| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, oktober 06, 2006

  2006-10-06 fre | dagens citat | Ulf Ekman om valet 2006 | Världen idag
VALET 2006 & KRISTENDOMENS FRAMTID I SVERIGE
Världen idag, Kommentar
Ulf Ekman:
Valet var en glädjande triumf och en lättnad för många.
Äntligen en förändring!

Det var också ett resultat av många troendes böner. I många församlingar har människor uthålligt bett i tusentals timmar. Det är viktigt att se detta och tacka Gud för det.

Vad som också är viktigt att se är att det inte är en andlig väckelse som har kommit. Den regering som nu tillsätts är djupt sekulariserad...

[M]ed den borgerliga regeringen har vi fått en gradskillnad, inte en artskillnad i politiken, men det är en bra början för en framtida förbättring av vårt land.

Vad som nu behövs är tjugo års borgerligt styre för att i grunden förändra, inte bara olika politiska sakfrågor, utan hela det tänkande och den mentalitet som ligger bakom det socialdemokratiska samhällsexperimentet som påverkat vårt land djupt i 70 år.

[V]ad blir slutpunkten på det socialistiska samhällsexperimentet? Kommer det att fortsätta under borgerlig täckmantel, om än i något luddigare form?

[K]ommer hela det västerländska samhället att ägna sig åt självcensur för att inte stöta sig med islam? Kommer det muslimska inflytandet så påverka Europa att kristendomen och den medföljande västerländska civilisationen mer eller mindre går i graven? Hur anpassar sig i så fall kristna från att ha haft en självklar plats i samhällslivet, ofta byggd på kompromisser, till att finna sig motarbetade, förtalade och förföljda?

[M]öjligheten finns att det politiska klimatet nu gör det lättare för evangeliet att på allvar tränga ut igen i samhällskroppen. Möjligheten finns däremot också att avkristningen kommer att fortsätta skena...

*

cid KOMMENTAR [9 okt.] KRISTENDOM & POLITIK Ulf Ekman tackar Gud för valresultatet. Det kunde inte Stefan Swärd, ordförande för EFK (Evangeliska Frikyrkan, som bildats genom sammanslagning av en rad mindre kristna trossamfund) göra utan reservationer, enligt vad han själv skriver i pingstsamfundets tidning Dagen torsdagen den 21 september : "Jag kan i varje fall inte utan reservationer delta i några tacksägelseböner över valutgången." - Detta är mycket märkligt sagt av en kristen, än mer eftersom han är ordförande för en kristen samfundsorganisation, och slutligen än värre därför att han också har verkat som pastor och förkunnare och inte har några ursäkter för att vara okunnig om vad Bibeln säger om tacksägelse för överheten och alla som har makt. Dessutom, har han doktorerat och borde veta nödvändigheten av att kolla upp saker och inte lita ens på sitt minne. SÅ HÄR säger Skriften, Guds ord till oss genom aposteln Paulus:

1 Tim 2:1-4: Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, [2] för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. [3] Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, [4] som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

Nog synes det mig som ett tecken på moderna kristna frontfigurers ställning till bibeln att EFK:s ordförande inte visar större respekt för Guds Ord, alternativt känner det så dåligt. Man får inte förminska dessa apostelns ord. Man skall Tacka Gud för all överhet, all den överhet som man har, även en hednisk, ja tyrannisk och ond sådan, inget undantag finns.

"Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud." [Romarbrevet 13:1]

Det är värre att inte ha någon överhet alls, än att ha en ond överhet. Även en ond överhet skapar ordning, medan frånvaro av ordning är anarki, och skapar allas krig mot alla. Den kristne skall underordna sig all överhet, och bedja för den man har på det att den må bli bättre. Så har också många kristna gjort under den socialistiska epoken, som nu har brutits. Inget påbud finns att bedja om en ny och bättre regim, men inte heller något förbud. Förvisso har många kristna både bett, åkallat, tackat och önskat gott över både land, folk och ledare, och samtidigt lagt fram sina önskemål om en annan politisk inriktning, som man därför nu med desto större glädje kan tacka Gud för.

Gud har inte övergett Sverige. Gud hör bön. Gud gör mirakel. Så låt oss därför fortsätta att bedja, åkalla och tacka Gud för alla som har makt, på det att de må göra ett desto bättre arbete och föra Sverige i en bättre riktning. Som Ekman säger, allt i den nya regeringen är inte av godo, men det är ett steg i rätt riktning.

Det bör också påpekas att Gud uppmanar oss genom Paulus att tacka Gud för alla människor, inte bara för alla makthavare. Så ser en kristens inre liv ut. Han tackar Gud även för människor som inte är goda eller som gör ont. Ty alla människor, precis som alla makthavare, det innefattar även de som inte gör gott. Tacksägelse är en sådan väldig kraft att den får jorden att skaka och fängelsemurar och bojor att öppna sig.

Apostlagärningarna 16:25-26: Vid midnattstiden voro Paulus och Silas [som blivit misshandlade och var fängslade] stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem. Då kom plötsligt en stark jordstöt, så att fängelsets grundvalar skakades; och i detsamma öppnades alla dörrar, och allas bojor löstes.

MED TACKSÄGELSE OCH LOVSÅNG I ALLA LIVETS SITUATIONER SKAKAS BOJOR AV OCH DÖRRAR ÖPPNAS. Låt oss fortsätta tacka Gud för alla människor, och särskilt för all överhet, det är alla som har makt. Socialisten förbannar, men den kristne tackar under allt.

*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2006-10-06 fre | dagens citat | Ulf Ekman om valet 2006 | Världen idag


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  6 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-05 to | dagens citat II | Anna Sophia Bond...
  5 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-05 to | dagens citat | Göran Persson beskr...
  2006-10-04 on | dagens Erixon | Dick Erixon: JK LA...
  2006-10-04 on | dagens citat | Per Baun, professor...
  4 oktober | dagens andakt | ur Martin Luthers skri...
  2006-10-03 Tu | Today's Citation | Anne Applebaum ...
  2006-10-03 ti | dagens citat II | Agne Furingsten ...
  2006-10-03 ti | dagens citat | Wilgot Fritzon om S...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger