| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, mars 22, 2008

  två rövare - två vägar

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS
apropå makt och kristendom, vänster såväl som höger (2)
Rövarens väg till Gud via korset, det är vad kristendom handlar om. Guds rike har inte kommit, det kan inte upprättas på en syndig jord. Kristus säger själv att hans rike icke är av denna världen.
*
2008-03-22 Påskafton DEN BOTFÄRDIGE RÖFVAREN (forts.)
Betraktelse av P. P. Waldenström (1898)
Men en av de illgärningsmän, som voro upphängde, smädade honom: Är icke du Kristus? Fräls dig själf och oss! Men den andre svarade, näpsande honom, och sade: Fruktar du icke ens Gud, alldenstund du är i samma dom? Och vi med rätta, ty vi få ut den förtjänta lönen för, vad vi hava förövat, men denne har intet otillbörligt förövat. Och han sade: Jesus, kom ihåg mig, när du kommit i ditt rike. Och han sade till honom: Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset. (Luk. 23: 39 – 43) [Läs här].
*
Den botfärdige röfvaren
I
[9]
Det är början till en syndares frälsning, att han erkänner sina synder och inser, att han är värd sitt straff.
När man inför en borgerlig domstol hör en anklagad öppet och ärligt erkänna, vad han gjort, samt förklara sig nöjd med det straff, vartill han dömes, då gör det ett gott intryck på dem, som höra det, och stundom kunna väl ur domarens ögon tårar av medlidande falla ned på det papper, varpå han skriver domen.
Nuväl, där ser du något av, huru det går till, när en syndare blir frälst. När han erkänner sin synd och ser sig vara skyldig till det straff, som lagen uttalar, då är motståndet brutet, då är hans hjärtas stängselbommar krossade.
Och när han så börjar ropa efter nåd, då öppnas porten och Guds förlåtande och frälsande nåd strömmar därin.
*

Anmärkning
Texten är nionde stycket i första delen av två om "Den botfärdige röfvaren" (s. 155) i ”Se, Guds Lamm! Betraktelser öfver Kristi lidandes och uppståndelses historia” af P. Waldenström, Stockholm, Pietistens expedition, 1898.
Stycket har av mig delats upp i flera mindre, samt har revidering av stavningen skett, alla ställen med ”fv” och ”hv” har ersatts med enkelt ”v”, "dt" med "tt", "af" med "av". Också fetstil och kursiveringar är mina.
Luk 23:39-43 återges här enligt Waldenströms egen översättning från grekiskan NT med förklarande anmärkningar, Första delen (1886) [Läs här].
Projekt Runeberg håller på att göra Waldenströms översättning av Nya testamentet tillgänglig på webben, evangelium enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes samt Apostlagärningarna är klara [Läs här].
Luk 23:39-43 enligt Bibel 2000 lyder: "Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss." [40] Men då tillrättavisade honom den andre: "Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? [41] Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont." [42] Och han sade: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike." [43] Jesus svarade: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset."
*
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
MAKT & KRISTENDOM
5. Kristi uppståndelses betydelse (3) [Läs här]
4. Kristi uppståndelses betydelse (2) [Läs här]
3. Kristi uppståndelses betydelse (1) [Läs här]
2. två rövare - två vägar [Läs här]
1. en rövarhistoria på långfredagen [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
Nu pdf-Länkar
NEWSMILL-ARTIKLAR
HÄR ]

*
Läs mer:
Hur var det nu med Judas Iskariot? (Schlaug.se 2008-03-21)
Biskop Koskinen: "Påsk! Vet du varför" (AB 2008-03-21)
"Den kristna vänsterns makt över USA" (SvD 2008-03-21)
"Rättegången mot Jesus en juridisk härva" (SvD 2008-03-20)
"Vid förnekelsens koleld" (Dagen 2008-03-20)
"Vi behöver mer sorg - och glädje" (Dagen 2008-03-20)
(Andra intressanta bloggar om , , )
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  två rövare - två vägar


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  5 år i Irak - fred vinns bara med våld
  en rövarhistoria på långfredagen
  Dagens redaktion bär ansvaret - inte läsarna
  piensoho ber inte om ursäkt - kan han vara kvar?
  pingstanden och världens
  kränkta ego-fångar vägrar självkritik
  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp
  pinsam Piensoho beljuger Åke Green
  Mona (s) vs. Fredrik (m) - gudlöshet vs. gudsfruktan
  Lutherord för 16 mars  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger