| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, april 08, 2008

  Zaremba vacklar hit & dit

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-08 ti
cid KOMMENTAR ZAREMBA VACKLAR OM KORANFILMEN FITNA

DN Kultur skrev igår Maciej Zaremba i artikeln "Vem är rädd för islamofoben?" (DN 2008-04-07) bättre än de flesta om koranfilmen Fitna.

Zaremba undrar: "är det EU:s, Natos, FN:s och näringslivets uppgift att strypa kritik mot islam, hur vrickad den än kan synas vara?". Han ser "[a]vståndstagandet från "Fitna" gå för långt."

Men samtidigt anser Zaremba att denna religion som uppmuntrar fler än någon annan ideologi eller religion till massmord och dödande för dödandets skull, ja för den egna snabba dödens skull, för det hyllade självmordets skull, för det med härliga belöningar utmålade självmordets skull, skall behandlas med speciell hänsyn just därför.

Zaremba:

"Om inte förr så står det klart nu att i praktiken är inte yttrandefriheten en och odelbar. Det som kan sägas om Bibeln kan inte sägas om Koranen."

Det är gott att detta medges som ett faktum. Det är mycket illa att han inte finner detta fel eller oroväckande. Han försvarar det:

"Jag tillhör inte dem som ser denna inkonsekvens som ett oförlåtligt svek mot principen. Det är ju med ordet som med öppen eld i naturen: går bra i sumpmarker men inte i snustorra skogar. Den som tar till orda kan inte avhända sig allt ansvar för hur eldfängda hans lyssnare råkar vara. Talet var ju trots allt ett socialt fenomen innan det blev en monologisk rättighet. Jag tror inte att någon skulle hävda att den som på skoj ropar "det brinner" i en teatersalong nyttjar sin yttrandefrihet. Han skapar livsfara. Förstår han det inte själv, bör någon tysta honom."

Det är ett mycket märkligt försvar för känslighet mot massmördare som hotar hela världen. Jämförelsen med ropet "det brinner" eller varför inte "vargen kommer" är avslöjande. Den rätta jämförelsen är den motsatta: "Vargen är på väg, det har brunnit länge, åtminstone sedan 1979", och så fort någon påpekar detta så blir han nedtystad! Det är som om man man inte vill höra saningen, därför att den är för hemsk!

Varför man skall bli tystad när man på allvar ropar om något som varit och är verklighet varje dag sedan decennier, och som är mycket allvarligare än en eldsvåda i en bio eller en varg i Värmland, det är obegripligt. Man lämnas att välja mellan att även Zaremba är en kollaboratör med islamisterna och deras världserövraragenda, eller att Zaremba är rädd för att utmana dem, också han. Inget alternativ är rimligt, men rädslan är väl det minst osannolika.

Så frågan blir, vad hoppas vi uppnå genom att vara känsliga för hur islamisterna skall reagera? Är det inte precis tvärtom, att om de skall kunna leva i Europa som muslimer så måste de vänja sig vid vad som gäller här? Alltså, mer s.k. kränkningar!

Hur kan det för övrigt vara islamofobiskt att sammanställa sådant som TV och media överallt i Europa redan visat, den enda skillnaden är att då kallades det nyheter och nu kallas det film?

Hur kan det komma sig att det inte bara inte är islamofobiskt, utan anses helt rätt att gå islamisternas agenda om världsherravälde tillhanda, genom att visa långsamma och blodiga avrättningar på civila och oskyldiga som de spelat in för att hela världen skalls se dem och slås med skräck?

Men när man sammanställer flera korta delar från sådana "nyhetsinslag" ja DÅ kallas det islamofobiskt?

Beror det på att vi inte orkar med den sanning som tränger sig på oss, när vi ser allt detta på en gång i ett sammanhang?

Zaremba igen: "Det var inte kvaliteten som stoppade "Fitna - the movie" utan enfalden och ängslan." Zaremba anser den islamofobisk och antimuslimsk. Det är dumheter och dåliga ursäketer för att fördöma filmen.

Zaremba vet inte vart han skall vända sig eller hur han skall vrida sig. Han försöker inta två ståndpunkter samtidigt. Vi har i decennier sett islamiskt motiverat våld, ingen anser att detta står för alla muslimer, i denna vår situation behöver det inte alltid sägas, det är självklart, isynnerhet i en kort film på 15 minuter.

Alla vet att filmen speciellt i Nederländerna handlar om islamisters mord på öppen gata av sådana som de ogillar, ja massmord på andra muslimer, alla måste dö för något de sagt, anser dessa extrema muslimer.

Europa sover eller snarare tvingar sig själv att tiga och blunda, det är för farligt att säga att kejsaren är naken. Isynnerhet farligt är det när kejsaren är livsfarlig och man inte får säga det! - Mer filmer av typen Fitna är av nöden!

*

Torbjörn Elensky skriver idag på DN Kultur "Att bli lik sin fiende" (DN 2008-04-08).

Han gör en annorlunda och något skruvad reflektion:

"Wilders vill skrämmas genom att visa upp jihadistisk våldskult. Men vanliga muslimer blir förstås lika chockade som vem som helst av det religiösa missbruket. Medan jihadisterna gärna själva vill skrämmas och således knappast blir förolämpade av att man framvisar dem som grymma och farliga - man skulle rent av kunna påstå att han går deras ärende när han spridar deras bilder."

Varför har man så svårt att förstå det uppenbara? Europas befolkningar har tystats och det blir allt svårare att hålla tyst. Samtidigt finns det många som låter sig tystas och som inte ser några faror. Wilders vill helt enkelt få folk att öppna ögonen. Är det så konstigt? Är det så svårt att förstå?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Zaremba vacklar hit & dit


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  NATO är rätt i verkligheten
  Guds Ord & Luthers (6 april): om hädelse & hån
  presstödet mun-mot-mun på SvD?
  sälj Svenska spel - sälj allt utom kärnverksamheter
  (s)tatliga socialistorganen SVT & SR bör säljas
  demokratiska stater inte neutrala - historia & ide...
  krig - äventyr, plikt eller olycka
  får man imponeras av (R)?
  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!
  "hjälp" för hjälparens skull stjälper  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger