| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, april 17, 2008

  ungas våldsbrott - sjukhusen mest trovärdiga

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-17 to fm
cid KOMMENTAR VEMS SIFFROR SKALL MAN TRO PÅ ?

Fastän människor som levt i decennier upplever att våldsbrotten såväl som inbrott och stölder ökar så får man alltid höra från såväl polis som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och kriminologer att så är det inte.

Maria Abrahamsson i Svenska Dagbladet skriver idag om olika uppgifter angående ungdomsbrottsligheten i artikeln "Ska man lita på SöS, länspolismästaren eller Brå? - Ungdomsvåldet - Ökar och minskar samtidigt" (SvD 2008-04-17):

"Men vad gäller då? Minskar ungdomsvåldet när så många människors erfarenhet talar i motsatt riktning?

Jag ringer Sören Carlsson Sanz, chef på Södersjukhusets antivåldsgrupp. Under samma halvår som Götblad berömmer sig av att de anmälda misshandelsbrotten har minskat tog SöS Akutmottagning emot 918 unga våldsoffer för gatuvåldet.

Nog för att det är en minskning jämfört med samma period året innan förklarar Carlsson Sanz, men noteringen då låg på 1 000 gatuvåldsfall.

Och det är en ökning med nära 200 fall jämfört med oktober-04 till mars- 05.

År 2005 avstod förresten hela 61 procent av de 1998 personer som kom in akut till SöS för skador kopplade till gatuvåldet att anmäla brotten!" [min kurs. & fetstil]

Abrahamsson har tidigare skrivit om akutmottagningarnas statistik och jag tänker att deras siffror är de mest trovärdiga och de går inte att ifrågasätta av politiska skäl eller flumagendor eller bortförklaringar av matematisk eller annan art.

Senare i vår kommer Södersjukhusets antivåldsgrupp presentera en gatuvåldsstudie, den har redan från början mer trovärdighet än det mesta från den s.k. kriminalvården.

Man kan inte förneka att det finns ett visst egenintresse och/eller politisk agenda hos vissa att framhäva att brotten inte ökar. Ökar verkligen brotten då måste vi fundera på om lindriga straff, vård och frisläppande efter halva tiden och andra tricks verkligen är rätt väg att gå. Och det är det många som inte vill fundera på.

Det finns naturligtvis också sådana som vill ha ökade straff även om brotten inte ökar, men jag tänker att det är de med motsatt agenda som har och har haft makten sedan decennier då det gäller lagstiftning och kriminalvårdens utformning.

För min del ser jag mest nackdelar med att kalla det "vård", dels därför att ingen som drabbas av det upplever det som "vård" och dels därför att många vill ha ett STRAFF och sedan kunna börja om, försonade med samhället.

Dessutom är hela tanken på "vård" ett stort misstag. Det återspeglar nämligen föreställningen att brottslingen är det centrala. Men det normala och det önskvärda är att oskyldiga står i centrum. Det är oskyldiga som skall skyddas, det är prioritering nummer ett. Prioritering nummer två borde vara att avskräcka andra från att frestas av att gå brottets bana istället för hoppets, visionernas, drömmarnas, arbetets, studiernas och tålamodets väg.

Först i sista hand bör brottslingens framtid finnas. Han skall straffas, han skall kunna känna att det är ett straff, han skall veta att om han inte begår fler brott när han kommer ut, så får han av samhllet en ny chans. Tredje resan livstid borde också vi införa.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  ungas våldsbrott - sjukhusen mest trovärdiga


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  oskyldiga skall skyddas - längre straff av nöden
  alla män är inte brottslingar - allt våld är inte ...
  Timbro vill hindra kunskap om socialismen
  feghetens moral - kineser & muslimer
  Guds Ord & Luthers (13 april): om dopet & Jesu Kri...
  bojkotta bojkott av Kina
  DN vill kasta Irak i fördärvet
  sex får säljas men inte köpas = socialistisk galen...
  tala (inte) med arabiska diktaturer - kräv lika fö...
  Saddams fall 9 april - Iraks framgång förtigs  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger