| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
onsdag, mars 19, 2008

  pingstanden och världens

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-19 kl. 17:32 Kritik har nu kommit emot Piensoho från Stefan Swärd och Bo-Anders Stenstrand med flera och många andra. Det är naturligt.

Tidningen Dagens aningslöshet var inte oväntad, inte heller deras obotfärdiga reaktioner efteråt.

Ann-Charlotte Fritzon visar en mer än ursäktlig dryghet och besserwisserattityd när hon ber läsarna att titta på annat [här] , som om hon menade att det orättfärdiga uttalandet emot Åke Green vore ursäktligt. Det är det inte. OM Dagen verkligen varit måna om att läsarna skulle sett på annat i samtalet - då, DÅ skulle de redigerat bort detta orättfärdiga, precis oms de gör med andras artiklar jämt och ständigt.

Denna attityd från Dagen att anklaga läsarna när de inte tycker som tidningen bestämt att de skall tycka är omdömeslöst, och påminner om gudlös elitistisk socialism. Detta är inte första gången Dagen-läsarna fräckt uppmanas av självgoda och inkompetenta tyckare med höga löner, att böja sig för Dagens "höga" förstånd.

Tidningen Dagen borde begripit bättre och redigerat bort det. När Dagen tog med det, visade dess chefredaktör och andra ansvariga att de inte är i takt med pingstfolket - de har precis som Piensoho, en annan ande. En av världens tänkande befläckad ande. Det var en attack på Green som man till inget pris ville offra. Det var en med öppna ögon utstötning av Åke Grren. Det slår nu tillbaka med alla kraft, ja dubbel kraft på Dagen och dess inkompetenta ledning. De måste bytas ut!

Elisabeth Sandlunds ledarartikel idag [här] saknar totalt varje spår av självanklagelse eller insikt om det orättfärdiga i att de tryckte det anstötliga uttalandet. Det var fel emot Dagen-prenumeranterna, fel emot Åke Green, och mot Piensoho och mot pingströrelsen och emot hela kristenheten. Sandlund har intet fattat, frågan är om hon verkligen i längden duger för den uppgift hon har. Det är alltför många gånger, alltför ofta, alltför mycket av bevisat dåligt omdöme och okunnighet, ingen käck optimism om falsk 'ny ekumenik' eller grundlösa förhoppningar om 'påkristning' kan kompensera det.

Elisabeth Sandlund har inte heller förstått vilket förakt det är emot Guds ord, att kalla det underlivsteologi, som rör synder mot den Helige Andes boning. Sandlund är djupt okunnig om vad kristndom är. Det räcker uppenbarligen inte med Alpha-kurser, inte ens att hålla föredrag om kristendom, om man inte frågar Skriften, det är att fråga Gud i hans eget Ord, om vad som gäller och vad som är sant.

Både Sandlund, Fritzon, Arenius, Österberg och Piensoho är samma andas barn. De är världstillvända och tycker ändå att de begriper bättre både än Guds ord och de fromma som betalar deras löner, men som de i själva verket föraktar eftersom de är så "efter" och inte kan följa med sin tid. Det är inte mycket av kristendom kvar i tidningen Dagen. Det är mest miljöpolitik och socialism för hela slanten. Inget av allt det är kristet - tvärtom!

Det var ingen tillfällighet att de lät Schlaug tala med Piensoho. Dagen har en hemlig agenda, ett icke offentligt policydokument, som förmodligen skulle minska prenumerantstocken rejält, i alla fall den än så länge mest trogna delen, om den bleve känd. Men den måste bli offentlig. Alla prenumeranter måste kräva att den offentliggörs! Dagen vill inte och vågar inte, men de måste tvingas! De kommer ljuga, tiga eller ändra den innan de publicerar den! Någon med insyn och kunskap måste "läcka" så att alla får veta sanningen!

Dagens ledning har i flera år lurat både ägare och läsare, de har en agenda som går stick i stäv med det som prenumeranter förväntar sig. Jag menar de bibeltrogna. De som Sandlund i ett radioprogram i höstas kallade fundamentalister och som hon uppenbarligen föraktar. Men hon föraktar också Guds ord. Det kan man göra, men bara till sin egen skada, både här och nu och sedan.

Piensoho å sin sida, visar med sitt förakt såväl emot Green som emot Skriften att han inte förstått hur många som ännu vill hålla sig till Skriften i pingströrelsen. Ännu är inte alla hjärtats vänner av Ordet och Anden, det är Herren, utdöda i pingstkyrkorna. Piensoho kommer från en annan kultur, den svårigheten har varken han själv, eller Hedin eller Filadelfia tillräckligt beaktat.

Eller är det tvärtom? Det är kanske precis därför han utvaldes! För att påskynda förvärldsligandet i pingströrelsen? Att det är en skillnad, det har nu i alla fall blivit uppenbart.

Det Piensoho föraktfullt kallar 'underlivsteologi', det kallar Kristus genom sina apostlar för läran om kroppen som den Helige Andes tempel, som Guds boning. Sexuella synder står därför enligt Skriften, Guds ord, i en egen klass. / cid

*

2008-03-17 må kl. 20:50
cid KOMMENTAR PINGST I STRID MED SIG SJÄLVT - KAN INTE BESTÅ

I en lång artikel i kristna tidningen Dagen fredagen den 14 mars "Därför lockas inte fler av kristen tro" [Läs här] återges delar (?*) av ett samtal mellan förre pastorn i Svenska Missionskyrkan (f.d. SMF) Niklas Piensoho och Birger Schlaug f.d. språkrör för miljöpartiet.

*) se Schlaugs bloggkommentar idag "Vad ska man med kyrkan till?" [Läs här]

Niklas Piensoho, efterträdare till Sten-Gunnar Hedin som föreståndare i Filadelfia, Stockholm, säger i detta samtal:

"Då är man inne i den där förpackningsfrågan. Vad har vi för pastorer som är bekanta för svenska folket? Ja, det är Åke Green och Helge Fossmo. Ingen av dem skulle vi som allmänt är pingstpastorer vilja vara särskilt nära. Inte jag i alla fall. Det är förskräckligt att de blir offentliga företrädare för det jag representerar. Man skäms. "

Niklas Piensoho blev för ett par år sedan upphöjd från nästan ingenting som pastor i SMK i en församling på västkusten, till föreståndare för den största församlingen inom pingströrelsen i Sverige, Filadelfiaförsamlingen Rörstrandsgatan i Stockholm. Det är en remarkabel förflyttning, som bäst benämnes som en upphöjelse från ingenting, även om det innebar ett byte från Sveriges framsida till baksidan. Stockholm må vara vänt mot öst och bort från våra västliga rötter, men Stockholm är ändå huvudstaden.

Det är vad jag vet en händelse som saknar föregångare i svensk kristenhet. Det motsvaras av att en ung distriktsordförande i Centern blir partiordförande i Kristdemokraterna. Ja, precis lika otänkbart och väsensstridande är det i sak, eller snarare värre.

Att en ung pastor i ett annat samfund/kyrka rekryteras till den mest maktpåliggande och prestigefyllda positionen i ett annat samfund, som skiljer sig åt på en mängd avgörande punkter, det är när man tänker rätt på saken, katastrofalt och skandalöst. Det har troligtvis aldrig hänt i Sverige förut, knappast annorstädes heller, vilket man inte heller förväntar sig. Det är i princip otänkbart även i vår tid, trots att förytligandet av den kristna tron är utbredd, och därför gamla skiljelinjer blivit av mindre betydelse. Ty även när de bibliska motiveringarna och sanningarna inte är levande andliga verkligheter hos särskilt många, så är det ändå av rent mänskliga skäl, sociala identitetsskäl, otänkbart. Och ändå har det skett! Hur gick detta till?

Ingen som betraktade detta på håll kunde förstå detta val av efterträdare till Sten-Gunnar Hedin. Man undrade hur länge förberedelsen för detta pågått, vem som initierade det förtida utvalet av Piensoho. Vägen bereddes på många sätt för att församlingen i Stockholm skulle finna detta vara ett bra val. Tidningen Dagen har naturligtvis dragit sitt strå till stacken. Efteråt ser man mönster som inte kan vara en tillfällighet.

Någon, några eller en grupp av inflytelserika personer har tänkt ut, planlagt och berett vägen för att detta skulle ske, det är omöjligt att tänka eller se något annat. Guds Ande har knappast blivit inbjuden att säga sitt. Knappast vanligt bondförnuft heller.

Med vilket syfte undrar man, så här i efterhand, har denna tillsättning utifrån ägt rum? Vad styrde detta beslut? Vad ville man åstadkomma? Har Hedins goda relationer med åtminstone förre SMK/SMF-ledaren Krister Andersson, något med saken att göra? Har denna idé fötts i samma slutna rum som den s.k. nya ekumeniken som lanserades så stort förra året? Den som nu är som bortblåst till följd av Hedins homosexuttalanden, IOGT-NTO:s *) uteslutning av Åke Green, ökad medvetenhet om vad katolska kyrkan egentligen är för något och så vidare...

*) IOGT-NTO kan med rättvist "hädande" och gyckel uttydas Idioter & Gamla Tanter, Nya Totalitära Oganisationen.

Samfundsväsendet är per definition en artificiell sammanbindning av religiösa kotterier som alla var och en strävar efter den totala makten för att uppnå politiska syften, på evangeliets bekostnad. Guds ord får blott plats i högtidliga förklaringar, men ges ingen tyngd i några beslut eller i praktiken. Allt hänvisande till Skriften tjänar blott som fromma förklädnader för gudlösa avvikelser.

I samfund och andra byråkratier är, när allt sker enligt organisationers väsende, inget som det ser ut. Allt är maktkamp, förklädnader och falska motiv. Det som sker är alltid något annat än det som synes ske. Spel, intriger, manövrar, agendor. I den ursprungliga pingströrelsen, där varje pastor och varje församling var fri, och varje medlem frispråkig, skulle inte detta kunna ske.

Byråkratväldet har sakta men säkert vuxit inom pingströrelsen. Det är byråkraterna som ville överge det viktigaste inom pingströrelsen, nämligen den fria församlingen. Det är byråkraterna som drivit fram Pingstsamfundet FFS. Några har en agenda som går ut på att fördärva pingströrelsen, eller åtminstone att den skall upplösas, kanske genom att spårlöst uppgå i något annat. EFK har gjort inviter om samgående som har avvisats, kanske är det SMK man vill försvinna i?

Visst, ett upphörande av alla s.k. frikyrkor, genom att de alla återgick till Svenska kyrkan, det vore mänskligt att döma, det bästa som kunde hända. Men bara under den förutsättningen att Svenska kyrkan åter blev luthersk, det är bunden till Guds Ord, också i sina ord och gärningar och inte bara i bekännelser som man aktar mindre värda än det papper de är tryckta på.

Niklas Piensoho kom alltså till den församling som pingströrelsens obestridde ledare Lewi Pethrus byggde upp till den största och främsta i Europa på bara några decennier. Det är sorgligt utan like att först Hedin och nu Piensoho fläckar denna ärorika församlings rykte och historia.

Ty vad skall man kalla det, när en ung och grön, knappt torr bakom öronen, "missionare" inte håller det för övermaga att inte mästra men stigmatisera, skambelägga, spetälskeförklara, en av sitt nya sammanhangs hjältar, en pingstpastor som mer än någon annan vågat säga sanningen om homosexualitet och därmed nästan ensam står för Guds ord?

Piensoho skrev nyligen i Dagen en utmärkt artikel (se "Läs också" nedan *) som avsåg att klargöra gränserna och öppenheten angående homosexualitet i Filadelfia, Stockholm. Han framhävde där med föredömlig tydlighet, och med upprepning för säkerhets skull, att Bibeln var det som gällde först och sist, när det gällde frågan om homosexualitet. Han erkände utan omsvep att Guds ord fördömer praktiserat homosexuellt leverne. Det framgick att ansåg sig bunden av det.

Men nu, när Niklas Piensoho talar med en politiker, en ateist och socialist, då låter det annorlunda. Denne Schlaug är enligt en bok han själv skrivit en djupt omoralisk person, som gömmer sig bakom sitt "fina" miljöengagemang, medan han inte räknar människor för något.

Men Piensoho ser bara ytan. När han talar med en känd politiker, en miljöpartist, som ser möjligheter att vinna jungfrulig terräng i kyrkorna för sina mer eller mindre överdrivna eller tokiga miljöfantasterier, då passar pinsamt nog Piensoho på att söka göra sig rumsren bland dessa populistiska "miljö"-partister som fiskar i okända vatten. Man skäms för Filadelfias skull. Man skäms för alla pingstpastorers skull. Man lider med alla i pingströrelsen som vill göra skillnad på Guds ord och människors ord.

Piensoho försöker vinna poäng bland gudlösa genom att tala om pingstpastor Åke Green som om han vore smittad med en dödlig sjukdom och som man därför måste akta sig för att komma nära. Det är grovt. Det är osmakligt. Det är orättfärdigt. Det är oanständigt. Det är gudlöst och visar att Piensoho är en bluff. Han gjorde bättre om han la av pastorsrocken och började med sina kampsporter igen istället.

Det är naturligtvis så att det behagar Gud att straffa pingströrelsen med människor som Hedin och Piensoho, som inte kan annat än fördärva och förstöra, om inte varje gång, så åtminstone varannan gång de öppnar munnen. Om ändå pingstförsamlingarna ville se detta som ett Guds straff för deras flykt från Guds ord, och ödmjuka sig och vända tillbaka, på det att inte mer straff skall komma. Mer straff kommer att komma. Men omvändelse kan avvärja totalt fördärv.

Det är svårt att hitta något som kan ursäkta Piensohos påhopp på pingstpastor Åke Green. Det är inte möjligt annat än att kraftigt fördöma Piensoho för hans gudlöshet.

Att vara ung och grön, och fortfarande okunnig om det mesta i pingströrelsen, men ändå ha hamnat som föreståndare för den främsta församlingen inom pingströrelsen, det är en sak, som man kan se ett Guds handlande i om man vill.

Men att utifrån den positionen, uppifrån, och offentligen "såga" och fördöma en kollega, en pingstpastor, fastän han själv "bara" är "missionare", det är för mycket. Åke Green har lång och trogen tjänst bakom sig, och är bra mycket äldre än Piensoho, och han har större erfarenhet och kunskap, och framför allt, han har bevisat sig trogen Guds ord mer än andra - nej, det är för mycket. Jag för min del kan icke tåla det.

Piensoho har nu visat sig värre än Hedin när det gäller att tala utan att ha huvudet med sig. Hedin har aldrig visat något sådant förakt för Åke Green som Piensoho nu gjort. Vad Hedin tänkt är en annan sak. Men man kan inte döma Hedin för vad han tänkt. Aldrig har vad jag vet Hedin sagt något så oförlåtligt och oförskämt om någon kollega inom Pingströrelsen i offentliga sammanhang.

Piensohos omdöme har svikit. Eller också har han inget. Han måste ödmjuka sig, be om ursäkt eller flyttas ner från den plats som uppenbarligen var för hög för honom. Det är inte bara oursäktligt rent mänskligt, i ett sammanhang som pingströrelsen, det är också framför allt med Guds ord som grund, oförlåtligt. Ty när Piensoho fördömer Green, så fördömer han Gud, och när han fördömer Guds ord så fördömer han sig själv, och hans artikel förra veckan visar sig vara intet annat än tomma ord.

Slutligen, Piensoho ljuger om Åke Green när han säger: "Åke Green far ut mot homosexuella." Det finns inga förmildrande omständigheter. Piensoho duger inte. Snabbt upp snabbt ner.

Piensoho beljuger Green, skyller honom för sådant han inte sagt. Green fördömde inte homosexuella, men homosexualitet. Det hör till K G Hammar och Jonas Gardells tricks att inte skilja på syndare och synden. För Gud är det däremot en nödvändighet. Ty kunde inte Gud skilja synden från syndaren, vilket åstadkoms genom att Guds vrede lågar emot synden och över syndaren så länge han inte tar avstånd från sin egen synd och ställer sig på Guds sida emot synden, så finns det ingen frälsning. Ty frälsning är frälsning från synden, i synden finns ingen frälsning. Detta borde Piensoho veta bättre än andra, eftersom få talat så tydligt om detta som Waldenström. Men Piensoho är tydligen en skamlös vildåsna som inget förstått och inget begriper.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
*) homo6 i Filadelfia - Piensoho contra Hedin
2001-01-23 ti SvD Kultur KOMMENTAR GARDELLS EVANGELIUM cid Gud älskar syndaren - älskar han även synd?
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
Läs mer:
"Niklas Piensoho måste be om förlåtelse" (Dagen 2008-03-19)
"Hur mycket ska kristna anpassa sig i moraldebatten?" (Dagen 2008-03-19)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  pingstanden och världens


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  kränkta ego-fångar vägrar självkritik
  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp
  pinsam Piensoho beljuger Åke Green
  Mona (s) vs. Fredrik (m) - gudlöshet vs. gudsfruktan
  Lutherord för 16 mars
  Kosovo förebild för Malmös muslimer?
  (m)-socialister, mjuka kvinnor, hårda män & Gud
  varför står vi ut? Ge laglydiga rätt bära vapen
  Hedins nya giv: mindre prat
  (kd)s svurna fienders bästa vänner  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger