| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, april 16, 2008

  oskyldiga skall skyddas - längre straff av nöden

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-16 on fm
cid KOMMENTAR OSKYLDIGA SKALL SKYDDAS

I Svenska Dagbladet har Per Gudmundson i artikeln "ENGLA Det går att övervaka våldsbenägna män" (SvD 2008-04-16) ett konstruktivt förslag om hur vi förhindrar - gör det svårare - för våldsbenägna att begå nya våldsbrott när man en gång dömts.

"Hade Eklunds bägge fängelsedomar 1995, då det rimligen fastslogs att han var farlig, kompletterats med krav på fotboja hade kanske allt gått annorlunda."

Gudmundson skriver detta mot bakgrund av att samhället är motvilligt till kännbara och långa frihetsberövningar:

"Rättssystemet hade flera chanser att hindra Anders Eklund. 1995 dömdes han två gånger. Men fängelsestraffen var korta. För våldtäktsförsök och misshandel kanske straffen aldrig heller kommer att bli särskilt långa."

Elektronisk fotboja/övervakning är väl värt att pröva, även om jag ser en del nackdelar. Riktigt effektivt blir det ju inte förrän omgivningen kan se att denne har fotboja och är övervakad, men att sätta ett "märke" på dömda är nog inte att tänka på.

Inte ens i det mest laglydiga samhälle med de mest fridsamma människor kan man förvänta sig att grova våldsbrott aldrig sker. Våldet i våra samhällen ökar - det är ett faktum som ingen medelålders medborgare kan fås att tvivla på.

Vi behöver ompröva vår inställning till våld.

Det är inte så att våldet minskar ju mer man protesterar mot allt våld. Det är inte så att våldet minskar ju kvinnligare och mjukare samhället blir. Det är inte så att våldet minskar ju mindre vi "hämnas" med våld emot de våldsamma. Det är inte så att våldet minskar ju mer intolerant man blir i lagar och attityder emot allt våld oavsett om det är berättigat eller ej. Det är inte så att våldet minskar därför att man mer och mer fördömer ALLT våld som ondska.

Jag tänker att det på alla dessa punkter är precis tvärtom. Våldet, det lagliga våldet, det nödvändiga våldet måste återges sin legitima status både i lagarna och i det allmänna medvetandet. Människor som griper in skall belönas och hyllas, passivitet skall åtminstone fördömas.

Allt våld är inte ont, all ondska är inte våldsam.

Våld är ibland det enda och bästa sättet att stoppa våld, både i hemmet, på gatan och vid gränserna och ute i världen.

Det är inte bara Rwanda, Darfur och andra världskriget som kunde förhindrats - eller starkt begränsats - med snabbt våldsamt ingripande, det gäller också många incidenter på gatorna. (Laglydiga medborgare har en uråldrig rätt att beväpna sig, den måste återställas i Sverige!)

Polisen har i decennier avskräckt och varnat emot våldsamt ingripande av privatpersoner mot våldsbrottslingar. Domstolarna har ofta och gång på gång straffat den oskyldige som ingripit mot inbrottsstjuvar och annat.

Det är dags att vända sig i en ny riktning. Våld är ett instrument, ett (amoraliskt) verktyg, som är lika nödvändigt som lagar och straff. Allt straff är våld. Utan våld och straff blir lagar meningslösa, ja nästan värre än inga lagar alls. Argumenten mot dödsstraff är tunna, för att inte säga obefintliga. Samma principer som används emot dödsstraff kan användas mot "kidnappning och inlåsning" (=fängelse), stöld av pengar (=böter). Varken ett liv eller tio år i fängelse går att ge tillbaka eller kompensera.

Samhället bör inrikta sig på att dels förhindra eller motverka att nya brottslingar rekryteras, men framför allt att oskyldiga skyddas. Först i tredje hand bör strävan vara att "rädda" de som är brottslingar.

Vårt samhälle sätter brottslingens "rehabilitering" före allt annat. Det är djupt, djupt, orättfärdigt. Oskyldiga skall skyddas, det är samhällets första plikt. Människor i farozonen att bli brottslingar skall få åskådliga exempel på hur allvarligt det är att begå brott, för att de om möjligt skall avskräckas från att välja brottets väg istället för flitens, arbetssamhetens och tålamodets väg. Det samhället idag sätter främst skall komma sist.

Det är - menar jag - så Nya testamentet tänker när man anbefaller utfrysning av troende (Obs! inte icke-troende!) från gemenskapen om de är giriga eller drinkare. Paulus tänker mer på oskyldiga och människor som frestas att gå flaskans väg, än han tänker på dem som börjat sätta sitt hopp till alkohol. Samtidigt så är utfrysning bevisligen ett av de mest effektiva medlen för att få en människa att vakna till besinning och självbevarelsedrift. Om någon inte ens söker sitt eget bästa då han blir utestängd från gemenskapen då är han förlorad och då skall omgivningen skyddas från umgänge med sådana, på det att hans attityd inte skall sprida sig som ett virus.

Vi gör tvärtom. Vi talar om för alla som hoppas på flaskan att de kommer att bli väl omhändertagna hur de än förstör sitt eget liv och andras. Det är fel budskap. Inte ens Kristi apostlar anser det rätt!

Lås in våldsbrottslingar oftare och längre. Skydda oskyldiga! Så bör ordningen se ut!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  oskyldiga skall skyddas - längre straff av nöden


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  alla män är inte brottslingar - allt våld är inte ...
  Timbro vill hindra kunskap om socialismen
  feghetens moral - kineser & muslimer
  Guds Ord & Luthers (13 april): om dopet & Jesu Kri...
  bojkotta bojkott av Kina
  DN vill kasta Irak i fördärvet
  sex får säljas men inte köpas = socialistisk galen...
  tala (inte) med arabiska diktaturer - kräv lika fö...
  Saddams fall 9 april - Iraks framgång förtigs
  nominell kristenhet förhärdad - Gud tvingar ingen  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger