| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, mars 11, 2008

  andliga vaggsånger & osund optimism

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-11 ti morgon
cid KOMMENTAR OM KONSTEN ATT MOTVERKA KRISTEN TRO GENOM ATT VARA MER LOJAL MOT GUD ÄN MOT KYRKAN

Olof Djurfeldt har som det ser ut av en artikel idag "Älskad av Gud där du är - och inte där du borde vara" (Dagen 2008-03-11), deltagit på plats i Jönköping på den s.k. Evangelistveckan som hölls där förra veckan.

Enligt hans rapport är det "kris" i kristenheten, ja även i pingströrelsen, men den tas minsann på "allvar", och det är inte en fråga om att "fly verkligheten", försäkrar han. Alltså, Djurfeldt vill lugna ner alla oroliga "tråkiga" pingstvänner och andra kristna. Allt kommer minsann bli bra. Det är ingen ko på isen, ingen fara på taket, inga höststormar på våren, ingen katastrof väntar, inget hemskt kan hända. Så (s)venskt.

Han slår fast med all sin mänskliga tyngd att pingstvännernas egen kraft skall lösa detta: "Det är nu vi måste stoppa den negativa trenden." [min fetstil]

Detta är andliga vaggvisor av pingströrelsens "grand old man" no. 1. Den som mer än alla brukar hålla på Skriften och reformationens principer, har inget att säga om den utveckling bort från Bibeln som pågår i allt snabbare takt, i fråga efter fråga, överallt inte minst inom Pingst FFS. Guds ord står lägre än "tilltal" av lla möjliga och omöjliga slag. Kanske beror det på att O.D. själv medverkat till eller åtminstone tigit om att somliga ändringar i teori och praktik är förvrängning av Skriften.

Kanske är det för att han själv bär på skuld som han vill tona ner problemen. Pingst-"farfar" vill vara uppmuntrande och "positiv", han vill bli ytterligare en av alla dessa som profeterar falskt för att förbli populär.

Detta "goda" budskap han serverar är säkert välmenande, men det är osund optimism. Vilket framstår i all sin nakenhet då han inte säger ett ord om att Gud måste gripa in. Istället förlitar han sig på människors kraft. Det är precis det som är huvudsynden i hela kristenheten, och det är just den synden som angrips mest av allt både av profeterna och Jesus.

Isynnerhet är angriper Jesus sin tids skriftlärde och fariséer för att de satte människobud istället för och över Guds bud. Också idag gör allehanda religiösa Guds bud omintet. Från sådana kan intet gott komma.

Man måste vara lojal mot Skriften och Guds ord framför personer och samfund och kyrkor.

Jag har i två artiklar på denna blogg kommenterat Evangelistveckan utifrån vad som gått att läsa på webben och rapporter i Dagen [Läs här och här]. Inget tyder på att pingströrelsen har någon sjukdomsinsikt, inget tyder på att de förstår varför de är i kris. Det enda de inte längre blundar för är att också de - inte bara andra - är i kris, att de minsann delar denna situation med kristenheten i övrigt, de är inte unika ens i detta längre.

Men det är en stor skillnad på att erkänna att man är sjuk, och att se och förstå varför man blivit sjuk. Det är som jag ser det ingen merit alls att erkänna fakta, att blunda för fakta som man länge tycks ha gjort är däremot förkastligt. Att erkänna att många församlingar är på väg att dö, det är inget man kan stoltsera med, ändå tycks man göra det.

Man tycks inte på allvar ha letat efter fel, eller felet, det har varit mitt budskap och det är fortfarande mitt budskap efter att ha läst Djurfeldts försök att låta uppåt och munter. Man har den inställningen att ordval, nya kvicka fraser kan stoppa "trenden", Djurfeldt ger exempel på sådana, som om han ville bekräfta min kritik.

"trenden" är ett förrädiskt ord, ty det antyder att det är något tillfälligt, ett spel av slumpen, som om trenden likt en vind lika gärna när som helst kan vända och kasta om åt ett annat håll. Det är inte en rätt beskrivning. Det vi ser nu är bara början på den skörd man genom naturens såväl som andens lagar MÅSTE få, eftersom man har lämnat livets ord och övergivit Gud.

*

Nu är inte den nominella kristenheten detsamma som kristendomen eller Kristi plats i hjärtan och liv hos enskilda människor, men det är nog ingen tvekan om att själva kristendomen, förstådd som Kristi liv i människor, också den är hotad. Inom en överskådlig tid kan kristna människor vara så få att att kristendomen som en i samhället synlig och organiserad kraft inte längre finns.

PS Som den uppmärksamme läsaren redan förstått så är undertiteln medvetet felformulerad.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?[Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  andliga vaggsånger & osund optimism


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  kvinnan & kristna Dagen Lr. Bibeln & Hitler
  "Går vi mot ny istid?!" - media tiger!
  Lutherord för 9 mars
  politik, etik & tron - med (kd) hit & dit
  om dopet & arvsynden
  skolplikt är tvång
  dag 2 på knä utan Gud i Jönköping
  Idioter, Gamla Tanter, Green & homo6are utesluts
  Ulf & Christer: stor underhållning
  kristna på knä! för vem & vad?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger