| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, april 26, 2008

  skytte & kristna sekterister

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-26 lö morgon
cid KOMMENTAR HÄMND, SJÄLVHÄMND & BIBELN
- apropå Skyttes kolumn i SvD "Kampen om människans själ" [Läs här]

Göran Skytte har gått lång väg bort från gudlös socialism till förtröstan på Jesu Kristi Gud och Fader. Han berättar om det i boken "Omvänd" (som jag inte läst - ännu) och som fått goda recensioner även av sådana som är emot Skytte - därför att han synes i deras upprorsögon vara för "höger" och/eller därför att han är för klassisk kristen i sin tro.

Göran Skytte bekänner med hela kyrkan att Jesus är Kristus, Guds Smorde, den enfödde Sonen som är den ende som har sann kunskap om Fadern, samt att Skriften är den enda sanna källan till kunskap om Gud. En sådan tro har löfte om evigt liv, inte bara för Skytte, utan för alla som håller fast vid samma tro.

Ordet "alla" i Guds ord betyder "alla". Det är ingen metafor, och ingen överdrift. Evangeliet gäller "alla" människor, vilket betyder att inget enda undantag finnes. Om en enda vore exkluderad, vore inte "alla" alla, men nu är "alla" alla, utan ett enda undantag.

I en TV-soffa en morgon för ett tag sedan möttes Göran Skytte och Göran Greider i en diskussion med anledning av Skyttes bok. Göran Greider gjorde då som så många andra i vår tid. Han gjorde en "jag är också kristen"-grej.

Det är bara det att Greider snabbt skyndade sig att tillägga att han var minsann "kristen" på sitt eget sätt. Inte behövde han - Göran Greider "känd av Gud och alla mäktiga" - tro som Bibeln bjuder, inte behövde han - "Greider, den i ödmjukhet väldige" - bry sig om Jesus eller hans anspråk.

I vår tid "kan" man vara kristen utan att behöva omfatta den kristna tron. Undra om Greider kallar de nya moderaterna för socialister? Om alla definitioner är ute eller likgiltiga, så kan ju var och en skapa ett eget lexikon. Men vem kan då förstå vad en annan säger?

Nej, Greider är enligt sin egen bekännelse inte kristen i någon som helst vettig eller meningsfull betydelse. Det enda man kan säga om Greiders kristendom är att den bevisar att de mest gudlösa och mest konsekventa materialister, det är socialister i gammal betydelse, anser beteckningen "kristen" bära på politiskt nyttig (idiotisk) laddning. Ordet och beteckningen "kristen" är en potentiell väljarmagnet!! - Om inte, varför vill annars alla KALLAS kristna?

*

En HELT annan fråga är: Varför håller sig inte ens de mest bibeltrogna till Skriften?

Göran Skytte har förklarligt nog, imponerats och fångats av en del svärmare och sekterister i sin väg till Kristus. Det är inget märkligt eller konstigt. Vägen till Kristus är sällan rak och logisk. Men ju mer Skytte och andra kollar av vad Skriften säger, desto snabbare skall man se att baptister och andra sekter inte är mer bibeltrogna än Göran Greider.

Det KAN faktiskt vara så, att Greider i sin öppna bekännelse av att inte låta sig vara bunden av Bibeln är ärligare och därför närmare Gud, än den som gör anspråk på att vara bunden av Guds Ord men likväl inte är det.

Man bör ständigt påminna sig att de som Jesus hade störst problem med, det var de nominellt gudaktiga, de professionellt gudomliga, de formella ledarna på den religiösa marknaden.

Det var de som formellt var och hade namn om sig att vara skriftlärde, Guds folks präster och överstepräster som var de som hade svårast med Jesus. De tålde inte konkurrensen, de tålde inte att någon annan fick mer respekt än de. De var inte sakliga, de sökte makt och vinning, de sökte inte Guds ära utan sitt eget.

Eftersom de hindrade folket att se och komma till Gud blev de hårt angripna av Jesus. Det var inte mördare, rövare, tjuvar, horor, barnamördare eller myndigheter och överheten som Jesus hade problem med. Inte heller var det folket i allmänhet.

Nej, de som Jesus angrep och utmanade, det var de som gjorde anspråk på att (ensamma) kunna höra Guds röst och att vara sanna vägledare för Guds folk, men som i själva verket stod längst bort ifrån, ja som i djupet av sitt väsen stod GUD emot.

Det finns inga värre fiender till Gud än de som bekänner att Gud är GUD och att Bibeln är Guds ord, men som sedan väljer och vrakar vad de vill tro och leva efter. De gör Guds ord omintet, nu precis som då Jesus vandrade omkring och gjorde väl i Palestina.

De sätter sina egna ord istället för Guds ord och säger sedan att det är fromt att lyda människobud och en synd att lyda Guds ord. Sådant är förbannat och fördömligt och en styggelse inför Gud. Det finns troligen ingen nominellt kristen kyrka som idag inte drabbas av denna dom. Tvärtom, som regel, ju mer bibeltrogna de påstår sig vara, desto värre är de.

Den enskilde såväl som kyrkan är bunden av Guds ord, såvitt man vill vara kristen.

Men Gud är inte bunden av kyrkorna, varken förr eller nu. När judarna inte tog emot den Gud hade sänt gick evangeliet till icke-judar. När inte kyrkan i vår tid vill hålla sig till det eviga livets ord, och söka den rättfärdighet som är från Gud, så går Guds evangelium vidare till dem som är utanför kyrkorna. Gud ser den enskilde. För Gud finns inga kollektiv. Bara individer.

Paulus säger om judarna att de ivrade efter rättfärdigheten men fann den icke eftersom de sökte den på fel sätt. Medan hedningarna - det är icke-judar - som icke hade Guds lag och icke sökte rättfärdigheten från Gud, likväl hade funnit den, ty de tog emot den som en gåva. Det kan och bör och måste sägas också i våra dagar. Kyrkorna går inte Guds vägar, de söker upprätta sin egen rättfärdighet, medan många "icke-kristna" förstår Guds gåva och tar emot den i glädje.

Detta är ett viktigt budskap, det viktigaste någon kan ha, ty Jesus kan inte stängas in i kyrkorna, ej heller har avfallna kyrkor, präster eller pastorer någon makt att utestänga människor från Gud.

Så mer konkret till vad Skytte skriver idag.

Han talar om människor, kristna föredömen, som inte låter hat och hämnd ta herraväldet, som förmår älska trots att de utsatts för ren ondska. Så länge han talar om hämnd på det personliga planet så är allt gott och väl. Rättssamhället förbjuder - och så gör Skriften! - all självhämnd. Men varken demokratier eller Guds ord förbjuder hämnd från samhället, tvärtom.

Överallt är det uppenbart att Gud hämnas all ondska. Gud instiftar dödsstraffet och delegerar till människan att ta livet från den som dödat oskyldigt blod.

All överhet som finns är instiftad av Gud. För säkerhets skull säger Paulus - under kejsar Neros regim - att ingen överhet finns som inte är av Gud. Och överhetens uppgift är att hämnas å Guds vägnar, den är Guds tjänare, och den står över kyrkan.

Det är sekterism och svärmeri att inte kalla straff för hämnd, och än värre avfall från Guds ord är det att förbjuda samhället att straffa. Att en nyomvänd, som lever i färsk upplevelse av Guds nåd, tänker att samhället också skall handla i nåd med alla förbrytare det är förklarligt, isynnerhet om man umgås man svärmare. Men rätt är det icke.

Paulus betygar att han inget har att invända om man dömer honom till döden, förutsatt att han gjort sig skyldig till ett brott som förtjänar döden.

En kristen (eller icke-kristen) människa skall inte slippa samhällets straff, han skall erkänna sin synd inför Gud och sitt brott emot lagen samt stilla och undergivet ta sitt straff även om det är till döds. Så lär Kristus, och profeterna före honom, apostlarna i hans efterföljd och kyrkan i två tusen år. Varken Skytte eller Greider kan göra något åt det. Inte heller små eller stora påvar, i Sverige eller Rom.

Återigen - självhämnd är det som förbjuds i Skriften inte hämnd.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  skytte & kristna sekterister


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  kyrkskratt? - om kyrkoknep för att locka besökare,...
  försvar på allvar i en farlig värld
  ingen (?) vill försvara älskat (?) fosterland
  bort med bidrag - fram med människorna
  "piller"-samhället hotar friheten - biologins makt...
  bidragsbrott är tabu för den som arbetar
  nej till världsregering av diktaturer
  staten skall inte spela falskt
  tala inte med kriminella & terrorister som vill ut...
  Guds Ord & Luthers (20 april): Arbetets plikt & Gu...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger