| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, mars 09, 2008

  "Går vi mot ny istid?!" - media tiger!

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-09 sö morgon
cid KOMMENTAR ERIXON SLÅR EFFEKTIVT MOT KLIMATHYSTERIN

"Går vi mot ny istid?!" frågar sig Dick Erixon i sitt tidiga blogginlägg idag. I sex punkter redogör han för färska forskningsresultat som media tiger om. [Läs här]

Det bevisas nästan varje dag, åtminstone varje vecka, att bloggen "I Hjärtat Rebell" är helt oumbärlig. Ofta är det bara på http://www.erixon.com/ som man kan hitta de verkliga nyheterna, de som betyder något, eller de som andra tiger om. Det må nu gälla sunt förnuft om terroristerna i Gaza eller miljödebatten eller något annat. Angående Gaza missa inte denna från igår lö 8/3 "DN: Belöna Hamas för deras mördande" [Läs här]

De tiger därför att dessa rön pekar på helt motsatta tendenser än de som de döda laxarna i media- och politikervärlden har bestämt sig för är den enda möjliga sanningen. Alla som vill anses moraliska och rättfärdiga, fina och ansvarsfulla, "vet" redan sanningen på förhand. De är "svärmare", de går på sina känslor och inte på fakta. De saknar självständighet och mod, de flyter med i strömmens riktning.

För att kunna fortsätta att synas rättfärdigare än de är, så måste de blåsa upp fakta som synes stödja deras dogmer, och förtiga eller tysta fakta som talar emot. Så gör inte den som är ansvarsfull på riktigt. Den äkta rättfärdigheten söker sanningen för sanningens egen skull, den blundar inte för det som inte passar.

Den sant rättfärdige är självkritisk och påminner sig själv både om sin egen och andras felbarhet, därför är man öppen och försiktig med slutsatser, ställer motfrågor, vrider och vänder på saken för att man inte skall falla för skenet och missa väsendet. Den rättfärdige är beredd att lida för sanningens skull. Men idag är alltför många beredda att tänja på sanningen för att synas rättfärdigare än de är. Istället för att lida för sanningens skull vill de profitera på halvsanningar.

Det är skrämmande att man på otillräckliga grunder bygger upp tolkningar, och utifrån dessa går vidare till spekulationer som man kallar "slutsatser", och därifrån tar man ett steg till och förklarar dessa tolkningar och spekulationer som de enda moraliskt tillåtna åsikterna, slutligen söker man genom fördömanden socialt och medialt straffa ut dem som vågar tänka annorlunda.

Det mönstret har man kopierat från totalitära samhällen som de socialistiska, både den internationella eller nationella varianten har gjort så för att tvinga medborgarna att tänka "rätt". I påvekyrkan har man också gjort på samma sätt. Där dessa totalitära styren regerade kunde man förr bli avrättad för att man tänkte fel, och fortfarande riskerar man det i socialistiska länder som Kina, Nord-Korea och Kuba.

Erixon skriver:

"Vi har haft en mild vinter i Sverige. Det tas som bevis för global uppvärmning. Men faktum är att Sverige är ett undantag. I Kina, Sibirien, Grönland, Kanada och USA har det varit den hårdaste vintern på mycket länge. Och den globala temperaturen faller."

Särskilt den sista punkten i Dick Erixons sex punkter är intressant:

"Men jag gillar inte dessa korta serier. Vädret skiftar naturligt - och dramatiskt. Det är bara om vi studerar de riktigt långa perioderna, alltså över tusentals år, som vi kan göra några bedömningar. [min fetstil]

(6) Och var hinnar [finner] man den forskningen? Jo, här hemma i Sverige visar ny forskning att vi inte alls lever i en särskilt varm period. Håkan Grudd vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, publicerade i januari forskning som fått internationell uppmärksamhet (men tystats ner i Sverige): Torneträsk tree-ring width and density ad 500–2004: a test of climatic sensitivity and a new 1500-year reconstruction of north Fennoscandian summers (Springer Link Science Media, 2008).

Studien summeras så här:

Nya data visar generellt högre uppskattade temperaturer än tidigare studier baserade på Torneträsk trädringsdata. Det sena 1900-talet visar sig dock inte vara exeptionellt varmt enligt de nya uppgifterna: perioderna omrking år 750, 1000, 1400 och 1750 var lika varma eller varmare. Den 200 år långa perioden av varmare klimat omkring år 1000 var signifikant varmare än det sena 1900-talet och uppgifterna stöds av andra lokala och regionala klimatdata. De nya bevisen från denna forskning visar att den medeltida värmeperioden i norra Europa var mycket varmare än tidigare noterats."

Erixon avslutar med dessa tänkvärda ord:

"Den hype kring global uppvärmning som slukar politiker och medier är farlig. Den som handlar i panik gör ofta fel. Och att handla i panik är särskilt korkat, när det finns all anledning att ta ett djupt andetag och mer sansat studera och diskutera."

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Climate dissent grows hotter as chill deepens" (Telegraph 2008-03-09)
"The real costs of climate change " (Telegraph 2008-02-24)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter:

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  "Går vi mot ny istid?!" - media tiger!


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Lutherord för 9 mars
  politik, etik & tron - med (kd) hit & dit
  om dopet & arvsynden
  skolplikt är tvång
  dag 2 på knä utan Gud i Jönköping
  Idioter, Gamla Tanter, Green & homo6are utesluts
  Ulf & Christer: stor underhållning
  kristna på knä! för vem & vad?
  socialism, Judas & den store Malm
  Hedin: Pingstvänner, Gå ur! LR. om cancer vs. spet...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger