| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, april 01, 2008

  (R) återställer (s)kolan

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-01 tisdag
cid KOMMENTAR SKOLAN & ARBETSLINJEN

Ledarsidan både på DN och SvD är nöjda med de ändringar Reinfeldtregeringen (R)föreslår i gymnasieskolan genom sin enmansutredare Anita Ferm.

"Tid för återtåg" är rubriken i DN där Johannes Åhman skriver "argumenten för återtåget är starka" och han gillar att "Skillnaderna mellan yrkesprogram och högskoleinriktade program vidgas åter." (DN 2008-04-01).

I SvD är det den politiske chefredaktören P J Anders Linder själv som under rubriken "Tillbaka till verkligheten" (SvD 2008-04-01) skriver:

"Igår lade utredaren Anita Ferm fram sitt förslag till nytt gymnasium, och hon trär upp ett pärlband med bra idéer: Teoriprogrammen ska förbereda för högskolestudier, medan yrkesprogrammen ska rusta för arbetslivet. Teoriprogrammen ska ha teorifokus, medan yrkesprogrammen ska ha yrkesinriktning. Bäggedera ska leda till en examen." [min kurs. & fetstil]

Detta synes ju som självklarheter och sunt förnuft, och det är just det. Det är inte förvånande att (R)-regeringen gör förnuftiga saker. Det är ganska lätt att se vad som är förnuftigt. Dessutom är det ofta bara att göra som socialisterna fast tvärtom!

Uppenbarligen har (s)kolan varit en flykt från verkligheten. Socialister gör som socialister måste, man vänder allt upp och ner, rätt blir fel, sant blir lögn, verkligheten förnekas och ideologiska dagdrömmar sätts först. Alla förlorar.

(s) vägrar enfaldigt och ovist, i skolan som i allt annat, att hålla sig på jorden. Fångenskapen i socialismens lika djupa som leriga tankediken gör att man programmatiskt blundar för fakta, samtidigt som man ser saker som inte finns.

Socialismen är en hallucination mitt på ljusa dagen, man kan inte ens skylla på törst och hetta, det är en hallucination man själv har försatt sig i genom att ge sig hän åt sanningslösa idéer.

Reinfeldtregeringen vann makten därför att man beskrev verkligheten sådan den är och återgav de verkliga problemen sin nödvändiga plats. Orden fick tillbaka sin naturliga betydelse.

Arbete skall löna sig, framför att vara sjuk eller arbetslös, det var ett stort steg tillbaka till verkligheten.

Studier skall löna sig, det är en annan viktig princip som måste hyllas. Det är egentligen bara en följd av arbetslinjen. De som arbetar hårt med studier måste veta att den uppskjutna belöningen verkligen finns där när de är klara. Det fordrar höga krav både på studenten och skolan. Målet kan inte vara att alla skall klara sig, målet måste vara att de som klarar sig kan det de skall kunna.

Det kräver å andra sidan att de som inte vill studera inte skall tvingas till det när de kommit upp i en ålder där man normalt sett skall försörja sig själv. Den som mest av allt vill få komma ut i vuxenlivet, arbeta för sin egen mat, skaffa egen bostad, bilda hem, och kanske starta eget företag, han och hon vill få en praktiskt inriktad utbildning så fort det bara går.

Det tycks som alliansregeringen sakta men säkert återställer Sverige med nykterhet i fråga efter fråga.

Den socialistiska berusningens baksmälla har i typ hundra år plågat Sverige, genom att söka bota baksmälla med en ny fylla. Det är tid att nyktra till med återställning till verkligheten istället för ideologiska fylleslag.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  (R) återställer (s)kolan


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  stöldhöga skatter - det godas fiende & fuskets moder
  den som inte vill arbeta, får inte äta
  Hat mot kristna - är hat mot människor & Gud
  fungerande länkar Koranfilmen "Fitna"
  Guds ord & Luthers (30 mars): Guds vilja, evigt & här
  aktuella länkar Koranfilmen
  Dags att vakna! Islam hotar Väst!
  ordens makt & maktens ord
  Koranfilmen 'Fitna' på webben - Geert Wilders' fil...
  Dagen, helvetet & Hedenius - gäller Bibeln?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger