| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, april 24, 2008

  ingen (?) vill försvara älskat (?) fosterland

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-24 to morgon
cid KOMMENTAR O-FÖRSVAR = SVENSKA SPEL MED FRAMTIDEN

Igår, onsdagen den 23 april 2008 dominerades media av beskedet att det redan flera gånger halverade försvaret skall halveras ytterligare en gång.

Stockholm, rikets huvudstad, har inget flygförsvar, och Gotland kan inte försvaras eller ens skyddas mot ovälkomna "nödåtgärder" av ryska sjöstridskrafter som opererar i Östersjön med anledning av den nya gasledningen. Se Bo Pellnäs artikel "Gotland ska ha ett försvar" (SvD 2008-04-13).

Och nu sägs det att Sverige norr om Vänern (!) kommer att bli utan flygflottiljer. Ett stort antal förband skall läggas ned. Claes Arvidsson skriver i SvD:

"Alliansens försvarspolitik ser ut att leda till en ny – och rekordsnabb – halvering av försvaret. Det som ventileras i högkvarteret kan leda till att det inte längre finns något flygförband norr om Vänern medan sydligaste Sverige lämnas utan arméförband. Luftvärnet kan försvinna helt. Igår var budet att fem garnisoner ska försvinna. Allt är möjligt." (SvD 2008-04-24)

Och han tillägger: "Socialdemokraterna knuffade försvaret över kanten på stupet, men Alliansens utlovade räddningsaktion har uteblivit."

Vad är meningen? Värnplikten som är så viktig för försvarsandan och fostran av unga pojkar är i praktiken försvunnen. Gränsförsvar finns inte. Vi kan inte längre värna vårt territorium för ovälkomna gäster.

Alla vet att det är just sådana omständigheter som väcker idéer hos mindre rättänkande regimer. Att inte ha ett försvar med kapacitet att värna hela landet - eller ens något - är att spela rysk roulette med vår frihet. Sverige har blivit spelgalet under sossarna, men det är ingen ursäkt för borgarna att sätta morgondagens välfärd på spel. Ett ockuperat land saknar både välfärd och frihet.

Neddragningar kostar alltid pengar - mer än de sparar - dessutom innebär det att materiella och kunskapsmässiga resurser förstörs för alltid.

Vi sparar alltså ingenting genom halveringar, vi utsätter oss bara för risker. Och som försvarsexperten Stefan Ring sa igår i TV, allt bygger på att vi börjar rusta upp igen när vi ser tecken på ökat hot i omvärlden.

Men han själv trodde inte att vi skulle klara av att vara så vakna att vi reagerar rätt på fel signaler från omgivningen. Han har naturligtvis rätt.

Och även om reagerade är det högst tveksamt att vi hinner bygga upp försvaret till en nivå som är nödvändig.

Är svenska folket så galet att det inte vill ha lite mindre välfärd nu för att kunna ha ett försvar som skyddar välfärden då den hotas utifrån? Det kan jag inte tänka mig!

De politker som sade till folket att vi inte kan få allt vi vill, och försvaret måste nu få mer resurser för våra barns skull, de skulle nog få folket att förstå att man då måste offra något annat. För framtidens skull. För frihetens skull. För fredens skull.

Krigsmakten eller Försvarsmakten står bara i fredens tjänst om den före kriget bryter ut har en avskräckande kraft. En Krigsmakt som är så liten att den inte kan avskräcka någon från angrepp, kan naturligtvis ej heller vinna ett krig. En sådan Försvarsmakt lurar oss in i en falsk säkerhet.

Men borgarna tänker nu minska försvaret så mycket att det blir lättare att hitta en ryss på våra gator än en svensk soldat. Ingen svensk kan längre förmås att tro att vi har ett försvar.

I det ligger en möjlighet. Kanhända kan det nu växa fram en gräsrotsrörelse som kräver att vi tar pengar från andra håll för att åter bygga ett försvar som både kan avskräcka från anfall, och bevaka våra gränser och skydda vårt territorium.

Nog älskar vi väl Sverige och våra barn mer än välfärd nu? Nog är det väl bättre med lite mindre välfärd nu, än ofrihet i övermorgon?

DN skriver i sin ledare idag:

"Försvarsminister Sten Tolgfors har skickat en demoraliserande signal till alla de svenska soldater som tar risker för att säkra freden och friheten runt om i världen. "

Men det är värre än så. Hela svenska folket måste oroa sig. Försvarsfrågan är en framtidsfråga framför andra. Trygghetsälskande svenskar vill ha ett bra försvar. För min del anser jag friheten och Sveriges självständighet så viktigt att jag kan tänka mig att byta regering bara på denna fråga.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Svårt att försvara" (Sydsvenskan 2008-04-24)
Så här skulle inte rikets försvar skötas - ALLIANSSVEKET Folk utan försvar (SvD 2008-04-24)
"Dyr tvångsförvaltning" (DN 2008-04-24)
"Så kan försvaret spara pengar" (SvD 2008-04-24)
"Rysslands hot växer" (Sydsvenskan 2008-04-23)
"Försvaret kan spara utan att pruta på verksamheten" (SvD 2008-04-23)
"Nya förband hotas av nedläggning " (Sydsvenskan 2008-04-23)
"Flera förband ska läggas ned" (SvD 2008-04-23)
"Fortsatt försvarsbantning? " (Sydsvenskan 2008-04-22)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  ingen (?) vill försvara älskat (?) fosterland


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  bort med bidrag - fram med människorna
  "piller"-samhället hotar friheten - biologins makt...
  bidragsbrott är tabu för den som arbetar
  nej till världsregering av diktaturer
  staten skall inte spela falskt
  tala inte med kriminella & terrorister som vill ut...
  Guds Ord & Luthers (20 april): Arbetets plikt & Gu...
  dödsstraffets berättigande - Europas problem
  fackets fel att polisuppgiften blir underordnad
  kyrkskratt - räddad av klockan  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger