| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
lördag, februari 02, 2008

  Deklarationen om kyrkliga rättigheter | Kyrka & Folk Ledare | Fredrik Sidenvall (2008-01-31)

KYRKAN & GUDS ORD

FÖLJANDE DEKLARATION AV FREDRIK SIDENVALL

ÄR ETT UTMÄRKT REDSKAP ATT ANVÄNDA FÖR ALLA
I ALLA KYRKOR OCH SAMFUND SOM KALLAR SIG KRISTNA/cid

*

Kyrka & Folk nr 5, Ledare, 2008-01-31 [Länk till Kyrka & Folk]
FREDRIK SIDENVALL:
Deklarationen om kyrkliga rättigheter

Kära läsare, Du som har den goda vanan att besöka kyrkans gudstjänster, kanske har du ibland inte bara knäppt dina händer i from bön i kyrkan utan också knutit dem i tyst vrede och besvikelse över sådant som du inte ville uppleva i en gudstjänst och sådant som du vill ha men inte fick. Det är snällt att du stilla lider men nu är den tiden slut. Nu vill vi på Kyrka och Folk påminna dig om dina kyrkliga rättigheter, om vad du alltså har rätt att kräva i varje kyrka och av varje präst. Men glöm inte att läsa på slutet vad du inte har rätt att kräva.

DEKLARATION OM KYRKLIGA RÄTTIGHETER

1. Varje gudstjänstbesökare har rätt att möta inte bara människor Utan Gud.

2. Varje gudstjänstbesökare har rätt att höra inte bara människors ord utan Guds ord.

- -

7. Varje regelbunden gudstjänstbesökare har rätt att kräva att när präster får för sig att införa nya ordningar att dessa ordningar är starkt motiverade och att de noggrant förklaras för församlingen innan de brukas.

8. Varje gudstjänstbesökare har rätt att kräva av biskop, domkapitel och kyrkoråd att endast sådana präster som troget håller sig till Guds ord i Bibeln och i kyrkans bekännelse sänds, kallas och släpps fram till altare och predikstolar.

- -

10. Varje gudstjänstbesökare äger rätten att höra det glada budskapet om frälsning för syndare genom Jesus Kristus.

- -

Obs! Dessa rättigheter omfattar inte rätten att få underhållning i kyrkan...

- -

De ger heller ingen garanti för att det alltid kommer vara som det alltid har varit (vilket det aldrig har varit).

- -

Den enskilde är härmed inte heller garanterad rätten att fatta allting som sägs i varje predikan.

- -

Ps. Föreslå gärna kyrkoherden [pastor eller motsvarande/cid anm] i din församling att dessa kyrkliga rättigheter anslås i kyrkans vapenhus.

* * *

LÄS HELA DEKLARATIONEN

OCH FLER INTRESSANTA ARTIKLAR PÅ KYRKA & FOLKS HEMSIDA

"Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?" (KYRKA & FOLK 2007-12-06, CID)

*

cid KOMMENTAR RÄTTA ORD I RÄTTAN TID OM TROENDES RÄTT

De som inte lever av Guds ord har mer och mer kommit att bestämma i alla kyrkor och samfund. De sanna troende som lever av det som utgår från Guds mun kan inte öva snällhet ända till döds. Inte ens goda gärningar och tålamod kan ersätta Guds ord. Ingen gärning är så god eller nödvändig att den kan försvara att man år efter år, årtionde efter årtionde, tolererar att förnekarna bestämmer vad som skall sägas och göras i kyrkorna. Där denna deklaration inte efterlevs, där måste de som lever av Guds Ord allena, för livets skull, det eviga livets skull, gå ut och skaffa sig trogna herdar.

Min rekommendation blir hädanefter att alla som är missnöjda med sin ledares avvikelser från Guds ord upphör att stödja dem ekonomiskt. Om inte det biter så biter inget - då måste man gå ut och låta de döda begrava sina döda.

Jag ser Sidenvalls Deklaration som starten till ett nytt allvar, en sanningens beslutsamhet - nu är det nog. Om inte de troendes krav efterlevs, så måste de troende lämna!

*

LÄS MER:
"Hur mycket kan man ändra på
och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?" (KYRKA & FOLK 2007-12-06, CID)
"Släpp inte visionen om det ­allmänna prästadömet" (Dagen 2008-02-13)
"Vilket behov har vi kristna av symboler?" (Dagen 2008-02-13)
"Erfarenheter från Spanien ger oro inför bilder i tillbedjan & gudstjänster" (Dagen 2008-02-13)
"En förnyelse av böneliv och tro" (Dagen 2008-02-13)
"Här finns både god liturgi och äkta karismatik" (Dagen 2008-02-13)
"Pingstvänner söker en egen identitet" (Dagen 2008-02-13)
"Ekumeniska strävanden i pingst är föredömligt" (Dagen 2008-02-13)
"Kristenhetens identitet hotas av minskande bibelläsning" (Dagen 2008-02-13)
"Frikyrkans medlemsbegrepp ohederligt" (Dagen 2008-02-12)
EFK Ung: Vi behöver bara vara trogna Jesus (Dagen 2008-02-12)
Den onde firar triumfer 100 år efter begravningen (Dagen 2008-02-12)
"Nygamla värden växer i globaliseringens spår" (SvD 2008-02-11)
"Kyrka i ett ljus." (DN 2008-02-10)
"Begreppet frikyrka lever och mår bra" (Dagen 2008-02-07)
Låt inte missionen gå förlorad i Svenska kyrkan (Dagen 2008-02-06)
Kyrkans ledare bör se upp med urvattnad missionssyn (Dagen 2008-02-06)
"Frågan är vilket inflytande annan teologi får ha" (Dagen 2008-02-05)
Hedin: "Vi behöver olika traditioner" (Dagen 2008-02-05)
"Teologins eget Hultsfred vill få folk att reflektera" (Dagen 2008-02-05)
"Kyrkor ska kunna förlora statsbidraget" (Dagen 2008-02-01)
"Viktigast är att man blir förankrad i Gud" (Dagen 2008-02-01)
"Jag upplevde mer av Gud än jag anat" (Dagen 2008-02-01)
"Det som händer är både främmande och nära" (Dagen 2008-02-01)
"Liturgi från öknen färgar gudstjänsten i Övre salen" (Dagen 2008-01-31)
"Inget idolporträtt av Peter Halldorf" (Dagen 2008-01-30)
"Bjärka-Säby inviger ny akademi" (Dagen 2008-01-30)
"Peter Halldorf om ..." (Dagen 2008-01-30)
"Halldorf vill inte vara en ikon" (Dagen 2008-01-30 ]
"Innanför väggarna på Bjärka-Säby" (Dagen 2008-01-30)
"Kyrkofäderna efterlämnar ingen enhetlig kristen syn" (Dagen 2008-01-29 ti)
"När orden inte räcker till (om riter)" (Dagen/Sv. Journalen 2008-01-25)
"Ska ikonbrasor lysa upp i det andliga mörkret?" (Dagen 2008-01-22)
"Hängivna lärare - Därför är kyrkofäderna så viktiga" (Dagen 2008-01-11)
"Vad är det som är så bra med mysticismen?" (Dagen 2007-11-29)
"Brist på livsförvandlande andliga erfarenheter har öppnat för mystiken" (Dagen 2007-11-23)
"Bekännelsen av Jesus är avgörande" (Dagen 2007-11-23)
"Självrannsakan behövs i frikyrkorna" (Dagen 2007-11-22)
"På väg mot flerspråkighet i samtalet med Gud" (Ledare E.S. Dagen 2007-11-21)
"Synen på traditionen avgör" (Dagen 2007-11-20)
"Ikonfrågan rymmer mer än ikoner" (Dagen 2007-11-14)
Peter Halldorf: "Allt som öppnar våra ögon står i Andens tjänst" (Dagen 2007-11-09)
"Halldorf, ikoner och avgudadyrkan" (Dagen 2007-11-09)
Elisabeth Sandlund om ikoner: "Utvecklande att veta hur andra tänker" (Dagen 2007-11-02)
Peter Halldorf om ikoner: "Den som kysser ikonen kysser Kristus" (Dagen Kultur 2007-11-02 - betalartikel)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Se också på denna blogg:
Om klosterliv & äktenskapet
2008-01-23 Världen idag "Kallelsen till Klostergemenskapen är profetisk"
NÅGOT OM HALLDORFS IKONFÖRSVAR
SAMT
2007-12-06 Kyrka & Folk nr 49 Carl Ingemar Dagman Hur mycket kan man ändra på och ändå hävda att man har Bibeln som högsta norm?

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Deklarationen om kyrkliga rättigheter | Kyrka & Folk Ledare | Fredrik Sidenvall (2008-01-31)


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  SOCIALISM: LÖGNER, STÖLD, TERROR, VÅLD & MASSMORD
  "endast ett är nödvändigt" - om ekumeniken, SKR & ...
  kristenhetens "2/11" - om 'ikofåneri' & Halldorf
  Om klosterliv & äktenskapet
  2008-01-23 | Världen idag | "Kallelsen till kloste...
  Om Halldorfs ikonförsvar - Carl Ingemar Dagman
  Lewi Pethrus om det talade ordet - predikan 28 nov...
  Om Gardells teologi - Carl Ingemar Dagman
  2007-12-06 | Kyrka & Folk nr 49 | Carl Ingemar Dag...
  2007-11-06 | Carl Ingemar Dagman | Dubbelheten inf...  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger