| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, mars 03, 2008

  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens tolkningsprinciper

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS
cid KOMMENTAR Försök till Ständig Efterskrift (v. 2, 2008-03-03):
Denna blogg skriver med följande principer som grund:
1. Det är skillnad på Guds ord och människors.

2. Det är viktigt först och främst för kristna att veta vad som verkligen sägs i Bibeln.
3. Det är i vår västerländska av kristendomen präglade kultur nära nog nödvändigt även för icke-troende att veta för att förstå.
4. Det är först när man vet vad Skriften säger som man kan ta ställning.
5. Kristna skall predika Kristus, inte etik. Kristendomen har inget politiskt uppdrag överhuvudtaget.
6. Först kristen, sedan kristen etik. Kristen etik är för kristna, på samma sätt är islams etik för muslimer.
7. Tron och etiken är av Gud förenade och får inte, kan inte, går inte att åtskilja. När islam ålägger oss att följa deras etik, vad gäller teckningar eller annat, så ålägger de oss i sanning att antaga deras religion. Sådant måste avvisas. Gärna med teckningar som gisslar deras hyckleri.
8. Staten skall icke blanda sig i församlingens inre liv, och församlingen skall icke lägga sig i statens yttre liv.
9. Överheten är Guds tjänare till att belöna och hämnas, den har Guds uppdrag att använda svärdet. Den uppgiften är totalt annorlunda än den som är tilldelad församlingen. Överheten skall i det yttre åstadkomma yttre ordning och rättvisa, och är för detta tilldelad yttre materiella, fysiska och timliga medel. Staten skall inte försöka och kan inte heller åstadkomma andliga resultat, eftersom den inte har några andliga medel till sitt förfogande. Om överheten är klok gynnar den religiös verksamhet.
10. Kristna har samma rätt och skyldighet som andra medborgare i europeiska demokratier att deltaga i det politiska livet. De kan gärna göra det som kristna, men de har inget uppdrag från Gud att ålägga andra att följa Skriften. De gör klokast i att argumentera utifrån vad som är bäst ur ett jordiskt perspektiv. Det som rör himmelen och den eviga saligheten hör till predikan och att driva politik är inte att predika, och predika är inte att driva politik.
11. Församlingens uppdrag är att predika sanningen om Gud och Guds nåd sådan den är uppenbarad i och genom Sonen och i enlighet med de Skrifter som till vår eviga frälsning, och på Guds befallning nedtecknats av Guds tjänare i forna tider, fram till och med apostlarna, som utvaldes av Herren Jesus själv. Det är ett budskap av en helt annan art med helt andra medel än de som är tilldelade överheten. Församlingen skall med andliga och evigt verkande medel åstadkomma andliga och eviga resultat. Andliga mål kan lika lite åstadkommas med yttre timliga medel, som yttre mål i samhället kan åstadkommas med (enbart) inre, andliga medel.
12. Församlingen skall underordna sig överheten. Överheten, det sägs av namnet redan, står över kyrkan, även om kyrkan falskeligen kallar sin påve för Kristi ställföreträdare. Också Kristus var ställd under lagen, både den judiska och den romerska. Ursynden är uppror, därför är kardinaldygden underordning. Alla även icke-troende är ålagda av Gud att underordna sig den överhet de har över sig.
*
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
NEWSMILL-ARTIKLAR pdf-länkar [ här, överst ]
* * * *
En rövarhistoria på Långfredagen 
& Kristi uppståndelses betydelse
[ här ]
* * * *
Mer om Bibeln och tolkningsprinciper [ här ]
*
Läs mer:
(Andra intressanta bloggar om , , )
*

Etiketter: , , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens tolkningsprinciper


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  fromt fromleri utan täckning
  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas
  Lutherord för den 1 mars
  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik
  Halldorf, Skriften & kyrkorna
  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål
  synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen
  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.
  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text t...
  Hedin offrar sig & avgår för att spetälska=homo6 s...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger