| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, april 09, 2008

  tala (inte) med arabiska diktaturer - kräv lika för lika

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-09 on
cid KOMMENTAR SVENSKA RIKSDAGEN FIRAR DIKTATURER

Vi lever i en tid när man varje dag möts av de mest absurda nyheter. På Svenska Dagbladets ledarsida uppmärksammar idag Per Gudmundsson i artikeln "Verklig dialog tål öppna konflikter" att den svenska (!) riksdagen inbjudit till att fira "Arabförbundets dag" (SvD 2008-04-09). Talmannen Per Westerbergs inledning finns på webben [Läs här].

Hur kan det komma sig? Av vilken anledning?

Alla tjatar om att man skall fördöma Kina inför OS - och ingen skulle väl komma på tanken att bjuda in till riksdagen och fira med en diktatur som den socialistiska diktaturen i Kina.

Men att bjuda in ett helt rövarband, förlåt: " förbund " av arabiska diktaturer det går bra? Och inte nog med det, man låter dem säga de mest skamlösa saker. Och som om det inte vore nog så är det ingen som kräver något av dem!!

Är det rädsla för massmordsattacker som ligger bakom detta pinsamma och skamlösa krypande för förtryckare?

Det är illa nog att dessa diktaturrepresentanter tillåts träda in i vårt demokratiska heliga rum, riksdagen, än värre är att de tillåts att ta tillfället i akt att visa vilken bottenlös fräckhet de är kapabla till.

De har mage att under denna dag som de emot allt vett och förnuft inbjudits till, stå och tala om för oss vad yttrandefrihet och religionsfrihet är!

Det måste bli ett slut på fjäsket för islamistiska diktaturer och tyrannier.

Sverige, EU och FN måste kräva att alla arabländer och alla andra islamskt dominerade stater tillåter att man lämnar islam, tillåter att man övergår till annan religion eller ingen alls, samt att det blir tillåtet att bygga kristna kyrkor och andra religiösa byggnader.

Tills det sker i arabländerna bör ingen moské byggas i Sverige! Lika för lika är det minsta man måste kräva av dessa tyranniska regimer.

Aldrig mer bör diktaturrepresentanter tillåtas stå i Sveriges Riksdag och kräva att totalitär tystnad ifråga om kritik av islam skall införas i våra länder i Europa. Att kräva frihet för islam att i Europa tysta all frihet att kritisera islam, det är inte att kräva frihet utan tvärtom att söka under namn av frihet införa tystnad, tvång och tyranni.

De står i svenska riksdagen och kräver i demokratins namn att vi skall överge demokratin för att få deras gillande. Man häpnar över denna flathet och ynkliga uselhet från svenska riksdagens sida som gett dem denna möjlighet!

Finns det ingen stolthet kvar i Sverige?

*

Bakgrund

"Förslaget" kom enligt Per Westerbergs inledningstal från arabförbundets ambassadörer själva, sannolikt i höstas. Och under trycket av teckningar och annat så ansåg man sig behöva gå med på detta förnedrande förslag. Istället för att ge dessa förtryckarregimer en läxa i demokrati så låter man dem komma till vår demokratis kärna och ge oss en lektion i tyrannisk ofrihet!

Enligt uppgift från riksdagen så ligger följande dokument som en grund för denna "dialog": "Betänkande 2005/06:UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde" [Läs här] och i pdf BET200506UU8 (943 kbyte)

Detta s.k. Seminarium kan också ses på webbtv från riksdagens webbarkiv, men det är långa väntetider, ibland mer än en och halv timme. Här är länken (obs! just nu är det fel på länken - felet är anmält - försök om någon dag igen!)

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110804080059411712

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  tala (inte) med arabiska diktaturer - kräv lika för lika


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Saddams fall 9 april - Iraks framgång förtigs
  nominell kristenhet förhärdad - Gud tvingar ingen
  mest lästa på CID bloggen 8 april 2008
  sanning & verklighet om invandring - Äntligen!
  Zaremba vacklar hit & dit
  NATO är rätt i verkligheten
  Guds Ord & Luthers (6 april): om hädelse & hån
  presstödet mun-mot-mun på SvD?
  sälj Svenska spel - sälj allt utom kärnverksamheter
  (s)tatliga socialistorganen SVT & SR bör säljas  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger