| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, mars 04, 2008

  Hedin: Pingstvänner, Gå ur! LR. om cancer vs. spetälska

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-04 ti morgon
cid KOMMENTAR HEDIN, HOMOSEX & KYRKOTILLHÖRIGHET

Pingstledaren Sten-Gunnar Hedins utspel om homosexuellas välkomnande in i pingstförsamlingar, och Stanley Sjöbergs liknande uttalande, väcker många följdfrågor. Ingen av dem har ens antytt att de ser några sådana, ens efteråt.

Tor Billgren, icke-kristen homosexuell bloggare, har på sin blogg "Antigayretorik" pekat på nödvändigheten av att förtydliga vad "öppningen" i sak innebär, dess gränser och villkor, som han menar inte är desamma hos Hedin och Sjöberg. Han ser också tydligt att det i sak inte är någon som helst ändring i attityd till de homosexuella. Det låter positivt, men är i sak ingen förändring, säger Billgren helt korrekt. ("Pingstledare vill öppna upp för homosexuella" [läs här])

Vi har alltså två kända frikyrko-"profiler", som gör media-"utspel" om svåra teologiska och "kyrkopolitiska" frågor, på ett sätt som provocerar troende, egentligen utan anledning, samtidigt som de erbjuder ingenting till dem de säger att de vänder sig till!

Vet Hedin vad han gör? Vet han vad han säger? Är det alltså ett mediajippo, ett spel för gallerierna, eller har han ingenting fattat? Tror Hedin själv att han verkligen har erbjudit de homosexuella något konkret, något mer än förut?

En annan fråga jag tagit upp förut, är om det överhuvudtaget är fråga om en inbjudan till homosexuella som inte vill ändra sig, när man bjuder de troende att ta emot de homosexuella på samma sätt och av samma orsak som Jesus tog emot de spetälska!

Hedins predikan den 17 febr. i Filadelfiakyrkan jämförde ju just med Jesu bemötande av de spetälskesjuka.

Hedins predikan, redan bibeltexten och sedan utläggningen, visar ju att han har inte alls någon acceptans av homosexualitet, utan tar i djupet av sin själ avstånd från homosexualitet - annars skulle han ju inte använt en text om spetälska. Samtidigt har han uttalat sig så att många pingstvänner och troende har fått en annan uppfattning. Men de homosexuella låter sig inte imponeras, även om de tackar för det lilla.

När man talar om spetälska i ett sammanhang som rör accepterandet av homosexuella, så innebär det att man betraktar homosexualitet som en sjukdom. Och det är i sak samma inställning som Åke Green har, vilken han gav uttryck för både i TV-programmet "Hatar Gud sex?" (4/2) och i sin över hela världen kända predikan. Ordvalet i denna predikan har Hedin tagit avstånd ifrån, men nu visar hans egen predikan att också han vill använda hemska sjukdomar som metaforer för homosexualitet. Hedin visar nu att han egentligen har precis samma inställning som Åke Green. Eller noga talat, Hedin kallar homosex för spetälska och Green vill likna det vid cancer.

Vad är egentligen Hedins problem? Vågar han inte säga vad han tycker? Försöker han med fagra ord bedra den ena eller andra gruppen? Vem vet? Det kanske bara är oskicklighet, aningslöshet eller okunnighet, men hur misslyckat det än är, ligger det kanske en ärligt menad välvilja bakom? Välvilja tror jag honom om, i övrigt famlar jag i mörker om vad han egentligen vill och varför.

Både cancer och spetälska är svåra, ofta än idag dödliga sjukdomar som alla vill bli botade ifrån, även om det kräver svåra och farliga operationer.

Men de homosexuella som kräver att få erkännande som medlemmar i församlingen, fordrar att deras livsstil skall accepteras sådan den är. De tänker inte på sig själva som sjuka, eller människor som måste bli botade för att behaga Gud.

De fordrar att de skall få vara medlemmar sådana de är, och att de skall få förbli sådana de är, de fordrar att inte bli fördömda från talarstolen, de fordrar att utan uteslutningshot få fortsätta leva i partnerskap som praktiserande homosexuella.

Självklart måste den församling som medgiver detta, som lovar att tiga med obehagliga ord ifrån Gud, också medgiva, till slut åtminstone, att homosexuella får vigas i kyrkan med församlingens välsignelse. Men just detta bekämpar man, och har man kämpat emot, därför att man vill bevara äktenskapet mellan man och kvinna.

Men tänk om, tänk om Hedin på allvar faktiskt vill, trots orden om spetälska, om han verkligen vill öppna för att tillåta öppen syndig levnad i församlingen utan tillrättavisning, ens i opersonlig form från talarstolen, vad innebär det för bibeltroende pingstvänner?

Om sådana som offentligt deklarerar att man sätter sig över och emot Guds ord, skall fredat få vara mitt i Guds församling, är man inte då i en situation, där Hedin själv skulle uppmana människor att gå ut ur Pingstförsamlingar, om man fick döma av Hedins egna tidigare uttalanden?

Eller vad tycker du? När Hedin för mindre än ett år sedan uppmanade pingstvänner att gå ut ur Svenska kyrkan, av ett skäl som åtminstone ur en aspekt måste betraktas som mindre allvarligt *) än detta, huru mycket mer borde han inte då nu uppmana pingstvänner att lämna pingstförsamlingar som tillåter eller kommer att tillåta öppen praktiserad homosexualitet i partnerskap, som en av Gud accepterad och oklanderlig samlevnadsform?

Så hur skall det bli? OM någon församling förleds - för mycket lång tid framöver - att tänka att homosexualitet inte längre är en synd, just på grund av Hedins ord, måste inte då Hedin uppmana den församlingens sanna pingstvänner att gå ut ur den församlingen, förutsatt att Hedin verkligen inte accepterar homosexualitet som en icke-syndig samlevnadform?

Å andra sidan, om Hedin trots olämpligt och oklokt och otydligt ordval, verkligen menar att homosexualitet inte skall fördömas, måste han inte då uppmana alla medlemmar i församlingar som inte accepterar homosexualitet som tillåten livsform, att gå ut ur dessa församlingar för den orsakens skull?

Eller handlar detta, som så mycket annat, egentligen inte om något annat än ekonomi?

*

*) Det gällde då en enstaka bibelutläggning i en enstaka Svenska kyrkans församlingsskrift. Det var Stockholms domkyrkoförsamlings nya gratismagasin Sthlmsliv som hade en en text som sökte framställa Jesus som försvarare av pedofili.

En synd, än allvarligare mänskligt sett, men det rörde sig om en enskild prästs synpunkter, inte om en kyrkoledares försök att skapa en ny teologi i hela Svenska kyrkan. Se denna artikel i Dagen (2007-09-08) "Sten-Gunnar Hedin uppmanar pingstvänner att gå ur Svenska kyrkan" [Läs här]. Dagen skriver:

"Även om biskop Caroline Krook konstaterar att Niklas Olaison resonemang inte är Svenska kyrkans teologi, så drar församlingen inte in tidningen. Är Svenska kyrkan verkligen beredd att så lättsinnigt sprida missuppfattningar för mycket lång tid framöver? – I det här läget är en vägran att betala kyrkoavgift en förtvivlad men mycket kännbar åtgärd, menar Sten-Gunnar Hedin."

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Hur mycket kan man ändra på & ändå hävda Bibeln som högsta norm? [Läs här] "dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål" [Läs här] "Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr." [Läs här] "HATAR GUD SEX?" SVT 4 FEBR. - KOMPLETT TEXTUTSKRIFT [Läs här]
Finn tre fel: Hedin har övergett Skriften & pingstarvet [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
Filadelfiaförsamlingens webbtv: [Titta här] [Välj fliken "Arkiv", sedan "Söndag 18 febr. 11:00 Predikan Sten-Gunnar Hedin"]
"Homosexualitet - en het fråga" (Dagen 2008-03-04)
"Frikyrkoprofiler vill öppna upp för homosexuella" (Dagen 2008-02-27)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Hedin: Pingstvänner, Gå ur! LR. om cancer vs. spetälska


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  homo6are reagerar på Hedin & Sjöberg
  Hedin vs. Lewi Pethrus
  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens ...
  fromt fromleri utan täckning
  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas
  Lutherord för den 1 mars
  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik
  Halldorf, Skriften & kyrkorna
  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål
  synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger