| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, augusti 17, 2006

  17 augusti | Betraktelse av P. P. Waldenström

FÖR HEMMETS ANDAKTSTUNDER BETRAKTELSER FÖR VAR DAG AV P. P. WALDENSTRÖM

[ss. 297-298]

Den 17 augusti.

O Gud, vem är dig lik? Ps. 71:19

Så må man väl fråga. Ty vem är lik Gud i makt? Ingen på jorden och ingen i himmelen. Han har med sitt allmaktsord skapat himlar och jord, och han bär allting med samma sin krafts ord. Vem är honom lik i kunskap? Ingen på jorden och ingen i himmelen. Han vet allt. Allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon. Han känner hela världsalltet, och han känner den allra minsta sak. Han känner mig. Han känner mina mest fördolda tankar. Han känner alla mina behov. Han hör alla mina suckar. Han har räknat alla mina huvudhår. Han känner alla mina dagar, som hava varit, och alla mina dagar, som skola komma. Alla voro de tecknade i hans bok, innan någon av dem var kommen.

Vem är honom lik i nåd? Ingen på jorden och ingen i himmelen. Så hög som himmelen är över jorden, så låter han sin nåd vara väldig över alla dem, som frukta honom (Ps. 103). Han är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk (Ps. 145: 9). Han föder fåglarna och kläder liljorna (Matt. 6). Han bär de sina intill åldern och till dess de varda grå. Han håller dem uppe, bär och hjälper dem (Jes. 46: 4). Han vänder allt så, att det måste tjäna dem till godo (Rom. 8). Han stärker dem, när de äro svaga, helar dem, när de äro kranka, förbinder dem, när de äro brutna, upprättar dem, när de hava fallit, uppsöker och hämtar igen dem, när de äro vilsekomna (Hes. 34). Han räcker ut sina händer hela dagen till de ohörsamma, som vandra efter sina egna tankar på den väg, som icke är god (Jes. 65). Han bjuder dem att komma och gå med honom till rätta och lovar, att om deras synder äro blodröda, så skola de varda snövita (Jes. 1), ja att där synden överflödar, där skall hans nåd överflöda ändå mer (Rom. 5).

Vem är honom lik i trohet? Ingen på jorden och ingen i himmelen. Herren, Herren är en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet (2 Mos. 34:6). En trofast Gud är han och utan svek, rättfärdig och rättvis är han (5 Mos. 32: 4). Ja, tag allt, vad gott du kan finna i himmelen och på jorden, hos änglar och människor, och gör dig en bild därav. När du sätter den bredvid Gud, skall du finna, att den tager sig ut så, som om du sätter en lampa bredvid solen. Nej, ingenting är likt Gud. Han är mer än allt, vad tänkas eller nämnas kan.

----------------------------------------------- Sidorna 297-298, ur FÖR HEMMETS ANDAKTSTUNDER , BETRAKTELSER FÖR VAR DAG, AV P. P. WALDENSTRÖM STOCKHOLM , SVENSKA MISSIONFÖRBUNDETS FÖRLAG , STOCKHOLM 1927 , SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET [Anm. Inscannat med C-Pen 800C, korrigerat och kontrolläst, lö 19 aug., 2006, C I Dagman]

Länk till Förord, april 1927, E. Sjöberg

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  17 augusti | Betraktelse av P. P. Waldenström


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  2006-08-16 on | Dagens citat | Ruben Agnarsson | E...
  2006-08-05 lö | Dagens citat | Mats Tunehag | Äpp...
  2006-08-03 Th | Dagens citat III | ALAN DERSHOWITZ...
  2006-08-03 Th | Dagens citat II | Edmund Burke (17...
  2006-08-03 Th | Dagens citat | Brigitte Gabriel: B...
  2006-08-02 We | Dagens video | Watch "Obsession: W...
  AUGUSTI 1, 2006 JULI ; SEPTEMBER ; upp^top HOME*
  JULI 2006januari / maj / juli / augusti / septembe...
  2006-07-27 Th | Dagens citat II | Al-Jazeera speec...
  2006-07-27 to | Dagens citat | Mike Winnerstig | K...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger