| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, april 25, 2008

  försvar på allvar i en farlig värld

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-25 fre morgon
cid KOMMENTAR FÖRSVARSFRÅGAN (MÅSTE) TAS PÅ ALLVAR

För andra dagen i rad så skriver både Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter ledarartiklar om försvaret, "Ändlöst självbedrägeri" (Sydsvenskan 2008-04-25) och "Ryssland i 1900-talet" (DN 2008-04-25). I flera andra tidningar är också försvarsfrågan det viktigaste för dagen.

Det är glädjande att många ser att läget är allvarligt och att det snabbt, snabbare än vi vill tro, kan bli akut.

Flera varnar också för utvecklingen i Ryssland. DN skriver i sin ledare:

"[d]agens aggressiva ryska utrikes-politik hotar att skapa allvarlig instabilitet i vårt närområde. De länder som historiskt har ingått i Rysslands buffertzon västerut har goda skäl att känna sig trängda. Där-för vore det klokt om vår försvarspolitik inte enbart var inriktad på att skydda Sverige genom insatser i Afghanistan utan att vi också tog steget fullt ut och anslöt oss till Nato."

DN har rätt, vi borde inte bara stärka vårt eget militära försvar, vi borde se till att ingå i allianser. Inget är så fredsbevarande som försvarsallianser. Och ingen annan finns att tillgå än NATO.

DN har en realistisk syn på Ryssland:

"Det vi ser i dag är däremot en återgång till ett annat men tyvärr inte mer lugnande historiskt mönster: en europeisk stormakt som försöker återerövra förlorade positioner genom sabelviftande och hotfulla åtbörder."

Revanschbegär och ambitioner att bli dominerande i hela eller en större del av världen är de vanligaste skälen för nationer att angripa fredliga grannar. Självklart tar mman i första hand de som är lättast att erövra. Har man inget försvar så ligger man illa till. Har man inge alliansvänner så är man såld.

Sydsvenskan skriver i sin ledare kloka och varnande ord:

"Det säkerhetspolitiska självbedrägeriet synes ändlöst i Sverige. För det första odlas fortfarande övertygelsen om att någon ”annan” skall komma till undsättning om något ont skulle ske. För det andra vägrar försvarspolitiker tro annat än att det auktoritära Ryssland skall avhålla sig från aggressiva utspel i Norden och Östersjöområdet. Allt kommer att gå Sveriges väg. Eller inte."

Svante Cornell och Niklas Nilsson, direktör respektive forskare vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Stockholm, skrev igår i Sydsvenskan på debattplats om Ryssland och den oroande utvecklingen i Kaukasus och Georgien, i artikeln "Rysslands hot växer" (Sydsvenskan 2008-04-24).

I Financial Times skrev Mart Laar, f.d. Estlands premiärminister, om samma sak "Echoes of 1930s in Russian annexation" (FT 2008-04-17) .

I Svenska Dagbladet skriver generallöjtnant Johan Kihl på Brännpunkt "Inte en gång till, Tolgfors" (SvD 2008-04-25) apropå nedläggningshoten:

"Det viktigaste måste trots allt vara att på bästa sätt tillvara ta skattebetalarnas pengar och åstadkomma en försvarsmakt som är det instrument vi behöver för att säkerställa landet säkerhetspolitiska ambitioner."

Igår uttalade sig försvarsanalytikern Johan Tunberger (tidigare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI) i Svenska Dagbladet. Han intervjuas i artikeln "Huvudlöst” lägga ner F21" av Mikael Holmström, kanske den bäste journalisten på försvarsfrågor (SvD 2008-04-24). Tunberger säger:

"Att lämna hela norra Sverige utan militärt flyg är vansinne. Signalen till omvärlden är att Sverige inte tar försvaret av landet på allvar och inte kan hantera kriser."

"Sverige riskerar sin säkerhetspolitiska trovärdighet och framstår som ett underskottsområde av säkerhet."

I Ystads Allehanda intervjuades igår överste Jan Pålsson, chef P7 i Revinge, i artikeln "Förmågan att försvara Sverige kan eroderas" av YA:s Robert Jönson (YA 2008-04-24). Överste Pålsson säger:

"Frågan om vi klarar av att försvara vårt land är något som jag tycker att man ska ägna en speciell analys åt"

Det är väl militärspråk för att vi inte längre kan detta!

Det verkar som om Sverige börjar vakna över att vi faktiskt behöver ett försvar. Det är en början.

Frågan är om Reinfeldt och Tolgfors kommer att lyssna? Vad skall svenska folket göra annars? Kräva Reinfeldts avgång?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Det räcker inte med flyg och hemvärn" (SvD 2008-04-29)
"106 miljoner investeras i malpåsen" (Sydsvenskan 2008-04-26)
"Flera förband ska läggas ned" (SvD 2008-04-23)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  försvar på allvar i en farlig värld


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  ingen (?) vill försvara älskat (?) fosterland
  bort med bidrag - fram med människorna
  "piller"-samhället hotar friheten - biologins makt...
  bidragsbrott är tabu för den som arbetar
  nej till världsregering av diktaturer
  staten skall inte spela falskt
  tala inte med kriminella & terrorister som vill ut...
  Guds Ord & Luthers (20 april): Arbetets plikt & Gu...
  dödsstraffets berättigande - Europas problem
  fackets fel att polisuppgiften blir underordnad  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger