| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, mars 14, 2008

  (kd)s svurna fienders bästa vänner

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2 Mos 23:22 Men om du lyssnar till honom och gör allt vad jag säger, skall jag vara dina fienders fiende och dina motståndares motståndare.

2008-03-14 fre morgon
cid KOMMENTAR (KD)s STÖRSTA PROBLEM ALLTID INTERNA

En gammal KDS-are beklagar sig i Dagen över att kristdemokraterna valde sida mellan socialism och borgerlighet, "Varför valde kd block i politiken?" (Dagen 2008-03-14). Denne kristdemokrat vill ha tillbaka det ursprungliga partiet, han var med och bildade det, säger han, i Uppsala Universitets aula 1964.

Hellre opolitisk och utan blocktillhörighet, slår han med dödsförakt fast.

Att inte välja är ju att vara opolitisk, men politik är att välja, det är inte bara en slogan, det är sant. "politik är det möjligas konst" säger Alf Svensson i en Dagen intervju "Försvarar partiets svängar" (Dagen 2008-03-07), också det en slogan, men likafullt sant också det.

Politik är inte teoribyggen, men att göra det bästa möjliga i en given situation som är sådan den är. Man måste "gilla läget" och ta tag i det som ÄR. Kanhända kan man i någon punkt komma något steg i riktning åt alla "borden". Bättre än så kan man sällan åstadkomma.

Ett enda litet, litet steg i rätt riktning, upprepat ett stort antal gånger, gör en väldigt stor skillnad. Ja, även ett litet steg i fel riktning som stoppats, är en stor sak, eftersom ett litet steg i fel riktning öppnar för nya felsteg, som i sin tur snart följs av andra.

Att inte vilja välja mellan socialism och borgerlighet, det är att förklara att det inte är någon moralisk skillnad mellan dem. Att inte se någon moralisk skillnad mellan socialism och borgerlighet det är att moraliskt inkompetensförklara sig.

Ty hur kan man å ena sidan säga sig stå för kristendom och kristna värderingar och å andra sidan inte ta avstånd från socialism, den mest konsekventa materialism och gudlöshet man kan tänka sig? Ingen ideologi är skyldig till fler och större massmord i världshistorien. Ingen ideologi har mördat (och fortsätter mörda) och förföljt fler kristna.

Den kristdemokrat som inte ser en fiende i socialismen är inte trovärdig som kristdemokrat. Socialismen själv såväl som dess företrädare ser kyrkan och kristendomen som den störste av alla fiender, och har i över hundra år på alla sätt bekämpat inte bara kyrkan utan kristendomen själv. Om man inte själv förstår vad socialism är, kan man väl åtminstone låta socialisters gärningar vittna?

KDS hade heller aldrig uppstått om det inte vore för socialismens härjningar i Sverige, i och utanför makten.

Det är inte unikt för kd att de största problemen finns inom partiet, men inget parti har nog så många nostalgiker och utopister, så många "ideella" utan verklighetsförankring. Denna typ av "tänkare" inom kd har fostrats i miljöer där det är helt okej att göra Guds bud omintet, men en grov synd att inte klippa håret. Hela deras värld handlar om yta. Deras tankevärld består av det "finaste" man kan tänka sig, men har sällan någon praktisk nytta eftersom det inte kan tillämpas. Det sitter i huvudet alltihop, eller knappt ens där eftersom de inte kan tänka logiskt. Grunden för deras "tänkande" är att bara alla blir som de så blir världen fri från alla synder. Motsatsen är inte heller sann, men ligger betydligt närmare sanningen.

En rättsinnig moralisk människa ser skillnad på USAs flerfaldiga krig för att rädda världen från tyranner å ena sidan och å den andra sidan makter, stater och ideologier där både ledare och föräldrar fostrar sina barn i hat och gör dem till villiga världserövrare eller till och med självmördande massmördare med eller utan betalning.

Men det finns även människor som kallar sig kristna och moraliskt högstående som inte kan se skillnad. Synd är det. Inte om dem, de har inget att skylla på.

*

Mose ber till Gud om hjälp emot fiender, inte på den grund att fienderna är helt och hållet alltigenom onda och Israels folk är restlöst goda. Nej. Så klara skillnader finns aldrig på denna jorden. Varken i Israel-Palestina frågan, eller i andra värlskriget, eller något annat krig.

Den skillnad som Gud lärde Mose och som Mose lärde israeliterna, det är den självklara skillnad som alla kan se om de vill, men som gudlösa moraliska analfabeter vägrar se. Det är den skillnad som gör det lätt att välja mellan USA och terror, mellan Israel och araber, mellan socialism av alla sorter och borgerlighet. Och mellan vanliga hederliga men syndiga Svenssons och ovanligt ohederliga grovt syndiga Svenssons. Mellan anständiga sanningar och oanständiga.

Den skillnaden lyder:

5 Mos 9:4 När Herren, din Gud, jagar undan dem för dig får du inte tro att det är på grund av din rättfärdighet som Herren låter dig komma till detta land och ta det i besittning. Nej, det är de andra folkens ondska som gör att Herren driver undan dem för dig.

Det finns ingen helt och hållet ren och rättfärdig människa, nation eller civilisation. Men att därför vägra göra skillnad mellan, relativt sett, gott och ont, det är det djupaste mörker, ja det är att göra sig medskyldig till ondska eftersom man vägrar fördöma ondskan.

I min artikel "politik, etik & tron - med (kd) hit & dit" [Läs här] kommenterar jag intervjun i Dagen med Alf Svensson "Försvarar partiets svängar"(Dagen 2008-03-07).

Det var klandervärt, en dålig start och ett dåligt tecken att KDS inte valde block från början. Men att de ändrade sig visar att de har liv och växer. Det skall man vara tacksam för och berömma. De som aldrig ändrar sig bidrar aldrig med något.

"Det dröjde länge innan KDS fick klart för sig att man inte KAN vara neutral mellan höger och vänster, det finns inget mellanläge mellan borgerligheten och socialismen. Den som söker skapa ett sådant motverkar sina egna intressen och gynnar endast socialismen. Men de slutade blunda, och tog av sig de dunkla glasögonen, såg ljuset och ändrade sig. Det är bra."

*

Valet 2010 är ännu viktigare än valet 2006. En återkomst till makten för socialismen innebär att det slutgiltiga krossandet av socialismen i Sverige som en avgörande maktfaktor skjuts upp ytterligare. Det vore synd, ty det är onödigt slöseri med tid, resurser och liv.

Att socialismen redan ÄR död och att det man hyllar är ett lik som ligger på lit de parade har alltför många vanliga hyggliga svenskar ännu inte riktigt lyckats ta in. Svenskar är godtrogna och sena till insikt sade redan Gustav Wasa. Det är både gott och dåligt. I detta fallet mest ont, till skada för oss själva.

Med regeringsmakten liggande i händerna på Alliansen för Sverige ytterligare en handfull perioder utan avbrott skulle begravningen av det socialistiska liket påskyndas. Det vore till glädje och nytta för alla och det bästa som kan hända för välmenande men godtrogna socialister. Liket luktar redan illa nog. Döda skall begravas säger dessutom lagen. Det är skada att inte lagen om dödas begravande också innefattar döda ideologier, isynnerhet när det handlar om dödligt farliga sådana.

Alliansens fortsatta regeringsinnehav inte bara kan ske, det finns mycket som talar för det, även om många med rätta känner viss bävan. Det bör man. Det står mycket på spel.

Men att vänstern dominerar i mätningar betyder inte att de vinner den enda mätning som betyder något.

Underläge i mätningar nu gynnar faktiskt Alliansen. Det håller borgarna vakna och på alerten, de skyddas också mot självsäkerhet och högmod.

Samtidigt som höga opinionssiffror i "låtsasval" gör att socialisterna kan sova vidare och hålla sig till drömmar långt borta från verkligheten. De gör allt rätt tror de, de behöver inget ändra. De är som gamla nostalgiska KDS-are. En hel del frikyrkofolk är likadana då det gäller kyrkornas framtid. De inbillar sig att allt är som det ska, det är bara "förpackningen", fraserna och ordvalet som måste fräschas upp. Må de sova vidare. Till allas nytta.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  (kd)s svurna fienders bästa vänner


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Wilgot Fritzon, Guds ord & sanningen
  den skändligas skändliga gärningar
  enade vi falla - söndrade vi stå
  homo6 i Filadelfia - Piensoho contra Hedin
  förvirrad pingstledare förvirrar om idioter & gaml...
  varför lögnen föredra(s)
  andliga vaggsånger & osund optimism
  kvinnan & kristna Dagen Lr. Bibeln & Hitler
  "Går vi mot ny istid?!" - media tiger!
  Lutherord för 9 mars  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger