| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, mars 26, 2008

  tidningen Dagen ljuger & blockerar min blogg

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-26 on
cid KOMMENTAR DAGEN TÅL VARKEN DAGSLJUS ELLER KRITIK

Emanuel Karlsten, redaktör för dagen.se har lögnaktigt meddelat mig att orsaken till att de stänger av min blogg från twinglyfunktionen är att "Granskning av främst anmälningar mot den tar för mycket tid i anspråk från vår webbredaktion."

Sanningen är naturligtvis som alla läsare vet att min kritik har varit hård men rättvis mot de förvrängningar av kristendomen som både Dagen själv står för och som andra som skriver i tidningen står för.

Dagen är i djup mening gudlös. De håller sig inte till Bibeln, det är grundfelet.

De anklagar andra men tål inte kritik mot sig själva. De är inte rättfärdiga alls, eftersom de inte vet någon synd hos sig själva och inte anklagar sig själva först. Rättfärdighet börjar med självanklagelse. De har inte ens börjat än.

De kritiserar andra från en position som de inbillar sig är den överlägsnes, den moraliskt högre stående. Just därför är de omoraliska och lögnaktiga.

Det är med dem som Paulus säger om kretensarna, de ljuger jämt, även när de säger "Hej!", ja varje andetag från dem är en lögn eftersom de är döda fastän de lever.

Nu tycker någon att jag "hämnas", men jag säger inget jag inte sagt förut. Inte konstigt att de stänger av mig.

De betraktar mig som ett hot, eftersom det jag står för hotar deras positioner och löner. De behandlar de kristna och Bibeln på samma sätt, nämligen som barn som de kan och får och måste manipulera eftersom endast de vet vad som är bäst, fastän de inte vet vad kristendom är.

De värsta motståndarna Jesus hade var de religiösa, den etablerade religiösa eliten. Det är lite svårt att ta in för alla. Hur kan de främsta religiösa vara de sämsta?

Jesus säger: De första skall bli de sista, och de sista skall bli de första.

Det är hårda ord, men sanna, och därför heliga och barmhärtiga. Sådant förstår dock inte den falska religion som tidningen Dagen bedriver.

De är som dessa på Jesu tid som trodde att de förstod allt bäst, men som vrängde Skriften i allt och som inte kände Gud. De gjorde Guds ord omintet genom att sätta människobud istället för Guds bud. Det är inte gudstjänst, men en tjänst åt mörkret.

Det är en sak att läsa om detta i Bibeln, då är det lätt att se och hålla med Jesus. Men idag? Vilka religiösa ledare är falska? Vilka är sanna? Är det inte orättfärdigt att peka ut enskilda människor som Jesu motståndare fastän de "bekänner" och "tror"? Nej, tvärtom, de som förvillar människor måste pekas ut för att man skall sluta lyssna på dem. Och så att de kan omvända sig och bli frälsta.

Jesus säger tydligt, flera gånger och både postitivt och negativt, vilka det är som älskar honom och vilka som inte gör det.

Joh 14:23 "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

Joh 14:24 Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord.

Joh 15:10 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.

2 Joh 1:9-11 Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.

Precis som de skriftlärde och fariséerna på Jesu tid så vill man också idag ha klassresor, karriär, pengar och makt. Religionen råkar bara vara det område de har valt för att de ska kunna hävda sig, kanske för att de inte dög till annat. Eller för att de "tror" sig se att det är enklast att nå stor makt här.

*

Kristenheten i Sverige och Europa är på sikt hotad av utrotning. Det förstår inte Dagen. Dagen bryr sig inte om något annat än att få fler betalande läsare. Det är vad de främst syftar till. Sin egen överlevnad, inte trohet mot Gud eller Skriften.

De tjänar sig själva. Och en stor del av kristenheten gör på samma sätt. Det egna samfundet och sammanhanget, det är vad de tjänar, sin egna löner och jobb, det är vad som intresserar den kristna "eliten" och byråkratin.

De vill ha makt och inflytande i samhället, trots att Guds rike icke kan upprättas här ej heller har Gud gett någon sådan befallning.

På punkt efter punkt har jag kritiserat denna gudlösa förvrängning av biblisk kristendom, och jag framhärdar i att skall kristendomen överleva så måste de kristna ta Bibeln på allvar i alla frågor.

Men, förhärdelsen och rädslan för sanningen tyder på att ingen självanklagelse eller självkritik är att vänta på mycket länge än.

Gud kommer kanske bli tvungen att krossa dem mer, ja helt, innan de vänder om. Kanske när deras ekonomi blir allt sämre, kanske när de börjar se att deras grundlösa optimism saknar all verklighetsförankring, kanske när de får se sina fina planer gå om intet, när det krossas som de tror på - kanske att de då vänder om.

Men säkert är det inte. "Var skall man mer slå er?" frågar Gud Israels folk genom profeten.

Trots att Gud tuktat och slagit dem länge och på många sätt, vände de inte om.

En sak är klar. Gud kan inte använda de etablerade kyrkorna. De är stendöda av självgodhet. All deras insikt är mörker och bedrägeri. Detta är inte ens början.

Vad skall man göra? Vart skall man gå?

En sak är säker, varje krona man ger till namnkristna men gudlösa tidningar eller kyrkor är en slant åt lögnen och förhärdelsen.

Gud kan mycket väl ha övergett Sverige och de kristna. Men å andra sidan vet vi av Skriften att några få rättfärdiga kan rädda ett helt land.

Jag tänker att eftersom de etablerade kyrkorna inte vänder om tillbaka till Gud och Bibeln så måste man lämna dem eller åtminstone sluta ge pengar till dem. Pengar är det enda de bryr sig om. Utan pengar tvingas de bli ödmjuka.

Vem och vilka älskar Sverige och Kristus? Vilka i kristenheten tänker inte på sitt eget?

När Livets ord slutar att växa då börjar man prata "ekumenik" käpprätt emot vad Ekman sagt för inte länge sedan. Hur skall man kunna ha förtroende för sådant?

Kristenheten saknar ledare värda namnet. Kristenheten saknar män. Män som är små nog att vara stora i att hålla sig till Guds ord. Kristenheten är full av mesar som ändrar sig stup i kvarten om allt möjligt, men bara är desamma i en enda punkt, nämligen i föraktet för Guds ord.

Att vränga Skriften är att misstro Gud, ja förakta Gud, det tvekar de flesta likväl inte inför. Precis som de skriftlärde och fariséerna så skryter man med sin bibeltrohet och sin gudlighet, men Gud fruktar man inte. De tror inte att Gud kan straffa dem! Och ändå är de redan straffade, ty hade de inte övergett Gud och ordet så hade inte Gud övergett dem.

De flesta samfund går från kris till kris, ekonomiska kriser hör numera till vardagen, men den moraliska krisen, som är upphovet till den ekonomiska, den får ingen uppmärksamhet.

Pingströrelsen är på väg att slås sönder och tidningen Dagen är medskyldig.

Dagen har en hemlig policy som de arbetar efter, men ingen utanför en liten krets känner till den.

Det är dock uppenbart att de vill göra om evangeliet till ett socialt budskap och vill lämna Bibeln som grund för den kristna tron.

Hur kan det ha gått så här? - Man har lämnat beroendet av Gud, man har lämnnat Skriften. Man frågar aldrig vad Skriften säger. Man gör sig en egen Bibel, det gjorde också Hitler.

Man ljuger om vad Bibeln säger om dödsstraffet, slaveriet, kvinnans underordning med mera, därför att man tror att man vet bättre än Gud.

Man ljuger om ekumeniken när man sätter sanningen och ordet i andra eller tredje hand och ekumenik för dess egen (ekonomiska) skull, först.

Man ljuger om att församlingen har en social och politisk uppgift, därför att man vill vara "nyttiga" och få "trovärdighet" i samhället, trots att Skriften inte känner något sådant uppdrag från Gud.

Man kan inte bekämpa saker man ogillar eller ogillar med förvrängningar av Skriften. Det är både lögnaktigt och gudlöst. Det slutar inte gott.

Om man inte är trogen i det lilla så är man inte heller trogen i det som är stort. Hur kan man säga att Guds ord är levande och ger evigt liv, när man väljer och vrakar, var och en efter sitt tycke!

Dagen tror sig om stora uppgifter men vill inte veta av vad Skriften säger. Den framgång man måhända kan vinna hos människor i världen genom att man vränger Skriften, är inte mycket värd, isynnerhet inte då man mister Guds välbehag.

Men världen lockas inte av falsk kristendom. Dagens väg är dömd att förvärra läget för kristendomen och kristenheten i Sverige.

*

Hittills har jag skrivit mest i anslutning till Dagens artiklar och därmed dragit läsare både till mig och till Dagen.

Dagen tycker tydligen att jag är så farlig att faran överväger fördelarna. Inget omdöme från Dagen är något värt, men jag finner det storligen tacksamt att de så klart tar avstånd från mig.

Om de hade gillat mig, då hade jag blivit orolig. Dagen måste få en ny redaktion, annars kommer den att bli mer och mer gudlös, mer och mer socialistisk. Å andra sidan ju fortare den blir värre, desto snabbare kan Kristus-trogna själar se att den inte är deras tidning. Vad än Dagen gör så kommer den nuvarande redaktionen att tvingas tjäna just det som de inte vill tjäna, nämligen Guds väg.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  tidningen Dagen ljuger & blockerar min blogg


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Obama - hat mot vita under sken av rättfärdighet
  svenska medier smakar egen medicin
  (3) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (2) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  (1) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  två rövare - två vägar
  5 år i Irak - fred vinns bara med våld
  en rövarhistoria på långfredagen
  Dagens redaktion bär ansvaret - inte läsarna
  piensoho ber inte om ursäkt - kan han vara kvar?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger