| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, januari 26, 2008

  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk"
SKRIFTEN & KLOSTERLIV
Världen idag, Kultur, ons 23 jan. 2008
[Artikeln ej utlagd på varldenidag.se ]
A. Arborelius, Ulf Ekman, Bertil Gärtner, Peter Halldorf m.fl.:
Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk

Samlade omkring visionen att få bygga Enhetens kyrka vid Östanbäcks kloster vill vi ta tillfället att uttrycka vårt gemensamma ja till det monastiska livets nådegåva. Det är Guds Andes verk ibland oss och runt om i världen att kommuniteter med olika kallelser har återkommit till kyrkor som gjorde sig av med klostergemenskaperna för snart 500 år sedan. I glädje anknyter vi till det officiella erkännande av klostrens betydelse som Svenska kyrkans biskopar gjorde denna dag för 18 år sedan.

Det handlar främst om vägen till kontemplation. Ett liv i Guds hjärta är överhuvud förutsättningen för ett trovärdigt kristet vittnesbörd i världen. Från hjärtat pumpas blodet ut. På motsvarande sätt förmedlar klosterrörelsen liv till kyrkans olika lemmar genom ständig bön.

Den monastiska kallelsen är profetisk. Genom att visa på vägar till de friska källorna utmanar kommuniteterna en kultur, där konsumism och självcentrering leder till karaktärens krackelering och en upplösning av relationer. De utgör celler som återställer kroppen. Samtidigt väcker de ett djupt gensvar hos var och en som längtar efter helighet och en autentisk kristen tro.

Ett genomgående drag i den monastiska rörelsen har varit en djup känsla för samhörighet med hela kyrkan. Kloster och kommuniteter är ett allmänkyrkligt alternativ till sekterism och separatism. Till skillnad från många andra väckelserörelser och reformationssträvanden har de monastiska avstått från att bilda nya församlingar och kyrkor. En medveten ekumenisk kallelse, grundad på övertygelsen om ”en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”, präglar många av de kommuniteter som växer fram i vår tid – även i samfund som tidigare inte haft sådana gemenskaper.

Lärjungaskap i en kommunitet måste vara förenat med en stark medvetenhet om att alla döpta tillhör kyrkan och är våra systrar och bröder. I alla tider har kommuniteter kallat de etablerade kyrkorna till omvändelse, inte genom förakt eller fördömelse utan genom sitt profetiska exempel. Arvet från den odelade kyrkan utgör en rik källa för tron, bönen och det liturgiska livet – med eukaristin i centrum och den karismatiska friheten, i personlig lyhördhet för Anden.

Så ser vi klosterlivet som något Herren har placerat i kyrkans mitt. På ytan kan det verka litet och oansenligt i Sverige idag, men även en liten kroppsdel kan ha en helt avgörande funktion för kroppens välbefinnande. Klosterlivet är inte till för alla, men det välsignar alla.

Vi som undertecknat detta uttalande kommer från olika kristna samfund, men vi ber om och strävar efter den fulla sakramentala enheten i gemensam bekännelse av Jesus Kristus, sann Gud som blivit människa utan mans medverkan genom den rena jungfrun Maria, och som blivit korsfäst för våra synder och med sin förhärligade kropp lämnat den tomma graven. Vi bekänner honom med Fadern och Anden i Treenighetens outgrundliga mysterium, och som lärjungar vill vi i allt lyssna till och lyda Herrens bud genom profeter och apostlar.

I vår längtan efter Kristi kyrkas förnyelse genom den helige Ande ber vi med Svenska kyrkans biskopar 1990 för dem Anden kallar till kloster och kommuniteter, att de lever värdigt Jesu Kristi evangelium och bevaras i kärlek och trofasthet, så att Gud Fadern blir ärad i allt och Kyrkan blir en förgård till Guds rike.

Östanbäcks kloster den helige Antonius’ dag, inför den hundrade böneveckan för kristen enhet 2008

Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift Mar Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskp, patriarkalvikare, Södertälje Ulf Ekman, pastor, församlingen Livets Ord, Uppsala Per Englund, präst, ordförande i Förbundet för Kristen Enhet Sune Fahlgren, teol dr, Evangeliska Frikyrkan, Örebro Rune Ferngren, direktör, Haninge Roald Flemestad, teol.dr, biskop electus, Nordiska Katolska Kyrkan, Oslo Björn Fjärstedt, biskop em, Uppsala Bertil E. Gärtner, biskop för Östanbäcks kloster Peter Halldorf, pastor Bjärka Säby Bengt Holmberg, professor emeritus, Lund Sture Holmberg, kyrkoherde, Kila, Västmanland Carl-Olov Hultby, riksevangelist, Svenska Missionskyrkan, Sala Berit Simonsson, inspiratör Oas-rörelsen, Henån Gunnar Weman, ärkebiskop em, Sigtuna Per Åkerlund, präst och bokförleggare, Skellefeå Leif W. Östberg, prost Västerfärnebo

*

cid KOMMENTAR Klosterliv saknar stöd i Skriften

Uttalandet publicerades i Världen idag på Kultursidan (s. 4) onsdagen den 23 jan. 2008, men finns inte utlagt på http://www.varldenidag.se/ . Pastor Bjørn Olav, Norge, har lagt ut texten på sin blog http://bjornolav.blogspot.com/2008/01/det-monastiske-kallet-er-profetisk.html .

Om innehållet kan sägas att det omintetgör de viktiga och tidlösa sanningar som Luther drog fram i ljuset, då han satte Skriften, den Helige Ande och Guds ord före människors ord och stadgar. Detta uttalande saknar också allt stöd i Skriften.

Ej eller söker man grunda detta påstående i Skriften - man vet naturligtvis att det inte går!

Därmed kan man än en gång konstatera att individer som anser sig själva för Skrifttrogna, likväl inte är det.

Det enda profetiska med detta är att det vittnar om förfallet bland kristna kändisar. Respekten för Skriften är borta även hos sådana där man minst kunde vänta det.

Ingen av de som vill kallas "ledare" frågar: "Vad säger Skriften?"

Det monastiska livet vittnar inte om helighet, utan om synd. De som inte vill leva bland vanliga människor tycker sig vara bättre. De snickrar ihop egna kors, för att slippa bära de riktiga kors som Gud befallt dem att bära var dag.

[Tillägg 29/1: De vill vara goda och rena och rättfärdiga genom att fly från alla de människor i världen som de anser vara onda, trots att Skriften säger att vi inte skall fly från världen. Guds rättfärdighet är att vara där syndarna är. I världen men inte av världen. Flykten från världen är en flykt från Ordet och från sanningen om ondskan i den falska fromheten, det är ett försök att bli rättfärdig vid sidan av Guds ord, utan tro. Det är i världen det kors finns som Kristus befaller oss att ta upp och bära, det som andra lägger på oss. Det självtagna och självgjorda korset är inget kors alls, det må sedan göra hur ont som helst!]

Löften om avstående från äktenskap är i sak att säga att den ogifte som lever kyskt är heligare eller mer använd av Gud än den som är gift. Att kalla munkeriet för heligt är att fördöma äktenskapet, och de som gör så är fördömda i sina samveten säger Paulus.

Munkeriet föder och göder den falska inbillningen att det finns ett andligt stånd av människor, som står närmare Gud. Detta är lögn, obibliskt och anti-reformatoriskt.

Det är mycket nu. Så mycket att det räcker och blir över av tokerier och otacksamhet gentemot de sanningar som Luther blev redskap till att dra fram.

Dock skall man inte förvänta sig någon bättring eller omvändelse. Det kommer att bli mycket värre innan det vänder - om det alls vänder. Det formella ledarskapet i den nominella kristenheten har övergivit Skriften.

*

Se också på denna blogg: EKUMENIK: "Samfunden bidrar till sin egen självutplåning" (Dagen 2007-06-12 ) "Ökad enighet är ingen lösning" (Världen idag Kultur Debatt 2007-02-16) HALLDORF: kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf Om klosterliv & äktenskapet 2008-01-23 Världen idag "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk" NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR SAMT 2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49 Carl Ingemar Dagman Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?

*

Läs mer:

"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Finns det rum för det annorlunda på kristenhetens slottsvind?" (Dagen 2008-02-06) "Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05) Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05) "Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01)
"Viktigast är att man blir förankrad i Gud" (Dagen 2008-02-01) "Jag upplevde mer av Gud än jag anat" (Dagen 2008-02-01) "Det som händer är både främmande och nära" (Dagen 2008-02-01)
"Liturgi från öknen färgar gudstjänsten i Övre salen" (Dagen 2008-01-31)
"Inget idolporträtt av Peter Halldorf" (Dagen 2008-01-30) "Bjärka-Säby inviger ny akademi" (Dagen 2008-01-30) "Peter Halldorf om ..." (Dagen 2008-01-30) "Halldorf vill inte vara en ikon" (Dagen 2008-01-30 ]
"Innanför väggarna på Bjärka-Säby" (Dagen 2008-01-30)
"Sex myter om äktenskap och familj" (Dagen 2008-01-24)
"En fjärdedel kan ha rätt" (Dagen 2008-01-22)
"Bevara äktenskapet vill ge kraftfullt svar till regeringen - Opinionsmöte för äktenskapet fyllde S:ta Clara kyrka" (Dagen 2008-01-16)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk"


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...
  Om Gardells teologi - Carl Ingemar Dagman
  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dag...
  2007-11-06 | Carl Ingemar Dagman | Dubbelheten inf...
  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus ...
  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna ska...
  2007-06-12 ti | Dagen debatt | Samfunden bidrar ti...
  2007-05-04 fre | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagma...
  2007-04-10 ti | Dagen debatt | Carl Ingemar Dagman...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger