| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, april 19, 2008

  fackets fel att polisuppgiften blir underordnad

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-19 lö
cid KOMMENTAR FACKET SK*TER I UPPGIFTEN

Både DN och SvD skriver idag om bristerna inom polisväsendet och hur man skall komma tillrätta med dem. Maria Abrahamsson skriver i artikeln "Och vem tar det politiska ansvaret?" (SvD 2008-04-19) om fackets destruktiva roll.

Att komma på kollisionskurs med polisfacket kan leda till att man förlorar jobbet, även om man är polischef, inte ens justitieministern vågar ta strid. Skandal! Nödvändiga åtgärder, omorganisationer och annat förhindras av facket.

Facket har för stor makt! Facket sätter fackliga intressen före uppgiften. Det är sjukt. På samma sätt är det ofta i sjukvården. Fackets medlemmar sätts före de sjuka. Detta måste brytas. Fackets makt måste brytas. Stifta lag som gör det olagligt att sätta uppgiften i andra hand!!

I en osignerad ledare "Gör om polisen" skriver DN att "polisens försumlighet aktualiserar två frågor: enskilda polismäns kompetens och polisväsendets organisation. Polisens problem är inte enbart en resursfråga. " (DN 2008-04-19).

DN skriver med tanke på att polisen hela tiden lyckas skylla ifrån sig genom att tala om resursbrist:

"Men nu har vi ett ovanligt flagrant exempel på att polisen med de befogenheter den har hade kunnat förhindra ett grymt brott. Då borde rimligen frågan om polismäns kvalifikationer resas. Likaså frågan om polisväsendets organisation." [min kurs.]

Många goda skäl finns för en riksorganisation istället för länsorganisation av polisen.

Min tanke är att även om fackets skadliga inflytande kan vändas, även om organisationen blir bättre och mer anpassad till verkligheten, även om utbildningen förbättras, även om det eller andra görs, så kommer det saknas något väsentligt ändå.

Poliser är som samhället i stort, och samhället saknar moralisk styrka. Samhället har - precis som facket - fel fokus. Det är inte brottslingen som skall komma först, det är de oskyldiga och lagen själv som skall komma först.

Lagbrott skall straffas kännbart, därför att det är ett hot mot oskyldiga. Straff är och skall vara straff, en hämnd från samhället för sveket och brottet mot oskyldiga.

Straffen skall i första hand avskräcka icke-brottslingar från att bli brottsliga. Människor som frestas att ta olagliga genvägar skall var dag se att brott lönar sig inte. Brottet som kan se ut som en genväg eller lösning är inte bara en senväg, det är att dra fördärv över sig själv. Den som redan beträtt brottets bana skall komma sist i intresse. Hans eventuella rehabilitering skall åstadkommas inte med vård utan med ett straff som är kännbart och rätt, så att han själv och samhället känner att han verkligen fått ett straff, och att han sedan kan börja om.

Straffen, dess längd och hårdhet måste ändras. Inställningen till brott måste ändras.

Så länge vi tänker mer på brottslingen än på oskyldiga, så länge vi inte tänker på "vårdens" och de milda "straffens" effekter på unga i farozonen att bli brottsliga, så hjälper nog inga strukturförändringar inom polisen.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  fackets fel att polisuppgiften blir underordnad


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  kyrkskratt - räddad av klockan
  Israels utplåning - världen passiv?
  DNs moraliska strävan - god eller ond?
  vapentillgång gör inte en massmördare
  skolor brinner varje dag - varför?
  ungas våldsbrott - sjukhusen mest trovärdiga
  oskyldiga skall skyddas - längre straff av nöden
  alla män är inte brottslingar - allt våld är inte ...
  Timbro vill hindra kunskap om socialismen
  feghetens moral - kineser & muslimer  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger