihet och generositet i väst har använt dessa frukter av vårt arbete för att hugga oss i ryggen. De har skrattat åt oss hela vägen till de 70 jungfrurna, den väg som slutar med den dörr som kallas massmord genom självmord. De har utnyttjat våra demokratiers öppenhet och frihet och välfärd till att förstöra just dessa värden och därmed hela vår kultur. Istället för att göra något konstruktivt med sina liv, med hjälp av alla de möjligheter våra samhällen bjuder, och så kunna ge något tillbaka, både till västvärlden och sina egna ursprungsländer, så har de svekfullt och djävulskt utnyttjat vår gästfrihet till att förgöra oss. De har utnyttjat västvärldens högstående kultur, som de länder som de beundrar inte har ett spår av, för att kasta väst tillbaka till samma djävulska nivå som de själva hyllar. Inget kan vara mer djävulskt än att tacka hjälparen genom att i lönndom planera massmord på hans folk. Terroristerna använder västerländsk teknik och västerländsk demokrati för att planlägga och genomföra massmord på de människor vars skatter gjort deras mördarverksamhet möjlig och vars demokratiska sinnelag gett dem utrymme att så grovt missbruka denna frihet.

Och Göran Rosenberg har förstås inte ett kritiskt ord att säga om dessa mördarsniglar utklädda till människor. Nej, GR låter all kritik drabba västerlandet. Uppenbarligen har han i slutet av sin artikel glömt vad han skrev i början. Förstå är inte att förlåta. Eller så har han inte glömt det. GR menar förstås att förstå är att frikänna mördarna och skuldbelägga de oskyldiga som mördas. Det är vårt fel, ty vi är skuld till "globaliseringen" som ju är så ond, och dessa stackare som "känner" sig så "maktlösa", det är vårat fel att de "känner" så. Maktlösa! Ingen spekulerar i och känner som dessa "maktlösa" massmördare makten i hot, våld, terror, skräck, död och massdöd, genom plötsliga, urskiljningslösa, oprovocerade attacker på oskyldiga. GR vet varken hut eller vett, varken moral eller anständighet, varken judendom eller kristendom. Det borde anses som uppvigling och kriminellt att försvara och därmed göra sig delaktig i dessa mördares massmordsverksamhet. GR är en styggelse för alla mänskliga strävanden. Allt tyder på att han återigen har blivit maoist. Det är en sådan som inte bara förstår och förklarar utan också ursäktar och försvarar, ja uppmuntrar till massmord och massvält och mordisk anarki som nödvändiga inslag i politiken bara för att hålla "revolutionen" igång, hålla "flamman" levande med död och förintelse. GR är skamlös, och saknar all moralisk grund, han vill uppenbarligen som den maoist och marxist han är, avskaffa all moral. Han är på moralens område terroristernas like. Det förstår vi men det går inte att förklara varför, än mindre försvara eller ursäkta. Rosenberg har inget lärt av sitt folks historia eller av något annat heller. Han står med skuld och är utan ursäkt.

*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-10-10 ti | cid KOMMENTAR | Göran Rosenberg förstår och förlåter mördare och lägger skulden på offren


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-10-10 ti | dagens citat | Malin Siwe | Stoppa...
  10 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  2006-10-09 må | dagens citat | Elise Claeson | Den...
  9 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  8 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skr...
  7 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-06 fre | dagens citat | Ulf Ekman om valet...
  6 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-05 to | dagens citat II | Anna Sophia Bond...
  5 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger