| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, april 17, 2009

  "Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare" Jesus-debatt på Newsmill

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2009-04-17 fre em
cid KOMMENTAR På Newsmill: "JESUS OCH DE INTELLEKTUELLA"
Den ena efter den andra svenska intellektuella kändisen kommer ut som mer eller mindre bokstavstroende. Senast i raden är Jonas Gardell med sin kritikerrosade bok "Om Jesus". Varför har den svenska intelligentian blivit frälst?
16 artiklar: Alf Svensson (8/4), Ateisten Lena Andersson (8/4), Christer Sturmark (9/4), Kerstin Vinterhed (11/4), m.fl.
*
CID på Newsmill: "Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare"

[Publicerad: 2009-04-09, Uppdaterad: 2009-04-11]

Författaren Lena Andersson - som kallar sig ateist - föredrar "bokstavstroende kristna" framför "förljugna nytolkningar av Bibeln". Som bibeltroende kristen måste man instämma i fördömandet av kristenhetens nytolkningar. Det hävdar den kristne bloggaren Carl Ingmar Dagman.

Det må vara sant att ateister i allmänhet tar avstånd från sådant de inte känner till eller ens försökt sätta sig in i, men det finns också framstående exempel på människor som ägnat mycket tid åt Bibeln men likväl kallar sig ateister.

För kristenheten borde det naturligtvis vara ett mycket större problem att fler och fler kristna inte anser Bibeln värd att studera. Allt färre av de kristna anser sig bundna av Guds ord. Som bibeltroende kristen är det beklämmande att se hur kristenheten som helhet betraktad gång på gång ändrar i det som de ändå för syns skull kallar Guds ord. Det är naturligtvis totalt ohållbart.

Om Guds ord ÄR Guds ord så är det otänkbart att ändra i det Gud befaller och förbjuder. Och ändå gör man det ständigt.

Kvinnans underordning är upphävd i nästintill samtliga kyrkor i Sverige - och ändå är just underordning och lydnad ett av huvudämnena både i Gamla och Nya testamentet i motsats till uppror och olydnad som är ursynden.

Kvinnans underordning motiveras i Nya testamentet med att det var så i Skapelsen redan före syndafallet. Observera att inte ett ord sägs om att pådyvla utomstående detta synsätt, tvärtom. Det gäller - som all kristen etik - de kristna och inga andra.

Först kristen, sedan kristen etik. Först komma till Kristus sedan följa honom. Här finns inget utrymme för nytolkning om man håller fast vid Skriften - och ändå ändrar man.

I Nya testamentet finns inte ett ord om att kyrkan skall söka politisk makt, tvärtom - och ändå söker man just det.

Dödsstraffet instiftas av Gud och människan befalls av Gud att döda den som utgjuter oskyldigt blod, detta bekräftas av Mose och profeterna, såväl som av Jesus och apostlarna, och det har varit den världsvida kyrkans lära ända fram till nu. Katolska kyrkan anser numera att det är "grymt" och "onödigt" men tar inte i princip avstånd från det. Annars hävdar de flesta i svensk kristenhet att det är okristligt - tvärtemot Skriften.

Om Gud lär man numera nästan överallt i kyrkorna, i likhet med Jonas Gardell, att den Gud som straffar vill man inte ha med att göra - och ändå lär Nya Testametet att Gud kommer att hämnas på alla som står honom emot. Det är Jesu Kristi Gud och Fader vi talar om.

Kristenheten i vår tid ägnar sig mycket åt att nytolka och anpassa Skriften så att den passar det man menar är rätt. Många bibeltroende känner sig inte bekväma med det men kan inte göra så mycket.

Ateister är inte sällan skarpsynta och sanningsälskande mer än andra och de tar avstånd, precis som Lena Andersson, från hyckleri och lögner. Inte heller Gud gillar ljumma människor.

Knappast någon i vår tid har tagit Bibeln på sådant allvar som Ingemar Hedenius. Ingen gör så mycket rättvisa åt Jesus och läran om helvetet som han. Hans läsmetod av Bibeln är så sanningsälskande den kan bli, och långt bättre än de flesta kristnas. Allt som står är menat bokstavligt om inte annat framgår, många kristna vänder upp och ner på det för att undkomma anstöt. Det är inte kristet.

När det gäller motståndet mot homosexualitet i kristenheten, så motiveras det utifrån Skriften, och det med rätta. Här finns inget utrymme för nytolkning. Och ändå är det så som Jonas Gardell och andra säger: De skyller på Gud!

Ty om man verkligen tog Guds ord på allvar, så skulle man göra det i allt och i alla frågor, vilket man uppenbarligen inte gör. Därför kan man lugnt påstå att de flesta kristna som ännu är emot homosexualitet, har den uppfattningen av andra skäl än att det står så i Bibeln, men det är bekvämt att skylla på Gud för att få sin uppfattning bekräftad.

Herbert Tingsten formulerade detta redan för länge sedan, och det hade förvisso varit sant långt innan dess. I ett omtalat vårtal i Uppsala 1948 sade han:

"Även för dem som är religiösa eller kallar sig religiösa har Gud upphört att vara ledare,han har förvandlats till en garant för egna värderingar och resonemang.Han regerar, men styr inte;bibelordet är inte utgångspunkten för ställningstagandet,men väl är Guds vilja fortfarande en sanktion för den genom andra metoder vunna övertygelsen."

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
* Om Lydnad & Olydnad, Mot Gud & Människor, Enligt Bibeln & Vår Tids Kristenhet [ pdf ]
* Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har BIBELN SOM HÖGSTA NORM? [Läs här]
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

LÄS MER:
Andra intressanta bloggar

*

Etiketter: , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  "Hellre ärliga ateister än hycklande bibelbekännare" Jesus-debatt på Newsmill


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Kristi uppståndelses betydelse - igen
  Skytte, avkristning & påkristning - rätt & fel
  dödsstraffet, bibeln & små steg bort från lögn hos...
  Påven, Präster, Pedofiler, Pengar, Makten & Härlig...
  kristenheten ljuger om bibeltrohet
  "kristenheten är stendöd" - sade Arborelius (nästan)
  "ersättningsteologin" & Aletheia Blogg & Tankesmed...
  Frid? Ja, i Kristus frid över allt förstånd i liv,...
  "Vänd andra kinden till" - samtal om barn, våld, o...
  Världen idag - svärmartidning som VILL utestänga K...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger