| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, januari 31, 2008

  "endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & Europa - Carl Ingemar Dagman
EKUMENIK = EKONOMI & POLITISK MAKT

cid KOMMENTAR VAD KAN DEN RÄTTFÄRDIGE GÖRA?

Den formella ledarcabalen i den nominella kristenheten frågar aldrig så någon märker, ser eller hör det: "Vad säger Skriften? Vad står det skrivet? Var står det skrivet? Hur står det skrivet?". De behöver naturligtvis inte det, om de står över Skriften. Men å andra sidan så var Jesus själv underställd inte bara överheten och den judiska och romerska lagen, utan framförallt Skriften. Han höll sig i allt han gjorde och sade till Guds Ord. De sista orden han yttrar på korset, är från Skriften. Så inte ens om vår tids religiösa ledare vore, i samma mening som Jesus, ofelbara Andens verktyg, skulle de kunna undvara Skriften. Eller rättare, just om de verkligen vore Guds Andes ofelbara verktyg så skulle de just därför hålla sig till Skriften och intet annat - i Jesu efterföljd.

Men icke så. Istället har de lärt sig den påviska affärsidén, nämligen att människor är ofelbara så länge de kallas påvar. Och "påvar" av alla de slag har i alla tider tagit sig rätten att strunta i Guds Ord. Ja, de gör ofta Guds ord omintet genom att sätta människors ord och stadgar över och istället för Guds Ord.

Vi känner igen beteendet från Nya testamentets judiska skriftlärde och särskilt de som tillhörde den fariséiska riktningen. Fariséismen var en stelnad f.d. väckelse-rörelse, vars främsta företrädare sökte tillvälla sig makt och inflytande genom att klättra i samhället - de var ambitiösa "klassresenärer". Denna typ av människor är samma andas barn oavsett vilken tid de lever i. Och de gillar dessutom pengar.

På Jesu tid förklarade de att det var finare att skänka pengar till den religiösa verksamheten än att ta hand om sina föräldrar, trots att Guds Ord sade tvärtom.

Och påvekyrkan införde celibatet för att ingen skulle kunna kräva sin arvsrätt då prästerna dog.

Och i vår tid begär man stora "änkans offer" - de sista skärvorna - av lågavlönade för att kunna ta ut överklass-löner till sig själva.

Som alltid så uppges alltid något finare skäl än det verkliga. Den mest förhärdade brottsling förstår dock hur vidrigt det är att göra Guds bud omintet, sätta ett människobud i dess ställe, och sedan kalla det för en högre gudstjänst att lyda människors bud än Guds!

OCH HUR ÄR DET NU MED EKUMENIKEN?

Jo, man struntar totalt i Livets Ord, Guds Ord, Sanningens ord. Man tar i bästa fall ETT ord, nämligen Johannes 17:21, misstolkar det grovt och med denna sin förvrängning av Jesu ord gör man sedan omintet alla ord i Nya testamentet som om de fick gälla skulle avslöja förfalskningen.

OM de ändå såg vad det står i vers 20! Men de täcker väl över den, de är ju sådana "klippare" så de har kanske klippt bort den versen. Den versen slår fast att ingen kan komma till tro utan genom apostlarnas ord. Men hur skall den nya enheten under Rom kunna föra någon till tro, då den enda vägen dit går via likgiltighet för apostlarnas lära, som är Jesu ord, som är Guds Ord. Och när de väl är där, under romkyrkans förmynderi, hur skall de då kunna återuppbygga trohet mot Ordet utan att riva ner just det de byggt upp, ja påvekyrkan själv!

Det som inte är Guds Ord är inte från Anden. Utan Ordet ingen Ande. Därför talade David Wilkerson sant, då han redan förlänge sedan förutsade denna underkastelse under Rom och erkännandet av påven som de kristnas rätta överhet. Wilkerson säger att erkännandet inte rör det andliga utan att påven skulle vara blott erkänd som de kristnas politiska överhet. Men redan detta är djupt okristligt, och inte förstår jag hur någon skall kunna hålla isär detta. Om alla kyrkor i världen underordnar sig påven som politisk talesman för kristenheten, då har man i praktiken redan erkänt honom som andlig överhet, ja som ersättare för Kristus, enligt hans egna anspråk. Ty hur kan man lita på hans omdöme i det världsliga om man inte litar på honom i det andliga? 1)

Det är till Rom somliga med öppna ögon i vårt land såväl som i hela Europa, ständigt arbetar för att nå. De som följer detta går miste om Guds Ord, som är det enda som kan ge liv.

VAD KAN MAN GÖRA? - Inte mycket!

Men eftersom pengar både älskas och missköts i dagens svenska kristenhet, så är det mest kännbara för dagens odugliga "vägledare" att man SLUTAR ATT GE PENGAR till deras kyrkor, samfund och församlingar.+

1) "Synen", David Wilkersson (Evangeliepress, 1993; originaltitel "The Vision", en predikan och en bok skriven 1973, efter en syn han hävdar att fått av Gud i april samma år.)

ss. 66-68 (sv. 1993):

"2 - EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE SUPERKYRKA

En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen.

Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprojekt och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.

[s. 67] 3 - EN PLÖTSLIG "MYSTISK" KEDJA AV HÄNDELSER

Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö, får vi se en underlig kedja av händelser, som åstadkommer ramen för denna ekumemska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter. Man begär inte att dessa skall betrakta den Helige Fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer i stället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare."

*

cid anm. Det finns starka skäl utifrån Bibeln och erfarenheten att vara skeptisk, kritisk och framförallt noggrant prövande emot alla anspråk på att profetior är från Gud. "Synen" utgör inget undantag. Det är långt ifrån allt i den som övertygar eller är sakligt. Wilkersons uttalanden efter 11 september 2001 har inte heller stärkt bilden av en sansad och klok man som talar ord från Gud. Och ändå. Ovannämnda stycke är ett av de i "Synen" som är svårast att slå ifrån sig. Inte därför att det var helt och hållet omöjligt att se för vem som helst 1973, utan för att det säger att man underordnar sig påven politiskt men inte andligt. Det är lika oväntat 1973 som det idag är fullt synligt. Den nuvarande påven, såväl som den förre, är naturligtvis för bibeltrogen och för allvarligt from för att passa sekulariserade protestanter som är politiker mer än kristna, och socialister med kristet språkbruk mer än något annat. Är "Synen" från Gud? - 1973 kunde man se nästan allt det man ser idag - om man bara var pessimistisk och kritisk nog emot de rådande trenderna och hade modet att vara "negativ" och se allt i svart och dra de oundvikliga slutsatserna av de små stegens djävulskap. Men än idag vill man hellre var positiv. Profet är den som talar bättring, och som tar på sig bördan av att vara svartmålare och negativ.

*

Se också på denna blogg: EKUMENIK: "Samfunden bidrar till sin egen självutplåning" (Dagen 2007-06-12 ) "Ökad enighet är ingen lösning" (Världen idag Kultur Debatt 2007-02-16) HALLDORF: kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf Om klosterliv & äktenskapet 2008-01-23 Världen idag "Kallelsen till klostergemenskapen är profetisk" NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR SAMT 2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49 Carl Ingemar Dagman Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?

*

Läs mer:
"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13) "Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13) "Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13) "En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13) "Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13) "Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13)
"Begreppet frikyrka lever och mår bra" (Dagen 2008-02-07) "Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05) Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05) "Sveriges Frikyrkosamråd vill integreras i Sveriges Kristna Råd" (Dagen 2008-02-05) "Inga lallande fånar som talar kristendom" (SvD 2008-02-01) "Kyrkor ska kunna förlora statsbidraget" (Dagen 2008-02-01) "Viktigast är att man blir förankrad i Gud" (Dagen 2008-02-01) "Jag upplevde mer av Gud än jag anat" (Dagen 2008-02-01) "Det som händer är både främmande och nära" (Dagen 2008-02-01)
"Oberoende är värt sitt pris" (Dagen 2008-02-01) "Detta vill kyrkorna" (Dagen 2008-01-31) "Bibelns kristna enhet är en annan än nutidens" (Dagen 2008-01-08) (Andra intressanta bloggar om , , )

*
 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  "endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & Europa - Carl Ingemar Dagman


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf
  Om klosterliv & äktenskapet
  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till kloste...
  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...
  Om Gardells teologi - Carl Ingemar Dagman
  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dag...
  2007-11-06 | Carl Ingemar Dagman | Dubbelheten inf...
  2007-08-22 on | Världen idag debatt (s.4) | Jesus ...
  2007-08-08 on | Världen idag, debatt | Kristna ska...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger