| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, april 04, 2008

  krig - äventyr, plikt eller olycka

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-04 fre
cid KOMMENTAR KRIG HÖR TILL DET NORMALA

Det är oroväckande att Sverige och svenskarna inte förväntas försvara Sverige om vi blir anfallna, vi har ju inget försvar värt namnet, och alldeles för få får göra värnplikt.

Men det mest tokiga av allt är att den idé som har makten över våra tankar och göranden, eller mest låtanden och icke-göranden, utgår ifrån att krig händer inte här hos oss.

Det må hända i Norge eller Finland, men aldrig i Sverige. Efter 200 år av fred tror vi att vi är immuna mot krig.

Den "tron" hade nog fog för sig om det hängde på oss, vi varken vill eller kan ta till vapen.

Men just därför blir Sverige intressant för aggressiva nationer i vår närhet. Rysskräcken är en hälsosam kvarleva, men vi tycks inte ta den på allvar längre, fastän vår "tveksamhet" till Ryssland nog finns hos de flesta. Och faktiskt har fog för sig också idag. Ryssland rustar upp, vi har nästan avvecklat försvaret.

Till försvaret hör också våra tankar och mentala vanor. Överallt får man höra att våld är fel. Och krig ännu mer fel. Vi är så matade med det att många säkert kommer att motsätta sig att vi försvarar oss, om vi blir anfallna.

Henrik Berggren skriver idag om de "tusentals unga män och kvinnor som vill göra utlandstjänst inom det svenska insatsförsvaret" (DN 2008-04-04). Han verkar oroad över att det finns "tusentals unga män och kvinnor" som vill utsätta sig för att använda våld och riskera att bli skyldiga till övergrepp eller bli utsatta för dödligt våld.

Det är mer oroande att så få fattar att våld är nödvändigt, isynnerhet i krig.

Om Sverige bara kunde, så skulle vi förbjuda alla vapen, utom vattenpistoler och alla krig skulle avgöras med hjälp av tävlingar. Och när vi ändå håller på så skulle dödliga olyckor förbjudas. Men inte ens Gud tycks ha fattat vitsen med det!

Verkligheten är på allvar. Livet är på allvar. Livet är farligt, man kan dö, även i krig!

Alla länder har ett försvar, andras eller sitt eget. Vårt val är att försvara vår frihet själva, eller ansluta oss till NATO och få hjälp, eller riskera att bli av med vår frihet till någon aggressiv nation i vår närhet som snart eller i framtiden kan finna det intressant att ta oss.

Historien är nätt och jämt beskrivbar, framtiden är helt okänd, det enda man vet är att man måste vara beredd på överraskningar. Det är inte Sverige.

Sverige spelar lotto - det är det enda som är tillåtet - med vår frihet genom att vägra bygga ett försvar och ändå vägra gå med i försvarsalliansen NATO. Men som alla lottospel så är de allra flesta förlorare hela tiden. De små vinster nästan alla gör, klarar inte att täcka utgifterna.

Att vägra ha ett försvar och samtidigt inte gå med i NATO - den enda försvarsallians som är tillgänglig - det är att ha varken livrem eller hängslen, ja det är att ha byxorna nere på halvstång, det är att flagga för och inbjuda till att någon skall bli stygg.

En sådan händelseutveckling ser trots Rysslands mindre goda utveckling inte trolig ut. Men poängen är att den är möjlig och försvar måste utgår från vad som händer om det värsta händer. Det är så man bygger brandförsvar och akut sjukvård.

Olyckor händer, men vi inbillar oss att den värsta olyckan av alla kan inte hända oss. Istället säger vi att vi kan använda försvarspengar till bättre saker.

Sanningen är att vi avvecklat försvaret utan att vi sparat pengar. Försvaret kostar väldigt mycket i förhållande till vad vi har kvar. Och nedrustningen har i sig kostat pengar.

Så var det på 1920-talet. 1925 trodde världen att det aldrig mer skulle bli krig. Sverige var ett av många länder som trodde att man motverkade krig genom att nedrusta. Det blev tvärtom. Hitlers uppdykande på scenen och hans maktövertagande på demokratisk väg i Tyskland, skulle aldrig fått så ödesdigra konsekvenser om inte Europa varit så "fredsvänligt". Den "fredsvänlighet" som leder till nedrustning är en inbjudan till tyranner och maktambitiösa diktatorer. Än idag.

Våld är nödvändigt. Våld hindrar våld. Uppskjutna krig kommer tillbaka tio gånger värre. Att avveckla försvaret är att sätta framtiden i pant, det är att överge barn och barnbarn och deras barn och barnbarn för att vi som redan har det bra skall få råd med lite mer av sådant som vi faktiskt kan vara utan.

Vår tid är den mest egoistiska av alla tider då vi vägrar bygga ett försvar och vägrar ta på oss de bördor det innebär.

Det största hindret för att verkligheten skall få rum i våra beslut är denna fantasi om att våld är fel, ja ont. Lika farlig är den vidskepliga tron att vi i Sverige aldrig kommer drabbas av krig.

Sanningen är rent statistiskt att sannolikheten för att Sverige drabbas av krig ökar för varje år av fred vi har. Inget land i världshistorien har kunnat stå utanför krig så länge som Sverige. Ingenstans har jag hört talas om någon tid eller något land som är ens i närheten.

Vi måste börja inse att vi bör förbereda oss för att denna period av fred kan ta slut fortare än vi anar.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
Om neutraliteten & NATO:
"Nato-light väger för lätt" (SvD 2008-04-03)
"Folkrättare Bring spanar på den tid som flytt" (SvD 2008-04-02)
Ove Bring: "Neutralitetens ­uppgång och fall - eller den gemensamma ­säker­hetens historia" (DN 2008-04-02)
"När 'Sverige' försvann" (DN 2008-03-13)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  krig - äventyr, plikt eller olycka


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  får man imponeras av (R)?
  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!
  "hjälp" för hjälparens skull stjälper
  socialister skyr sanning
  (R) återställer (s)kolan
  stöldhöga skatter - det godas fiende & fuskets moder
  den som inte vill arbeta, får inte äta
  Hat mot kristna - är hat mot människor & Gud
  fungerande länkar Koranfilmen "Fitna"
  Guds ord & Luthers (30 mars): Guds vilja, evigt & här  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger