| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, april 05, 2008

  presstödet mun-mot-mun på SvD?

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-05 lö
cid KOMMENTAR EGENINTRESSET AVGÖR FÖR & MOT BIDRAG(PRESSTÖD)

Ledarredaktionen på SvD gillar utförsäljning av statliga företag. Man gillar också att "bistånd" utsätts för kritik och krav, kanske att det på sikt tas bort. Man gillar att Alliansen ledd av Reinfeldt motarbetar bidragssystemen. Allt detta hänger ihop och utgör en konsekvent hållning. Ungefär samma hållning finns väl på DN:s ledaravdelning.

När det gäller presstödet, så är det ett bidrag där tidningarnas åsikter går något isär. Den stora draken ser med onda ögon på att en mindre konkurrent hållit sig vid liv med konstgjord andning.

Den lilla draken tycker att det är en missunnsam och egoistisk hållning, vars verkliga motiv är att den Store vill bli ännu större, nej, ensam herre på täppan.

När man inte själv är berörd är det lätt att säga nej till bidrag, men när man vet att man inte skulle levt utan, då har man svårt att fördöma det helt och hållet.

Detta framgår av chefredaktör P J Anders Linders artikel "Ta inte ut monopolet i förskott" (SvD 2008-04-04), som är en direkt hälsning till Bonnierkoncernen. Det är lite roligt att två redaktioner pratar till varandra, istället för med.

Men å andra sidan angår detta alla skattebetalare och tidningsläsare.

Statliga bidrag, tagna av skattemedel, är av ondo principiellt, även när de innebär att något räddas. Om inte av annat skäl så därför att vetskapen om att det finns pengar att hämta som sätter orsak och verkan ur spel, innebär en devalverande inverkan på tankar och handlingar. Man blir lätt lättsinnig och oansvarig. Framtidstro och optimism förväxlas lätt med grundlösa spekulationer. Med "bidrag" som utväg i bakhuvudet är det svårare att tänka klart och göra det som är nödvändigt.

Den som inte vill arbeta (fastän han kan) får inte äta. Det samhälle som bryter mot den grundläggande arbetsvärderingen får dyrt betala för sådan bortvändelse från jordiska villkor. Socialismen i Sverige har gjort rent hus med denna uråldriga och oundgängliga arbetslinje, som återfinns även i Nya testamentet.

Sossarna förlorade makten på grund av den anti-arbetslinjen, och det är rättvist. Ty de trodde i sitt högmod att de stod över all historiens dom och att de skulle kunna gå ostraffade trots en sådan omkullkastning av uråldriga principer. Ja de trodde att de skulle vinna evig makt, med hjälp av ett konstskapat bidragsproletariat.

Den som så högmodigt förhäver sig mot sociala och ekonomiska tyngdlagar, förtjänar ett ännu värre öde än det som hittills drabbat socialisterna.

Även om enstaka eller även många exempel på goda effekter av bidrag kan dras fram, så måste ALLA former av bidrag, åtminstone principiellt, fördömas. De förslöar tanken, bidragen konstskapar efterfrågan på bidrag. Frånvaro av bidrag onödiggör bidrag och är ett viktigt incitament för nya påhitt och lösningar, vilket prövar kraften i idéerna. Bidrag gör nog sammantaget mer skada än nytta.

SvD har överlevt genom bidrag och vridning 180 grader åt vänster. SvD har en ärorik historia och är på många sätt en högkvalitativ tidning, men vänstervridningen har gjort den ointressant och otidsenlig, just därför att den söker anpassa sig till tiden.

Den framgång man skördat kommer sannolikt att i längden straffas med förlust av den gamla stammen av prenumeranter, som kanske fortsätter både av vana och brist på alternativ. SvD har i sin utrikesrapportering från USA och Mellanöstern nedfallit från de höga höjderna till de lägre graderna av trovärdighet. Man får vara glad att ledarsidan tycks vara obesmittad av såväl Bush-hat som USA-hat och förkärlek för socialismen.

Bidrag som permanentas innebär en bestående skevhet i förhållandet till verkligheten. Det är bra att presstödet inte hålles heligt. Alla bidrag som man inte arbetat för bör bort. Men bidrag man arbetat för är inte bidrag utan lön!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"SvD tappar 74 procent av presstödet" (SvD 2008-04-04)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  presstödet mun-mot-mun på SvD?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  sälj Svenska spel - sälj allt utom kärnverksamheter
  (s)tatliga socialistorganen SVT & SR bör säljas
  demokratiska stater inte neutrala - historia & ide...
  krig - äventyr, plikt eller olycka
  får man imponeras av (R)?
  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!
  "hjälp" för hjälparens skull stjälper
  socialister skyr sanning
  (R) återställer (s)kolan
  stöldhöga skatter - det godas fiende & fuskets moder  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger