| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, februari 29, 2008

  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik

GUDS ORD [dggb] & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR SANNING & KONSEKVENS - NÅGOT OM EKUMENIKENS EKONOMI

Tidningen Dagen skriver idag (29 febr.) om något som kallas "Enhetens vänner" ("Ny ekumenisk rörelse samlar kristna"), men vilken enhet de är vänner till framgår inte.

Enhet kan ju vara så mycket. I Sverige är alla eniga om demokrati, att det är det minst dåliga systemet, sedan träter man för fullt de demokratiska partierna emellan. Man har enighet i hur man skall träta och slåss om makten, men man har ingen enhet alls i frågan hur man skall använda makten.

Det enda "Enhetens vänner" tycks vara överens om är att man skall vara "eniga", vilket ju antyds av namnet, de är vänner av enhet. Det låter så rart på något sätt. En samling (äldre) herrar har behov av lite trevlig samvaro och bildar en klubb. Så pojkaktigt. Det sägs dock inte ett ord i artikeln om vad enheten är, eller vad den skall användas till. Bara att man gillar enhet i vänners goda lag. Och i sådana sällskap är det ett etikettsbrott att strida, man får inte bekriga varandra.

"Polemik kristna emellan är...portförbjudet. "

Det är ett trötthetssyndrom. Det är ett ganska vanligt fenomen detta att kristna tröttnar. Man tröttnar på att strida mot synden hos sig själv, man tröttnar på nåden, man tröttnar på lagen, man tröttnar på arvet som är i himmelen och som man måste vänta på. Somliga blir socialister och vill ha ut allt här, vilket är så förvänt att man måste misstänka Djävulens list bakom. Det är ju dessutom så att samtidigt som man själv anammar den ultimata gudlösheten, ty socialismen är en konsekvent förnekelse av allt utöver materien, så börjar man anklaga andra för materialism!

Gal 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.

Den kristne som inte vill ha arbete eller strid duger inte, han är en sådan som vänder tillbaka, som ser sig om och undrar vad han håller på med och varför ingen hjälper till och varför det är så tungt och varför det aldrig blir någon skörd och så vidare, tills han lägger ned plogen eller vapnet och ger upp.

Luk 9:62 Jesus svarade: "Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike."

Enheten i sig tycks vara nog. Dessa "vänner" tycks verkligen också vara personliga vänner till grundaren Per Åkerlund. Det är alltså ett nätverk av kompisar, ett kotteri bland många andra i dessa dagar, ett innegäng som vill vara lite för mer än andra, på innegängs sätt. Men ett sådant sammanhang kan inte ha som mål att nå alla, ty i samma stund innegänget blir allmänt så dör det och ett nytt innegäng uppstår.

På kotteriers vis så är allt flytande, ty målet är att man skall få känna sig speciell: "Var det ekumeniska initiativet ska landa är inte helt klart än".

Hela idén med innegängen är att man skall skilja ut sig från de andra som inte begriper lika mycket, eller inte är lika tuffa, eller lika smarta, eller lika vackra och rika, eller som här lika fromma. Om alla får vara med så dör hela idén. Därför är detta nätverk av en enskild persons vänner dödfött som ett projekt för alla, denna klick av hotta celebriteter kan inte genomgå någon metamorfos och bli vad de inte är, vanliga och allmänna.

Dessutom är ju programmets grundtes totalt i strid med Bibeln. Enheten vi ser i Nya testamentet utesluter inte polemik av den allvarligaste sort. Jesu ord till Petrus "Gå bort Satan" låter inte så bra i våra fromma öron. Jesus har definitivt inte någon del i detta kotteri, ty de skulle döma honom för "polemik". Inte heller Paulus skulle få vara med. Pauli tillrättavisning eller bekrigande av aposteln Petrus och hans beteende kan ju inte med bästa vilja i världen kallas vänligt eller fredligt. Det var en strid som Paulus tvingades ta trots vänskap och beundran och respekt för Petrus, det fanns värden som var och det finns värden som är högre än mänskliga kompisar, ja som är större än goda relationer till Kristi tjänare, även om de är apostlar valda av Herren själv. När evangeliet självt står på spel, vilket det hela tiden gör i vår tid, måste för enhetens skull, den inre, den sanna och andliga enheten, sanningens ord förkunnas i strid med lögnens. Endast genom sanningen kan enheten uppnås.

Men trots det vill man inte kämpa för sanningen och genom sanningen bli eniga, utan man vill ha enhet utan kamp för sanningen, ja utan sanning alls. Vilket isynnerhet blir tydligt när man vill ha nattvardsgemenskap med påvekyrkan (se nedan).

Den relation som kristna har till varandra är inte att likna vid vanlig mänsklig vänskap, den andliga vänskapen är av ett annat och högre slag. Man kanske inte alls förstår eller gillar varandra, kanske inte alls är vad man menar med vänner i vanlig mening, men man är bröder och systrar ändå, på ett helt annat plan. Man kan ha olika uppfattningar om mycket i det jordiska och andliga, men känner djup samhörighet ändå med sådana man annars inte alls skulle umgåtts med. Men har man inte enhet i övertygelsen om att sanningen är viktigare än enheten, då kan inte enheten bestå.

Den kristne hör till Kristus, och alla som älskar Kristus älskar varandra. Men vänskapens hjärta, källa och centrum är i Kristus och inte i den mänskliga gemenskapen.

Det som dömer alla dessa "enhetskotterier" är att de utan undantag vill undvika strid. Men strid är oundviklig, ja den är en plikt, när man bryter mot Guds ord.

Jesus säger själv vilka det är som älskar honom och vilka som inte älskar honom.

Joh 14:22-24 Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du skall visa dig för oss men inte för världen?" [23] Jesus svarade: "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. [24] Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig."

Därför att man inte sätter Ordet och Läran först kan sådan här grupper aldrig bli något annat än innegäng, där man för en tid, kan bespegla varandra och säga vackra saker om varandra.

Det är sant att de vill ha ett minimum av lärogrund, nämligen i den apostoliska bekännelsen. "Den apostoliska tron är roten och stammen, och allt som växer måste vara i förening med stammen." Men det motsägs genast av att man inte är beredd att dra några som helst konsekvenser av den. Det är ju nämligen omöjligt att ha nattvardsgemenskap med romerska katoliker utan att acceptera deras lära om mässan.

Men påvekyrkans mässa innebär att Jesus offras gång på gång till Gud för att liksom i hedendomen, Gud skall bli blidkad gång på gång. Denna romerska mässa är intet annat än hedendomens, den yttersta mest extrema hedendomens, seger över kristendomen i dess hjärta. Man brukar säga att trots att grekerna erövrades av Rom till det yttre, så var det den grekiska kulturen, hellenismen, som inifrån erövrade romarriket. På ungefär samma sätt skulle man kunna säga att när kristendomen i romarriket vann den yttre makten så blev man samtidigt besegrad inifrån av hedendomen. I påvekyrkan fick hedendomen i praktiken den mest extrema form den kan få i teorin. vilket påvekyrkan själv vittnar om då då den gett påven den hedniska översteprästtiteln pontifex maximus. (se min artikel "Om avfallna kristna & Påven" [Läs här])

Man pratar om att man vill "visa på gemenskapen och likheterna bland Sveriges kristna", men vill alltså inte höra ett ord, eller orda en stavelse om väsensåtskiljande olikheter som denna om nattvarden. Sådant är en styggelse och en uppgivenhet inför lögnen. Det är ovärdigt kristna, ja ett svek, ett förräderi. Jesus dog för att han sa sanningen om sig själv. Det kallades hädelse. Då som nu kallas sanningen för hädelse, även när den sker genom något så fredligt och ofarligt som en teckning emot dem som mördar massor av sina egna i namn av en gud och en profet som anses vara världens räddning.

Som man kan vänta så säger katolikernas ledare i Sverige Arborelius att man måste tycka som Rom för att få vara med! "Arborelius: "Det bygger på att de som tar nattvarden har samma tro" (Dagen 2008-02-29). Nog sagt. Det säger allt man behöver veta.

Valet för den enskilde och kyrkorna är detta:

Skall man följa vägen till Rom eller skall man gå tillbaka till Bibeln?

Stefan Swärd, styrelseordförande EFK, skriver idag i nyhetsbrevet från SEA att "något fattas" i kyrkorna. Kan det vara de små orden "gå ut" frågar han. Han har en viktig poäng där. Han har en till när han påminner om att Jesus gjorde de flesta undren utanför templet och synagogorna. Men en sak fattas, jag undrar varför. Han har inte ett enda ord att säga om vår otrohet mot Skriften i den ena frågan efter den andra. Om man ändrar i Skriften så tar man bort tilltron till Guds ords kraft och då får vi heller inte uppleva makten och kraften i Guds ord.

Därför är den viktigaste frågan för mig och dig, likaväl som för kyrkorna:

Då Jesus säger att vår kärlek till honom består i att hålla och bevara hans ord, vad kan man då säga om min och din kärlek till Kristus?

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
"Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm? " [Läs här]

EKUMENIK:
Om avfallna kristna & Påven [Läs här]
"teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek![Läs här]
"endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & Europa [Läs här]
"Samfunden bidrar till sin egen självutplåning" [Läs här]
"Ökad enighet är ingen lösning" [Läs här]

HALLDORF:
kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf [Läs här]
Om klosterliv & äktenskapet [Läs här]
"Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk" (Östanbäcksuttalandet)[Världen idag]
NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR [Läs här]

SKRIFTTROHET
"VAD SÄGER SKRIFTEN?" cid bloggens motto
Fredrik Sidenvall: "Deklarationen om kyrkliga rättigheter" (Kyrka&Folk)
"Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm? [Läs här]

* * *
* * *

Läs mer:
"Ny ekumenisk rörelse samlar kristna" (Dagen 2008-02-29)

Arborelius:
"Det bygger på att de som tar nattvarden har samma tro" (Dagen 2008-02-29)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Halldorf, Skriften & kyrkorna
  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål
  synd, materialism & fördömelse i Pingst & Dagen
  Hedin om homo6 i Filadelfiapredikan 17 febr.
  Pingst, Hedin & "Hatar Gud sex?" - komplett text t...
  Hedin offrar sig & avgår för att spetälska=homo6 s...
  laglösa gator, maffia & syndikalister - fallet Lil...
  om skadligt bistånd, dåligt samvete & blind bibelt...
  (s): Militärt försvar onödigt, NATO-anslutning liv...
  Kosovo - kallt eller varmt?  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger