| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, februari 25, 2008

  (s): Militärt försvar onödigt, NATO-anslutning livsfarlig!

GUDS ORD [dggb] & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR AHLIN(S) DRÖMMAR OM VÅLDSFRI VÄRLD FARLIG

I polemik med försvarsminister Sten Tolgfors (m), som skrev den 16 februari "Medlemskap i Nato är naturligt" (SvD Bränn.), bestämmer socialdemokraternas försvarsexperter Urban Ahlin och Anders Karlsson att: "Sverige ska stå utanför Nato" (SvD Bränn. 24 febr. 2008). Deras mening är:

"För oss går gränsen vid kärnvapnen och ett ömsesidigt försvar, artikel fem i Natostadgan"
De motiverar sitt avståndstagande från NATO-anslutning inte bara med kärnvapen utan också med att inga militära hot finns. Borde inte Försvarsmakten läggas ner då? Det är inte så förfärligt länge sedan man av estetiska och skenmoraliska skäl, men utan logik bytte namn från Krigsmakten till Försvarsmakten.

OM inga krig kan förekomma på svensk mark eller vid svenska gränser, då är det tid att skrota Försvarsmakten, eller åtminstone byta namn. Vad sägs om Fredsmakten? Men vänta nu, Krigsmaktens uppgift är ju att bevara freden och att avskräcka från eller åtminstone göra det "dyrt" att ta oss. Krigsmakten ÄR fredsmakten med militära medel!

Krigsmakt betyder maktutövning med militära medel, för att skydda folket och territoriet från övergrepp. Att vi påstår att vi minsann aldrig kan tänka oss att använda militära medel för att utvidga vårt territorium gör det ju inte mindre militärt. Det enda som påverkas av en sådan utfästelse är att vi säger något om hur vi inte har tänkt oss att använda våra militära medel (om vi har några), men all användning av militära medel är och kallas krig. Den här "epa-psykologin" att ändra namn på saker som i sak inte förändras är ett (satans) trolltyg. Mer ärlighet är vad som fordras. Återuppliva namnet Krigsmakten, så alla vet vad det handlar om, och inte bedras av orden.

Det finns ingen logik i att tala sig varm för att använda våld på fjärran krigsteatrar, men låtsas som att det aldrig kan bli vår hemby som blir krigsskådeplats. Eller "tror" verkligen (s) att krig och våld är en sjukdom som man kan utrota med vaccin? Hur många mord sker det i Sverige? Sist jag kollade var det ca sju mord på tio dagar, men det kan ha ökat. Om vi inte ens kan vaccinera våra gator och samhällen och skolor och hem mot våld och dödande, huru mycket mindre då hela världen, eller ens vår närhet!

Sverige KAN inte idag försvaras om ett anfall kommer. Stockholm har ingen flygflottilj, landets ledning kan lätt slås ut. Allt detta är möjligheter för en potentiell fiende, ja det är just sådana lägen som skapar idéer om att ett anfall kan löna sig.

Nedrustningen har inte sparat några pengar, trots att vänstern alltid motiverat nedskärningar med att pengarna kan användas bättre i välfärdsystemet. Som väntat har vi nu bara mer kostnader, inget försvar och inga besparingar eller tillskott till välfärden från försvarsbudgeten.

Istället har vi pantsatt framtiden. Vi har utan tvång valt högre välfärd nu (och likväl inte fått det), på bekostnad av det framtida försvaret för nästa generation. Allt vi "fått" är tvånget att betala för ett obefintligt försvar till dyrare pengar än om vi behållit Försvaret. Det är som en nitlott i sosseparadiset. Man uppmanas och lockas med sköna ord att betala för att få chansen att "få" mindre tillbaka samtidigt som man på köpet "belönas" med att tvingas betala mer i skatt. (s)lösa-(s)lösa och lo(s)e-lo(s)e är det (s) strävar efter i allting.

Vår välfärdspolitik idag har tagit bort det som skall skydda välfärden i morgon. Vi riskerar att morgondagens välfärd tvångsbyts mot ofrihet och ofärd. Det är en superegoistisk och ansvarslös politik. Att den dessutom framställs som fredsvänlig, antivåldsam och from är höjden av falskhet eller okunnighet.

En fråga man borde ställa är:

Älskar vi verkligen vårt välfärdssamhälle om vi inte är beredda att försvara det mot militära angrepp?

Om krig inte kan förekomma borde de militära styrkorna avväpnas och sedan kallas något annat, varför inte Ickefredsmakten. Men om ett sådant namnbyte skall betyda något måste ju alla eldvapen, alla våldsmetoder och all våldsanvändning upphöra inom denna ickefredsmakt.

Den för Sverige och svenskarnas överlevnad farliga idén om att icke-våldshandlingar ensamma kan skapa fred, måste få ett slut innan fördärvet snubblar över oss. Våld föder våld, säges det gång på gång av sådana som upphört att tänka. Om man tycker om att upprepa den frasen, säg den då till rätt personer och med rätt avsikt. Det är en alldeles utmärkt fras att rikta till laglösa, diktatorer, tyranner och massmördare. Men att vända den mot lagliga aktioner är självmord.

Ahlin och Karlsson erkänner sin antivåldsinställning, de säger det rakt ut:

"Det är inte främst med militära medel som vi bäst förebygger och möter dessa hot. Sverige, Norge och Finland har på olika sätt börjat se över hur vi kan samarbeta tätare, något som vi socialdemokrater varmt välkomnar."

Men försvaret handlar ju om just de medel som är militära. De civila icke-våldsamma medlen hör inte hemma i Försvaret.

Det som stöter dem mest är kärnvapen. Vi gör väl i att betänka vilken enorm kraft sådana har och hur länge dess effekter varar. Men att av ideella skäl principiellt säga nej till en viss typ av vapen har jag aldrig förstått mig på.

Vilket är att föredra: Att som socialisten Mao ansvara för kanske 80 miljoner människors död på 27 år, vilket motsvarar ungefär 1 obeväpnad, ofarlig, oskyldig människa av det egna folket mördad var tolfte sekund, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, år ut och år in i 27 år, eller, låt oss säga en atombomb som dödar ett par miljoner nu och lika många till under säg 50 år?

Att moralisera över dödandet är ett misstag. Att döda är vad krig går ut på, och krig är det sista man har att ta till, när allt annat är verkningslöst. Och då är det en PLIKT att kriga. Krig å sin sida går ut på att vinna - det är krigarens plikt att vinna, till varje pris, även livet.

En civilisation som vill överleva måste inse att den typ av idealitet som säger nej till kärnvapen och avsäger sig rätten att slå till först, med eller utan kärnvapen, är dömd att gå under därför att det finns andra som inte tänker så, och som dessutom inbjudes till att "ta chansen" om de vet att ingen tänker slå till först.

OM vår civilisation upplever sig så maskstungen att vi egentligen hellre vill ta död på oss själva, då rekommenderar jag alla som vill civilizationcide att hålla sig till sossarna. De vet vad självmord på den egna befolkningen är för något. Det finns inte en enda massmördande tyrann som inte med skenfaget tal om "nödvändiga offer" haft stöd av åtminstone några sossar. Märkligt att man inte då visste att tala om icke-våld och annat fint.

Ahlin och Karlsson kommer sedan till det de tror vara en riktig tungviktare:

"Den militära alliansfriheten ger oss större möjligheter att vara en självständig röst i världen. Därigenom kan vi bland annat föra en ­aktiv nedrustningspolitik och stå upp för mänskliga Rättigheter."

Varför frågar inte försvarsexperterna modell (s) sig själva eller östeuropéerna direkt, varför de allihop vill vara med i NATO? Det är en skam att vilja vara neutral mellan tyranni och frihet. Det leder bara till den slags "Alliansfrihet" som Sverige bevisade under andra världskriget. Skall vi ha en riktig "alliansfrihet" så måste vi ha ett än större militärt försvar än det vi hade innan vi började riva ner det. Om vi tillåts gå in i NATO så är det erbjudande ingen vettig människa kan säga nej till. Det motsvaras ju av att få erbjudande till delägarskap i ett stort företag utan annan insats än fotografier av pengar.

Alliansfrihet kräver ett riktigt försvar, men eftersom vi inte har det så står valet mellan inget försvar och ingen frihet fast med formell alliansfrihet. Eller allians med de goda grabbarna trots att vi (nästan) inget har att erbjuda som insats, och likväl skulle få garantier om hjälp. Hur kan någon med förståndet orubbat säga nej tack till ett sådant gratiserbjudande? Utan försvar, och utan NATO men med frihet från hjälp om vi kommer i nöd, så har vi i praktiken ingen frihet alls. Vi tvingas istället att böja knä och huvud för förste bäste tyrann. Precis som vi tvingades till på 30-talet eftersom vi i vår fredsiver tillsammans med många andra förleddes till total nedrustning genom 1925 års försvarsbeslut.

Eftersom vi inte kunde sätta något emot Hitler, så hade vi ingen frihet, trots eller just på grund av vår alliansfrihet. Därför tvingades man till förödmjukande omskrivningar som vi känner igen från vår tid i förhållandet till islamister. Vi "ville" inte stöta oss med herr Hitler i "onödan" (att man var rädd kunde man ju inte erkänna), vi kunde ju inte "häda" den nazistiska filosofin det vore ju respektlöst. Allt vad andra håller heligt måste ju vi hålla heligt, eller? Ej heller ville man säga rakt ut att man var totalt likgiltig för andra och bara tänkte på sig själv, ej heller var man ärlig nog att säga att man överlät åt andra att ta upp kampen och hoppades slippa allt elände själva utan kamp. Ungefär som vapenvägrare. De vill inte bara slippa att "bloda" ner sig, de vill ha "ära" av att vara "finare" och "moraliskt överlägsna" dem som de vill skall kämpa och dö för deras rätt att slippa bloda ner sig. Det är ju naturligtvis tvärtom.

Man påminns i försvarsdebatten såväl som i yttrandefrihetsdebatten gång på gång om den långa långa svenska traditionen under socialistiskt styre att ge efter för massmördare och buga för tyranner.

Sverige vägrade låta engelska trupper gå genom Sverige för att hjälpa, skydda och rädda vårt broderland, det f.d. svenska, Finland. Då vände man andra kinden bort, medan man "vände andra kinden till" så lätt och villigt då tyrannen, mördaren och despoten herr Hitler ville transportera trupper genom Sverige för att förslava och förtrycka våra bröder i Norge.

Det är förödande för ett folks moral att tvingas till sådana förödmjukelser. Andra nationer, främst Storbritannien och USA, har gång på gång kallat ut sina unga män för att i strid för frihet och rätt gjuta sitt blod för att rädda andras liv och krossa tyranner. Sverige har gång på gång, ja alltid, stått passivt och sett på, och sedan haft mage att kritsera och anklaga dem som räddat oss. Vi överger grannländer när de slavbinds och förtrycks. Andra har dött för vår frihet, och många i Sverige tackar med hat. Och ändå anser många, mest socialdemokrater, att Sverige är ett moraliskt föredöme. Man häpnar över mörkret i somligas hjärtan.

*

LÄS PÅ DENNA BLOGG:
"Älskar vi vårt samhälle om vi inte är beredda att försvara det?"
Barometern 2004-12-02
* * *
* *

*

Läs mer:
"Sverige ska stå utanför Nato" (SvD Brännpunkt 24 febr 2008)
Medlemskap i Nato är naturligt (SvD Bränn. 16 febr. 2008)
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  (s): Militärt försvar onödigt, NATO-anslutning livsfarlig!


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Kosovo - kallt eller varmt?
  svensk kulturanalfabetism & kristendom - Ingerö, E...
  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristend...
  Lutherord för den 24 febr.
  ÄR DETTA SPAM: "överviktig kyrka tystnar"
  Äntligen! Han erkänner: "Jag är ett UFO!"
  överviktig kyrka tystnar
  Pingstarvet, Guds ord & Hedin
  Muhammed & kristna Dagen
  Kristenheten, Halldorf & ekumenik  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger