| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, februari 04, 2008

  Om avfallna kristna & Påven
PÅVEN & HEDENDOM

cid KOMMENTAR "VICARIUS CHRISTI" = PONTIFEX MAXIMUS Medan de formella ledarna i den nominella kristenheten numera samstämt lovordar påven och hans kyrka och förtränger (eller kanske är helt okunniga om) dess okristlighet och hedendom, så får vi istället höra den ateistiska vänsterliberala tidningen Dagens Nyheter säga några välkomna sanningar om påvekyrkan, eller den romerska kyrkan.

Påven kallar sig sedan 400-talet för "Kristi ställföreträdare" ("Vicarius Christi") vilket innebär att påvekyrkan hävdar auktoritet över allt och alla på jorden, i ett världsligt jordiskt "gudsrike". Inte bara alla medlemmar i romerska kyrkan, utan alla människor över hela jorden, inklusive kejsare, konungar, presidenter och alla makthavare, anses vara underordnade påven, och detta på Jesu uppdrag. Inget av detta har med Kristi lära eller Bibeln att göra, det är bara ett påhitt av en kyrka som blivit anti-kyrka, och satt sig på en tron som inte bara är över alla människor, utan den har satt sig över Gud själv, eftersom den föraktar Guds ord. Jesu egna ord är: "Mitt rike är icke av denna världen", och Guds rike har som vi alla dagligen och stundligen kan märka inte kommit till denna jorden - ty då skulle ingen synd vara mer! Tänk själv! Om Jesus plötsligt dök upp i Vatikanen, skulle han kräva att få byta plats med påven? Skulle Jesus kräva större vördnad och aktning än den påven kräver av alla? Vem är egentligen störst i påvekyrkan? Om påven ville vara störst, skulle han ju uppträda som tjänare, om han tog Jesus på allvar!

Ett av många själv-vittnesbörd om hedendomen i romerska kyrkan är att påven också har övertagit den hedniska överstepräst-titeln Pontifex Maximus. Om detta skriver Erik Tängerstad på Dagens Nyheter Kultur [LÄS HÄR]:

" "Pontefice" är italienska för "överstepräst". Sedan tidig medeltid är påven "pontifex maximus", alltså Romarrikets överstepräst. Benedictus XVI kan räkna sig som den senaste i en lång och obruten rad som går tillbaka till tiden före kristendomen, förbi Julius Caesar (som också var pontifex maximus) och ända till den historiens gryning då Romarriket grundades. Det är för att markera att Vatikanen utgör den direkta fortsättningen på det antika Romarriket som påvelängden räknas i pontifikat.Som Romarrikets överstepräst och traditionsbärare gör påven än i dag anspråk på att vara Roms egentliga statsöverhuvud. Vatikanen har aldrig erkänt den italienska statens existens, än mindre den världsliga maktordning som upprättades i samband med Italiens enande på 1870-talet. Förhållandet mellan Vatikanen och Italien kan beskrivas som ett slags väpnat stilleståndsavtal (som Vatikanen slöt med Mussolinis fascistiska Italien), snarare än som fred. "

*
Läs mer:
"Vem läser världens mest sålda bok?" (Dagen 2008-02-13)
"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13)
"Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13)
"Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13)
"En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13)
"Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13)
"Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13)
"Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05)
Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05) "Teologins eget Hultsfred vill få folk att reflektera" (Dagen 2008-02-05)
Girigbuken roffade för England (SvD Under_ 2008-02-04)
"Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Om avfallna kristna & Påven


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord
  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto
  "teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek!
  Deklarationen om kyrkliga rättigheter | Kyrka & Fo...
  SOCIALISM: LÖGNER, STÖLD, TERROR, VÅLD & MASSMORD
  "endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & ...
  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf
  Om klosterliv & äktenskapet
  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till kloste...
  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger