| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, april 03, 2008

  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-03 to morgon
cid KOMMENTAR DN SKRIVER DÖDSRUNA FÖR "1968"-KULTUREN
- sent skall syndare vakna, men bättre det än aldrig

I en ledare för den sista mars, krigsgudens månads sista dag, avkunnar DN den slutgiltiga domen över upprorskulturen från 1968.

Lägg märke till denna artikel "Klassens ledstjärna" (DN 2008-03-31), en osignerad ledare från 31 mars, 2008.

Lägg datumet på minnet, det var en helt vanlig måndag, den siste mars, 2008, 40 år efter 1968! Då hände det något - på DN! När hände verkligen något där sist?

Eller rättare, något har hänt! Inte bara på DN, ty de är nog bara ett språkrör för en redan förändrad verklighet hos folket.

DN skriver:

"[a]tt auktoritet inte bör byggas på underkastelse, godtycklig maktutövning eller skräck innebär inte att auktoritet i sig är dålig eller något som skolan eller samhället kan klara sig utan."

Det vore skada om denna artikel, och detta erkännande av auktoritetens oundgängliga nödvändighet för varje samhälle med självbevarelsedrift, fick passera utan att få den uppmärksamhet dess innehåll förtjänar. Den är till skenet blygsam, men i sak revolutionerande.

Den signalerar att det skett ett trendbrott i det tysta, en re-revolution, eller snarare kanske en gradvis, eller nästan steglöst tillväxande de-revolution.

Nu gäller att återgå till verkligheten. Urgamla basvärden återväcks till livet och samhället. Tusenåriga insikter om nödvändigheten av att föräldrar är och därför skall vara auktoriteter över sina barn, att lärare skall ha makt och auktoritet i skolan, att barn och elever skall underordna sig, tränger sig oemotståndligt fram.

Det sker som en reaktion på den alltmer uppenbara upplösning av ordning och trygghet i samhället som 1968 var starten på och som vi nu ser de förskräckande effekterna av mer och mer, på nästan alla områden i samhället.

Därför är det inte så konstigt att även DN börjar distansera sig från tygellös liberalism och socialismens samhällsnedbrytande idéer.

Verkligheten tränger sig på. Det ena ordet efter det andra, på det ena området efter det andra, återges sin naturliga och moraliska innebörd i vårt samhälle sedan socialisterna kastades tillbaka till 1914 års siffror i ett val! Där i den fördemokratiska tiden känner de sig hemma och bör där förbli.

(R)-regeringen står för motsatsen till socialism, vilket medför en återkomst, en revolutionär återställning av det naturliga, eller det borgerliga om man så vill.

Arbete, lön, skatt, lärande, har återerövrats redan förut, och nu står lydnad, underordning och auktoritet, på tur. Dessa ord tillsammans bildar en stor del av den reellt existerande verkligheten, som så länge förnekats.

Man kan inte hur länge som helst inbilla folk att man kan upphäva tyngdkraften med fantastiska utopier.

Vettigt folk i alla tider har samverkat med naturkrafterna och använt dem, inte förslösat tid, kraft och energi på att söka upphäva och förinta dem.

Alliansens uppgift är att restaurera det sunda förnuftet. De har på drygt ett år kommit väldigt långt. Mätt i ord de erövrat!

Ett av de viktigaste områdena där det fortfarande går åt fel håll är familjen. Inga tecken finns som antyder att Reinfeldt-regeringen kommer att ens vilja, än mindre kunna, vända om också på den punkten, från de nedbrytande krafter som socialism och tygellös liberalism har släppt lösa i samhället. Det måste bli värre först!

*

Vi har nu DN:s ord på att auktoritet är något som varken skolan eller samhället kan klara sig utan.

Undrar vad Paulus tänker? Vad var det jag sa, kanske? Den världsberömde historikern Ranke lär ha sagt (enligt Nathan Söderblom) att Paulii ord i brevet till Romarna, kapitel 13, versarna 1-4, är de viktigaste ord av alla före och efter honom, när det gäller inflytande på historien.

Det är fortfarande bara biblisk kristendom som följer denna text, ty här ställs alla kristna, och hela kyrkan, med eller utan påvar, under den världsliga överheten, inte tvärtom.

Medan alla falska religioner, alla sekter i och utanför kristendomen, vill förena den politiska makten med den religiösa. Intet är mer ödesdigert för kyrkan och samhället.

Båda krossas av teorier där den politiska makten förenas med teologiska, det är makten över samvetet.

Den världsliga överheten har absolut makt på jorden över yttre ordningar, och den har makt att straffa kroppsligt och timligt. Men det som hör till det eviga och Gud har inte överheten varken makt eller auktoritet att uttala sig om. Därär det Guds ord som gäller. Kyrkans och individens inre liv skall överheten inte lägga sig i. Gör den det så gör den samma fel som påven fast tvärtom.

Påvekyrkan är den största av flera kyrkor, tillsammans med sådana företeelser som islam, sikher och evangelikala, som alla blir antikyrkor när de fordrar politisk makt.

Paulus och apostlarna har lärt av Jesus. Jesus föddes ställd under lagen. Han bröt icke en enda gång mot någon lag, varken romersk eller judisk. Det enda "uppror" han stod för var emot de religiösa ledarna, och då endast när de gjorde Guds bud omintet och satte sina egna människobud i Guds ords ställe.

Om nu Jesus hellre dör än låter sig göras till konung - det var därför de ville döda honom: "Om du nu är Messias, stig då ned från korset så skall vi tro". Och dessutom säger "Mitt rike är icke av denna världen", ja han vägrar till och med att döma i rättssaker, samt att han underordnar sig all den överhet han har över sig, då är ett exempel satt för kyrkan som den aldrig kan undkomma.

Och likväl är påvekyrkan framför andra så förvänd att den har skapat en egen lag som alla troende skall lyda före all s.k. världslig lag. Alla trogna renläriga katoliker är lojala mot påven före sitt eget land, de erkänner inget annat land än påvens land, det är hela jorden. Ty påven hävdar sig var Kristi ställföreträdare på jorden med maktanspråk över alla riken och herrar på jorden. Längre bort från Kristus kan man inte komma. Närmare islamismen går inte att komma.

*

Rom 13:1-8 Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. [2] De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. [3] De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; [4] den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda. [5] Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull utan också i insikt om vad som är riktigt. [6] Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant. [7] Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. [8] Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.

*
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Svensk rättskipning: varför bär överheten svärd?" (Erixon.com 2008-03-31)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  "hjälp" för hjälparens skull stjälper
  socialister skyr sanning
  (R) återställer (s)kolan
  stöldhöga skatter - det godas fiende & fuskets moder
  den som inte vill arbeta, får inte äta
  Hat mot kristna - är hat mot människor & Gud
  fungerande länkar Koranfilmen "Fitna"
  Guds ord & Luthers (30 mars): Guds vilja, evigt & här
  aktuella länkar Koranfilmen
  Dags att vakna! Islam hotar Väst!  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger