| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
måndag, februari 04, 2008

  nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord
JAKT, DJURRÄTT & GUDS ORD

cid KOMMENTAR KUNGENS JAKT & BIBELN Dagens officiella "kristenhet" och dess formella "ledarskap" har ofta(st) åsikter som är lika trendkänsliga som en vindflöjel är känslig för minsta vindkast. Och det är inte den Helige Andes vind vi talar om. Så har också den gudlösa och människofientliga djurrättsfilosofin trängt in i nominellt kristna sammanhang. När dessa "kristna" trendnissar läser t.ex. Expressen så känner de sig moraliskt underlägsna och får för sig att de måste ligga i "frontlinjen" när det gäller "moralfrågor". Det är så de inbillar sig att de skall vinna trovärdighet i världen, medan de totalt struntar i om den Gud de bekänner sig till anser dem förtroende värda!

I helgen kunde man läsa i skandaltidningen Expressen (den framstående "liberala" förstöraren av trycksvärta, papper, miljö och själsliv) om Sveriges Konung och hans jaktresa till Slovakien. Under rubriken "Kungen i jaktslakt" [Expressen 2 febr.] lyckas de av ingenting göra en "slakt". Menar tidningen att man skall få associationer till den människoslakt som gång på gång har bedrivits av alla parter i forna Jugoslavien? Är slakt på människor jämförbart med jakt-"slakt" på fasaner? Vad "fasen" har det tagit åt Expressen? Eller rättare, man borde inte vänta sig något annat.

Dagen efter så "uttalar" sig "experten-på-allting-guillou" och hans jakt-, mat-, vin- & jaktkompis LGWP får minsann också säga sitt. Den ene försvarar vår Konung, den andre låtsas förnärmad. Den förnärmade Guillou brukar minsann ge sig iväg på "riktig" jakt till Ryssland och andra trevliga länder, så det är klart att han måste visa sitt förakt för denna "amatörmässiga" och ofarliga jakt. Men mest tycks han uppröras över att Konungen har så fina kläder! Seriöst! Läs här [Expressen 3 febr.].

Har Bibeln något att säga om djuren, dess plats, värde och eventuella rätt?

Nya testamentet har åtminstone ett ställe som ger klart besked om hur Jesu apostlar lärde angående djurens plats i skapelsen och dess förhållande till människan.

Petrus, han som ansågs som den främste av Jesu apostlar, skriver i sitt andra brev att djuren är "födda till att fångas och dödas" (se 2 Pt. 2:12 nedan). Det är i Bibeln inget omoraliskt att döda djur, det görs inte ens någon skillnad mellan dödande för nöjes skull, mat eller kläders skull. Människan är satt att råda över allt på jorden, även djuren. Jesus själv sätter människan före djuren, han tvekar inte att rädda en människa även om det innebär att en hel svinahjord måste offras. Å andra sidan finns det redan i Gamla testamentet texter som visar att grymhet mot djur är gudlöst, isynnerhet gäller det husdjur som gör nytta för människan.

Djurrättssfilosofin har uppdiktats av människor som förnekar människans värde. Den gudagivna självbevarelsedriften ersätts med självmordsfilosofier då man inte längre har någon Gud i tillvaron. Utan en Skapare blir livet meningslöst och al-gorister blir upptagna med att rädda "planeten", myror och fjärilar, och ser människan som den stora fienden. Att folkslag och stammar och språk hela tiden dör ut och att människor dör i onödan av en mängd olika orsaker, som kunde förhindras, det är tydligen inte värt att nämna i jämförelse med att isbjörnar (lögnaktigt) säges vara hotade.

Intressant är dock att konstatera att utilitarister (som med nödvändighet måste vara ateister) som Stephen Hawking och Torbjörn Tännsjö faktiskt ser lika tydligt som Bibeln att jorden är dödsdömd och att vi därför behöver hitta en ny jord. De säger därför helt riktigt att vi måste, OM vi vill rädda MÄNNISKAN, ut i rymden och kolonisera den, för att hitta en ny planet att fortleva på. Bibeln utlovar också en ny jord och nya himlar, skapade av Gud. Å andra sidan vet ingen när detta kommer att ske. Det tar ca 50 000 (femtiotusen) år till nästa solsystem, så även om det tar 4 miljarder år innan solen bränner upp oss och jorden, så är det inte för tidigt att börja leta. Även om jorden inte går under av kärnvapen, meteoriter eller epidemier så är tiden kanske inte så lång som man kan tro. Man menar att solen har en ålder av 4,5 miljarder år, och att den kan brinna ungefär lika länge till. Men tänk om beräkningarna inte håller? Eller att något händer som förkortar solens livslängd?

Redan 700 år före Jesu födelse talade profeten Jesaja om detta. Jes 30:26 "Månen skall lysa som solen, och solens ljus bli sju gånger starkare, som sju dagars ljus. Så skall det bli den dag då Herren förbinder sitt sargade folk och läker såren efter slagen det fått."

Det är en förintelse, men icke för de som sätter sitt hopp till Gud. Jesaja förutsäger också nya himlar och en ny jord. Jes 65:17 "Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på. "

För att kunna satsa på rymdkolonisering måste vi ha tillväxt och enorma satsningar på forskning, det kommer ge mängder av nyttig kunskap för livet på jorden. Den sant människovänliga politiken är den motsatta till den som falskeligen säger sig vilja rädda oss. Framsteg, tillväxt, ökad befolkning, fler arbeten - allt är nödvändigt och blir möjligt genom rymdsatsningar, det blir en bra spiral med framtidshopp, driven av optimism och tro och människokärlek grundad i fakta från både Bibeln och modern vetenskap.

Det är tänkvärt, för både troende och otroende, tvivlare och vetare, att betänka att vetenskapen blott i ca 60 år vetat att solen inte bara slocknar då den brunnit färdigt, utan att den kommer att brinna mycket kraftigare då den inleder sin dödskamp. Dessutom kommer den att utvidgas, vilket redan det betyder död och förintelse på jorden. Ingen har tydligare än Jesaja sagt vad det handlar om. "Månen skall lysa som solen, och solen skall lysa sju gånger starkare". Mer än 2500 år före människan lyckades med vetenskapliga metoder utforska detta, kunde en profet tänka ut detta! Eller var det en uppenbarelse? Oavsett vilket, ingen seriös människa kan med bibehållen aktning förakta Skriften!

*

LÄS MER:
"Avfärda inte "munkens" budskap allt för lätt" (Dagen 2008-02-14)
"Hoppet som bär oss" (Dagen 2008-02-14) "Vem läser världens mest sålda bok?" (Dagen 2008-02-13)
"Plutarchos ­humana ­förkunnelse" (SvD 2008-02-12) "Ge hopp inte skuld i miljöarbetet" (Dagen 2008-02-08)
"Därför ska vi bosätta oss på månen" (Expressen 2006-12-23) Torbjörn Tännsjö: "Vi måste kolonisera främmande planeter" - Människans viktigaste moraliska uppgift är att se till så att livet går vidare även om jorden skulle utplånas (DN 2006-12-13) Stephen Hawking says humans must look to outer space if race is to survive - trip to next nearest star take 50,000 years (IHT 2006-11-30) (Andra intressanta bloggar om , , )

*

2 Pet 2:1-22
Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. [2] Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. [3] I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem. [4] Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. [5] Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. [6] Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. [7] Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv, [8] för när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. [9] Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag, [10] särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen, [11] och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. [12] Dessa människor är som oskäliga djur, födda till att fångas och dödas. De hädar vad de inte känner till, och liksom djuren går under skall också de gå under, [13] och så blir de lurade på vad de har lurat till sig. De har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen. De är en skam och vanära där de delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster. [14] De har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor och får aldrig nog av synden. De förleder svaga själar och är väl övade i själviskhet, dessa förbannade, [15] som har lämnat den raka vägen och gått vilse genom att följa Bileam, Bosors son, i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig [16] men blev tillrättavisad för sitt brott: en stum åsna började tala med människoröst och hejdade profeten i hans dårskap. [17] Dessa människor är källor utan vatten, dimmoln som jagas av stormbyar: det djupaste mörker väntar dem. [18] De talar stora men tomma ord, de vädjar till kroppens begär och lockar med utsvävningar tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras villfarelse. [19] De utlovar frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man blir underkuvad av är man slav under. [20] Om de som tack vare kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus har kommit undan världens orenhet låter sig fångas av den igen och underkuvas, då ligger de sämre till nu än förra gången. [21] Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått kunskap om rättfärdighetens väg än att ha kunskapen om den och sedan dra sig undan de heliga bud som de har mottagit. [22] Det har gått dem som det så sant sägs i ordspråken: hunden vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen.
*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto
  "teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek!
  Deklarationen om kyrkliga rättigheter | Kyrka & Fo...
  SOCIALISM: LÖGNER, STÖLD, TERROR, VÅLD & MASSMORD
  "endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & ...
  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf
  Om klosterliv & äktenskapet
  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till kloste...
  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger