| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, februari 26, 2008

  om skadligt bistånd, dåligt samvete & blind bibeltolkning

GUDS ORD [dggb] & MÄNNISKORS ORD

cid KOMMENTAR NÅGOT OM SAMBANDET MELLAN SKADLIGT BISTÅND, DÅLIGT SAMVETE & FÖRDOMAR OM VAD BIBELN SÄGER

Dick Erixon skriver idag 26 febr. 14:08 om fattigdom och äganderätt, med anledning av ett seminarium som avhölls på Skattebetalarnas förening om Äganderättens betydelse för välfärden.

Det är utvecklingsekonomen och peruanen Hernando de Soto som först har visat hur viktigt det är att formalisera tillgångar för att få ett land att resa sig. Det största problemet i många länder är inte fattigdom utan avsaknad på immateriella strukturer, såsom fastighetsregister, bilregister och annat sådant. Det finns ägande, men det kan inte styrkas och därför inte belånas. Därmed saknas nyckeln till den kanske viktigaste dörren för att ta sig in i den miljö där utveckling, framsteg och välfärd kan uppstå.

Hernando de Soto besökte Sverige för en tid sedan (Dick Erixon har ett referat här), han visade genom en enkel fråga på betydelsen av detta:

"Hur många svenskar skulle kunna köpa sin villa om man var tvungen att betala den kontant?"

Property Rights Alliance (PRA) presenterade idag 2008 års upplaga av International Property Rights Index. Det visade än en gång det sedan länge kända sambandet mellan äganderätt och rikedom. Rika befolkningar finns i länder med stark äganderätt och där äganderätten är svag är befolkningen fattig.

Dick Erixon skriver apropå detta:

"Trots att sambandet är så starkt har svensk och europeisk biståndspolitik under 40 år struntat i äganderätter, för att istället dela ut en sorts socialbidrag. Det är insatser som stjälper, inte hjälper."

Är det för mycket begärt att vi börjar fundera över varför vi öser pengar över fattiga, trots att det inte förlöser dem ur deras fattigdom och därför inte heller försonar oss med vårt dåliga samvete, som ger oss skuld därför att vi i vår välfärd har det så mycket bättre?

Vad säger Bibeln om detta och har det i så fall någonting med detta att göra?

I höstas upptäckte jag med viss förvåning att ingenstans i Bibeln, varken i Nya eller Gamla testamentet [se artikellista nedan], lärs det att man skall bedriva socialt hjälparbete till andra än den egna familjen, släkten, folket eller den religiösa gemenskapen. Den bibliska nytestamentliga församlingen bedriver inget socialt arbete alls riktat till icke-troende. Det är enbart fattiga församlingsmedlemmar som omhändertas, främst handlar det om fattiga änkor som inte har några släktingar som kan ta hand om dem.

Det är däremot slående hur Nya testamentet gång på gång betonar att man skall ta hand om sig själv i första hand. Det heter att "den som inte vill arbeta får inte äta", och att "den som inte tar hand om sina egna är värre än en otrogen". Och inga änkor som kunde ta hand om sig själva eller hade släktingar som kunde ta hand om dem fick hjälp av församlingen. Det talas också om hjälp till andra kristna på andra orter, som är förföljda eller har det svårt av annat skäl. Då och endast då gör man insamlingar. Inte en endaste enda gång finns det ett enda litet exempel på hjälp från en kristen församling till fattiga eller hungriga som icke är troende (eller judar).

Den första slutsats jag drar av detta är att den samling av människor som Kristus kallat ut ur världen skall ta hand om sina egna, det är de troende först och främst. Man skall inte som nu hjälpa utan urskiljning på katastrofplatser för att uppfylla krav som SIDA ställer för att få pengar.

Den andra slutsatsen, eller funderingen jag får, är att denna felläsning av Bibeln - att den kristna församlingen skall ta ansvar för icke-troendes välfärd - har påverkat även icke-kristna i Europa eller hela världen, i deras synsätt på hjälpverksamhet. Det ligger i människans natur att köpa sig fri från ett ont samvete. Och genom att ösa pengar över fattigare än oss själva, så kan man fortsätta ett tag till att leva i överflöd utan skuldkänslor. Fastän den verkliga skulden kanske består, och därför alltid återkommer när den smärtstillande medicinen slutat verka.

Det ligger också i människans natur att vilja synas vara mer rättfärdig än hon är, också det befrämjar ett kravlöst ösande av pengar över fattiga. När det gäller att avgöra vad som är rättfärdigt, så är det i våra samhällen i västvärlden omöjligt att tänka bort kristendomens inflytande. Även de som hatar kristendomen, eller kanske mest just de, vill minsann visa att man är lika god som kristna, för att så kunna visa att det är inget unikt med kristendom. Kristna å sin sida kan då frestas att överbjuda med än mer välgörenhet. Och så rullar det på. Vilket alltihop vore väldigt bra om man fokuserade på andras behov istället för sina egna behov att känna sig duktig och visa sig god.

Ett gott samvete, och det är begynnelsen av sann kristendom, handlar sakligt och rättar sig efter fakta. Endast ett gott samvete kan undvika fällan att ösa pengar över något för att minska sin egen smärta. Endast den som handlar utifrån ett gott samvete kan göra en verkligt god gärning.

En verkligt god gärning är att hjälpa människor till att hjälpa sig själva, och det är vad sådana tänkare och praktiker som de Soto och nobelpristagaren Yunnus gör. Den som har ett bimotiv, som att synas rättfärdig, eller rättfärdigare än man är, kommer att hamna i en ond spiral. Man vill inte att de fattiga skall upphöra att vara fattiga, ty då försvinner möjligheten att visa sig god. Den som hjälper för att hjälpa andra att hjälpa sig själva, så att de kan börja få del av den goda sidan av den eviga och oföränderliga naturlagen "det man sår får man skörda", de har sin glädje i att bli onödiga, inte att göra sig oumbärliga.

Det är både förvånande och typiskt, att ingen kyrkoledare eller teolog eller pastor har vare sig motbevisat eller bekräftat det jag funnit i skriften. Jag undrar varför.

*

En av de Sotos böcker finns i svensk översättning av Jan Söderqvist: Kapitalets mysterium

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Goda gärningar = bistånd, diakoni? [LÄS HÄR]
Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [LÄS HÄR]
SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD [LÄS HÄR]
Hur läser Österberg (& Du!) bibeln? [LÄS HÄR]
diakoni, mervärde & "biblifiering"[LÄS HÄR]
* * *
* *

*

Läs mer:
Dick Erixon: Fattigdom bekämpas med äganderätter
tankesmedjan Eudoxa
"Samfunden vågar inte längre satsa på omsorg" (Dagen 2008-02-21)
Mervärde i diakonin (Dagen 2008-02-19)
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  om skadligt bistånd, dåligt samvete & blind bibeltolkning


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  (s): Militärt försvar onödigt, NATO-anslutning liv...
  Kosovo - kallt eller varmt?
  svensk kulturanalfabetism & kristendom - Ingerö, E...
  Dick Erixon (tc) svarar på min artikel om kristend...
  Lutherord för den 24 febr.
  ÄR DETTA SPAM: "överviktig kyrka tystnar"
  Äntligen! Han erkänner: "Jag är ett UFO!"
  överviktig kyrka tystnar
  Pingstarvet, Guds ord & Hedin
  Muhammed & kristna Dagen  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger