| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, april 06, 2008

  NATO är rätt i verkligheten

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-06 sö
cid KOMMENTAR SVERIGE - VÄRT ATT SKYDDA & FÖRSVARA?

Ett land måste ha ett försvar - annars upphör snart landet att finnas som självständig nation. Ett land som inte kan ha ett försvar som räcker till för behoven, men även annars, gör väl i att ingå i allianser med ömsesidiga överenskommelser om samlat försvar om någon blir attackerad.

Ett land som inte vill offra något av sin "välfärd" för att satsa på ett försvar av landet, kommer förr eller senare att finna att det man inte gjorde frivilligt kommer andra göra "åt oss" med hot, tvång och våld.

DN:s Niklas Ekdal tycker idag att det är nog med svensk ensamsegling i en liten bräcklig båt på tidens stora hav. Det är dags att gå in i NATO. I artikeln "Två hundra år av ensamhet" (DN 2008-04-06) tycker han att det är underligt att de flesta svenskar (mer än hälften) fortfarande är emot NATO-anslutning:

"Svensk militär är mera Natoanpassad än många Natoländers. Sverige är beroende av Nato för sin säkerhet och deltar i Natos försök att stabilisera Afghanistan. Det enda vi tackar nej till är inflytandet."

Jag tänker att det är underligt att de flesta i Sverige således måste anses "stolta men inte nöjda", eller rentav belåtna med att vi är avväpnade och inte kan försvara ens halva landet, ja inte ens Stockholm kan skyddas.

De som är mot NATO kan nog i första hand hittas i socialistiska läger. Sverige är genom sjuttio års troget nedbrytningsarbete ett socialistiskt land till sin struktur och mentalitet för lång tid framöver även fastän Reinfeldtregeringen har goda utsikter att regera ett bra tag. Dessa socialister hatar USA och därmed NATO mer än de älskar sitt land!!!

Ekdal citerar med gillande Ove Bring i hans precis utkomna bok "Neutralitetens uppgång och fall - eller den gemensamma ­säker­hetens historia" (se recension DN 2008-04-02):

"Neutraliteten har tappat mark som företeelse och strategi i världspolitiken. I de flesta fall saknar den relevans. Även alliansfriheten börjar sakna strategiskt innehåll i en värld där nya samarbetsformer ständigt utvecklas för att möta nya hot." [min fetstil]

Vad hjälper sakliga argument emot tanklösa emotioner?

Älskar vi vårt land? Älskar vi våra barn? Älskar vi den frihet vi har? Eller lever vi bara i nuet och struntar i morgondagen?

Att inte ha ett försvar är att be om att bli ockuperad! Att inte ha ett försvar är att tänka mindre på barnen och mer på sig själv. Att inte ha ett försvar är att sätta ett lågt värde på den frihet vi har! Att inte ha ett försvar är att spela hazard med barns och barnbarns välfärd och frihet!

Ekdal inledde med att säga att det är underligt att svenskarna fortfarande är emot NATO, samtidigt visar följande konstaterande i slutet av artikeln att han vet varför:

"USA kan kritiseras för mycket, men vid närmare eftertanke stärker sådan kritik bara argumentet för mogna, demokratiska länder - som Sverige - att vara med och höja sin röst kring Natobordet. Att fullt medlemskap skulle stärka vår säkerhet och minska våra militärutgifter är en bonus." [min fetstil]

DN har tyvärr hjälpt till att skapa obalans, fördomar, ogillande och hat emot USA, även på ledarsidan. Det - och den socialistiska mentaliteten - är en så gott som heltäckande förklaring till avogheten mot NATO mer än 60 år efter andra världskriget slut.

Ett folk och ett land som i otvunget läge sänker sig till att jämställa brottslingar och poliser, måste själva bära skulden för att det är så uselt och omoraliskt.

De svenskar och andra européer som inte gör skillnad mellan talibaner, Stalin och Bush är helt enkelt förförda och vilsna, en del är nog inte riktigt kloka, resultatet är att de frivilligt har gjort sig till moraliska analfabeter, såvida de inte är sjuka eller sinnesslöa.

Somliga kan urskuldas till viss del av att de (låter sig) matas av socialistiska lögner och omoral hela tiden från myndigheter och myndighetsstyrda media eller socialister i allmänhet eftersom de dominerar media.

Ena dagen går man massmördares intressen till handa och visar videofilmer som skall få världen att "repsektera" islam genom att sätta skräck i världen. Nästa dag vägrar man visa samma filmer i upplysande syfte fastän det bara är en sammanställning av små klipp från flera olika.

Varför är man så partisk för de onda? Rädsla? Nja, man har nog inte vett att vara rädd. Jag tänker att man gillar att leka med döden, man gillar att smeka massmördare medhårs, man gör det kanske reflexmässigt av gammal vana. Men man ogillar starkt att de som man smeker skall utmålas som de genuint onda varelser de är, ty då drabbas ju också de som smeker dem av samma dom!

*

Också Per T Ohlsson skriver idag om NATO i artikeln "Njato" (Sydsvenskan 2008-04-06). Apropå NATO-mötet i veckan i Bukarest och de mindre oenigheter som där framkom säger Ohlsson:

"Dessa motsättningar och problem ändrar inte faktum: Nato är den viktigaste och mest framgångsrika alliansen någonsin. Först bidrog den till att säkra fred och frihet i Västeuropa under fyrtio år. Sedan, efter Sovjetimperiets kollaps, började Nato omvandla sig själv. En nordatlantisk försvarsallians har utvecklats till en organisation för global och kollektiv säkerhet. Nato, som 1949 bildades av tolv västländer, består idag av 26 – snart 28 – medlemmar, varav åtskilliga tillhörde det gamla fiendeblocket." [min kurs. & fetstil]

Reinfeldtregeringens främsta uppdrag på alla områden kan sammanfattas i ett återtåg till verkligheten och ordens sanna innebörd.

Alliansen bör inte tveka att ta ställning för ett fullt NATO-medlemskap, isynnerhet som trenden är att de som är för en full anslutning växer.

De som älskar Sverige vill att vi kan försvara oss!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Två hundra år av ensamhet" (DN 2008-04-06)
"Njato" (Sydsvenskan 2008-04-06)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  NATO är rätt i verkligheten


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Guds Ord & Luthers (6 april): om hädelse & hån
  presstödet mun-mot-mun på SvD?
  sälj Svenska spel - sälj allt utom kärnverksamheter
  (s)tatliga socialistorganen SVT & SR bör säljas
  demokratiska stater inte neutrala - historia & ide...
  krig - äventyr, plikt eller olycka
  får man imponeras av (R)?
  DN gillar auktoritet & underordning 40 år efter 1968!
  "hjälp" för hjälparens skull stjälper
  socialister skyr sanning  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger