| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, april 09, 2008

  sex får säljas men inte köpas = socialistisk galenskap

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-09 on kväll
cid KOMMENTAR MARIA ABRAHAMSSON SALT I FÖRRUTTNELSEN

Svenska Dagbladets ledarsida är nästan det enda som fortfarande har någon kvalité värd mödan att läsa i SvD. Dessbättre så bjuds man där dagligen eller nästan dagligen på insatser mot förfallet i Europa och Sverige.

Den som flitigast skriver om och avslöjar det omoraliska i vårt rättssystem är Maria Abrahamsson. Hon förtjänar verkligen en stor eloge för sitt outtröttliga arbete med dessa frågor som inte precis är så upplyftande. Hon tycks dock tålmodigt bära detta kors med gammaldags lutherskt kallelsemedvetande.

Idag uppmärksammar hon sexköpslagen i artikeln "Jämställ köpare och säljare" med underrubriken "Sluta se mellan fingrarna" (SvD 2008-04-09).

Först konstaterar hon att lagen som infördes 1999 inte varit framgångsrik. I genomsnitt har 183 sexköp per år polisanmälts. I ett (1) fall har en sexköpare dömts till fängelse.

Sexköpslagen innebär att "hororna" avkriminaliserades, de prostituerade är inte längre brottslingar i lagens mening, i strid med all moral. Det de säljer är inte brottsligt att sälja, de inkomster de får är skattepliktiga, den näring de bedriver är accepterad och kallas just näringsverksamhet, marknaden är fri och öppen för alla, tillstånd eller licens fordras inte. M.A. skriver: "Skatteverket med stöd av en dom i Regeringsrätten, betraktar sexförsäljning som skattepliktig näringsverksamhet", och inte bara det, man har rätt till avdrag för kondomer och underkläder!!

Men de som köper deras tjänster begår lagbrott! Hur kan inkomster från en verksamhet vara lagliga när de som köper tjänsterna som genererar inkomsterna gör sig skyldiga till lagbrott? Är inte det brottsliga pengar då man köper förbjudna saker? Och hur kan det vara fel att köpa en tjänst som det inte är fel att erbjuda? Det är lika tokigt som om det vore tillåtet att köpa sex, men inte att sälja det!

Ingen vettig människa kan se att det som är tillåtet att sälja skall vara förbjudet att köpa, eller tvärtom. Det som är tillåtet att köpa måste också vara tillåtet att sälja. Det går inte att skilja åt. Det är förbjudet att stjäla, det är förbjudet att sälja stöldgods, det är förbjudet att köpa stöldgods. Det är en nödvändig och logisk kedja. Lagen kan ge tillstånd för tillverkning för eget bruk av en vara, och samtidigt förbjuda försäljning och köp, det är ingen motsägelse. Men man kan inte tillåta försäljning av en vara eller tjänst som är förbjuden att köpa. Det går inte ihop.

Låt oss säga att det vore förbjudet att köpa sprit, men tillåtet att sälja och tillverka eller importera sprit inte bara för eget bruk utan även för utbjudning på marknaden. Hur kan då inkomster från denna verksamhet vara lagliga, då inkomster förutsätter att det finns köpare som bryter mot lagen? Att legalisera sådana inkomster är ju att acceptera rätten att köpa dessa varor. Eller också gör man staten till medbrottsling i illegal verksamhet. Skall staten tjäna pengar på brottslighet?

Eller säg att det vore förbjudet att låna pengar mot ränta, men tillåtet att låna ut pengar mot ränta, och att den som gör det måste skatta för de ränteinkomster han får in, är det inte då självklart att det är brottsliga inkomster? Den som säljer en vara som det är förbjudet att köpa borde väl dessutom ha plikt att polisanmäla sina köpare?

Föreställningen att man kan kalla den som köper en tjänst eller vara för brottsling, utan att kriminalisera den som bjuder ut den vara eller tjänst som är förbjuden att köpa är sinnessjuk! All praktisk erfarenhet, såväl som all teori och all logik säljs ut för... jag vet inte vad!

Häleri innebär att den som köper en vara som han vet är stulen - ja det räcker med att det kan göras troligt att han BORDE begripit att det var stöldgods han köpte, vilket anses fastställt om priset är onormalt lågt! - gör sig skyldig till brott. Det är logiskt och lättbegripligt. Att köpa stöldgods uppmuntrar stöld och man blir delaktig i stölden och gör det dessutom svårare för den rätte ägaren att få tillbaka sin egendom.

Men aldrig har man väl hört talas om att det är förbjudet att köpa något som inte är stulet! Och om det är förbjudet att köpa något så är det också förbjudet att sälja det, importera det eller tillverka det! Det går inte att hålla detta isär utan att bevisa att man är intelligensbefriad.

Återstår en enda möjlighet. Nämligen att man är ideologiskt förblindad, och sätter sig över logik och konsekvens och förnuft av skäl som har med rättslöshet att göra.

Socialism är enligt min mening väl bestyrkt som den värsta förbannelse som drabbat människosläktet, mätt exempelvis i antalet miljoner mördade per decennium. Att den har hämtat inspiration från 1500-talets revolutionära och ibland mordiska vederdöpare, det är omdöpare eller baptister, gör inte saken ett dugg bättre, men det säger en del om vederdöpare och svärmare att deras idéer burit sådan frukt.

Det hör till socialismens idéer att man vill totalt omstöpa samhället - precis som vederdöparna i strid med Bibeln vill. Båda vill göra den syndiga jorden till ett paradis i strid med des förutsättningar. Det är därför båda tankesystemen blir schizofrena. Socialismen vill omintetgöra all moral. Socialism är inte bara överförandet av all egendom till det "gemensamma" det är förbjudandet och fördömandet av all privat egendom. Men det är just från det privata ägandet över sin kropp och därmed rätten till den lön man gjort sig förtjänt av genom sin kroppsliga verksamhet, som all moral utgår ifrån. Socialismen gör alla till slavar, tvärtemot vad de lovar.

Tar man bort äganderätten till lönen för arbetet (genom stöldhöga skatter) så tar man bort källan till allt ägande, ty utan rätten till lönen för arbetet kan man inget köpa och utan att köpa något kan man inte äga något. Men kan man inte äga något upphör allt vad som kallas moral.

Likaså när man tar bort rätten till vår egen lön tar man också i praktiken bort rätten och makten över vår egen kropp, som utför det arbete som förtjänar den lön vi förvägras.

Socialister gör alla till slavar därför att den som förvägras rätten till lönen för sin egen kropps arbete, har fråntagits makten och rätten till sin egen kropp. Man har gjorts till slav under den socialistiska eliten som anser sig ha rätt att ta ut hur mycket skatt som helst.

Kristendomen står i full enhet med naturlagen som ett starkt och mäktigt skydd emot all gudlös materialism som förslavar oss:

Arbetaren har rätt till sin lön.

Socialismen har allt ifrån "Kommunistiska Manifestet" 1848 bekämpat både äganderätten och moralen, isynnerhet vad gäller äktenskapet och det sexuella. Fri tillgång till allt, allt ditt är mitt, även din kropp, det är ytterst vad socialismen företräder. Den som nekar sex med någon är ingen bra socialist utan diskriminerande och moralistisk. Sex är bara en mekanisk gärning som utlöser lustiga känslor utan någon koppling till moral, sanning eller förpliktelser. Fri sex är idealet för den renlärige socialisten.

Det finns inga brottslingar i vanlig mening i socialistiska samhällen. Brott är att äga eller vilja äga, brott är att inte lyda socialismen, därutöver är allt amoraliskt. Det är ingen synd att stjäla från privatpersoner eller företag, ty allt någon äger är egentligen stöld (från det "gemensamma"). Ägande är stöld enligt socialismen. Det är ingen synd att sälja sexuella tjänster, ty sexualiteten är fri och man gör som man vill.

Däremot är den som köper sexuella tjänster en djupt omoralisk människa eftersom han uppmuntrar kvinnor att hamna i underläge och beroende och förnedring. Vilket socialister egentligen inte tycker, men det är så det fungerar i de samhällen som ännu inte är rensade från allt "borgerligt", ett faktum vilket man då till viss del är beredd att anpassa sig till. Egentligen skulle man vilja ha totalt fri sex, då skulle ingen behöva betala, ej heller vägras sex, friheten skulle inkludera rätten att fordra men inte rätten att säga nej. Eller så skulle man vilja ha prostituerade som avlönades av det "gemensamma" och fick status som nyttiga samhällsmedborgare.

Socialisterna och liberalerna säger alltså med sexköpslagen å ena sidan att sexualiteten inte skall bindas eller stängas in i normer och moraliska synsätt. Å andra sidan säger den att män som behandlar kvinnor som "objekt" för sina sexuella lustar är förbannade. Det är alltså rätt att bjuda ut sig, men inte att låta sig bjudas, i alla fall inte om man vill göra rätt för sig och betala. Går man på krogen och blir bjuden så är det okej även om man betalar på ett indirekt sätt.

I sanning - det finns inget värre djävulsskap än socialism. Socialism är befriad från all sanning, den har ingen logik, inget vett, inget förnuft, ingen intelligens, bara fanatism och verklighetsflykt. Så går det när man förnekar att det finns en Gud som skall döma oss. Förbannelse följer i socialismens spår överallt och alltid - ibland tar det lite tid innan man ser det. Men dess fruktansvärda frukter kommer alltid förr eller senare.

*

Åter till verkligheten - det är Alliansen uppgift. Också när det gälller äktenskapet och sexualiteten. Men här är alltför många "borgare" isynnerhet de som kallar sig liberaler mer socialistiska än vettiga. En bra början som kanske är genomförbar vore dock att kriminalisera prostitution!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  sex får säljas men inte köpas = socialistisk galenskap


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  tala (inte) med arabiska diktaturer - kräv lika fö...
  Saddams fall 9 april - Iraks framgång förtigs
  nominell kristenhet förhärdad - Gud tvingar ingen
  mest lästa på CID bloggen 8 april 2008
  sanning & verklighet om invandring - Äntligen!
  Zaremba vacklar hit & dit
  NATO är rätt i verkligheten
  Guds Ord & Luthers (6 april): om hädelse & hån
  presstödet mun-mot-mun på SvD?
  sälj Svenska spel - sälj allt utom kärnverksamheter  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger