| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, februari 15, 2008

  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?
DAGEN & GUDS ORD

cid KOMMENTAR BIBELN OM BISTÅND CONTRA KYRKANS VERK, SAMT LITE OM DEN NORSKE YNGLINGEN LARS LARSEN

Thomas Österberg skrev igår på Alla Hjärtans Dag om den norske ynglingen Lars Larsen ("Avfärda inte "munkens" budskap allt för lätt") som vållat mest huvudbry hos pingstvänner verkar det som. Kanske därför att han har prioriterat att "attackera" pingstkyrkor. Det förstår nog alla varför - utom pingstvänner. *) Jag träffade denne yngling i Jönköping för några veckor sedan. Han hade inget emot att prata en stund och det intryck jag fick stämmer inte med spekulationerna på Dagen. Han är emot kapitalism, marknadsekonomi och framgång, han vill tillbaka till ett primitivare samhälle, han tycker att vi är för materialistiska. Han ser inget bättre sätt att få fram sitt budskap. Jag tror han har rätt åtminstone i den sista punkten. Mitt intryck var att han inte har några dolda agendor. Han vill bara varna oss alla för att vi är på fel väg. Den svaga punkten är dock denna:

De alternativ som ges i vår värld är Västerländsk civilisation med friheter, mark-nadsekonomi och demokrati å ena sidan, det andra är ett bevisat dåligt system som heter socialism, samt ett än värre system som heter islamism. Var så god och välj, svälj och skölj. Med all vår gudlöshet i väst, med all vår fokusering på här och nu och glömska av evigheten, så föredrar jag, ja, jag är djupt tacksam att jag lever i väst!

Nu till mitt egentliga ärende.

Hur läser man Bibeln nuförtiden egentligen? Läser man IN vad man redan "vet" eller stannar vi upp och tittar efter - ordentligt - för att få fram och UT vad som verkligen står? Tänker vi på att det är GUD som talar i Skriften?

Min ursäkt för att jag skriver debattartiklar och existerar här på bloggvärlden är denna: Vi måste på allvar läsa Bibeln igen. Det är mitt ärende. (Inga dolda agendor. Dagen borde för övrigt offentliggöra sin policy, sin agenda, som Daniel Grahn bara lovade fundera på om han skulle offentliggöra.)

Vi måste läsa Bibeln som om vi aldrig sett den eller hört talas om vad den säger. Vi - det är de som bryr sig - måste börja från början med Bibeln. Att börja från början är att varje gång påminna sig om att detta är GUDS ord - inte människors. Annars missar vi hela poängen med bibel-läsandet. Guds ord är inte detsamma som våra ord. Guds tankar uppenbaras i Bibeln och Guds tankar är inte som våra. Därför måste vi gå till Bibeln med den inställningen att här står saker som kanske, kanske inte, är alldeles i vår smak. Gud är inte som människor. Den som läser Bibeln för att finna vad han redan menar sig veta missbrukar Bibeln. Fast det är bättre att läsa den fel än inte alls, ty man skall inte underskatta verkan av Guds ord.

Hur läser då Österberg Bibeln i gårdagens artikel (14 febr.)? Han citerar Jesaja men ser inte vad det står, ty han använder ordet för att stödja en sak som texten inte handlar om. Läs vidare och döm själv.

Utifrån budskapet från den norske ynglingen utklädd till munk - ungefär som Halldorf! - passar Thomas på att ge ett bidrag i bidragsdebatten om bistånd och diakoni, som har pågått ett tag, och som just igår fick ytterligare bränsle då man skrev om en ny rapport av Per Krause på Timbro som kom 31 jan. i år, och handlar om missbruket av pengar i bidragsindustrikomplexet, till vilket också kyrkorna hör. ["GONGO:s* och deras roll i biståndet"]

Thomas citerar versarna 6-7 från Jesaja 58:e kapitel:

Jes 58:1-10 Ropa ut det så högt du kan, låt din röst ljuda som en hornstöt, förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs ätt deras synd. [2] Dag efter dag söker de mig och vill lära sig följa mina vägar. Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte har övergett sin Guds lag er de mig om regler för vad som är rätt och älskar att nalkas Gud. [3] "Ser du inte att vi fastar? Märker du inte hur vi späker oss?" Ni sköter era sysslor på fastedagen, ni driver på era drängar, [4] ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar i dag blir inte er bön hörd i höjden. [5] Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska? Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? [6] Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. [7] Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! [8] Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. [9] Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: "Här är jag." Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, [10] om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt bli strålande dag.

Här kommer nu min poäng: Här sägs inte ett ord om bidrag till andra folk än Israel, det är omsorg om den egna sannheten i gudstjänsten, det räcker inte med liturgi och yttre former, det måste vara sanning och sanningen kräver inte bara laglydnad till formen, utan hjärtlig barmhärtighet - men HÄR talas icke ett ord om barmhärtighet till andra folk eller icke-troende.

Så den som vill motivera kyrkorna till att ge bidrag och bistånd eller utöva diakonal och social verksamhet till icke-troende hittar lika lite stöd hos Jesaja som i hela NT, vilket jag har visat i en tidigare artikel. [Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? ]

Vi måste hålla isär två saker, nämligen vad en församling skall syssla med och hur en enskild troende skall agera då han stöter på medmänniskor i nöd i sin vardag. Självklart skall man då hjälpa utifrån nöden, alldeles oberoende av vem den nödställde är eller vad han tror på.

Det vore nyttigt om vi tog detta på allvar. Det finns två frågor.

1. Den rent bibliska är: Vad säger Bibeln att församlingen skall syssla med? 2. Den andra frågan är tekniskt moralisk: Hur hjälper man nödställda bäst?

Många drivs här av ett pseudo-samvete, ett dåligt fungerande samvete, som nöjer sig med att ösa pengar över dem som ger dem dåligt samvete. Andra ser det som en moralisk fråga - hur man bäst använder andras pengar, och hur man bäst hjälper dem som behöver hjälp. Den amerikanska metoden, såväl som Jesu tillvägagångssätt, är hjälp till självhjälp. Det är en effektiv, rationell och undergörande mirakelkur, som USA självt är ett historiskt unikt exempel på, men som också har giltighet i länder som vi nästan har gett upp om, vilket bevisats med överväldigande kraft av bland många andra Hernando de Soto och nobelpristagaren Yunnus.

Gud hjälper verkligen den som hjälper sig själv, men också den som inte kan hjälpa sig själv, på det att han skall kunna hjälpa sig själv och sedan andra. Men icke för att under sken av hjälpsamhet fängsla människor i nöd och beroende. Alltför mycket "hjälp" är ingen hjälp. En viss typ av "hjälp" fängslar "hjälp"-mottag-arna i hjälplöshet. De stjälps ut och ner i en än större nöd, istället för bli hjälpta upp och ut ur beroende. Den sanna hjälpen hjälper upp och ut ur nöd till förmåga att stå på egna ben. "KAN SJÄLV" är en bra målsättning - med Guds hjälp. Gud hjälper verkligen den som hjälper sig själv. Och kan man inget annat så kan man hjälpa sig själv genom att bedja och styrka sig med Guds ord. Det borde också Dagen göra - på allvar. Än så länge får jag försöka hjälpa dem på vägen.+

*) För den som inte är insatt i frikyrklighetens karta är här en 'antydan' till varför. Pingstvänner har alltid menat sig vara andligare än andra, och länge såg de ned på andra kristna. "missionare" höll på med allt möjligt, men pingstvänner de bara bad och läste Bibeln, om de fick säga det själva. Nu, efter flera decennier av förvärlds-ligande och utagerat hävdelsebehov (man tröttnade på att vara föraktade) har pingstvännerna blivit mer materialistiska än en vanlig icke-kyrkgående Svensson.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Goda gärningar = bistånd, diakoni? [LÄS HÄR]
SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD [LÄS HÄR]
Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [LÄS HÄR]
diakoni, mervärde & "biblifiering" [LÄS HÄR]

*

Läs mer:
"Samfunden vågar inte längre satsa på omsorg" (Dagen 2008-02-21)
"om den så kallade "Munken" " (Dagen 2008-02-20)
"Timbroskrift upprör kristna biståndsorganisationer" (Dagen 2008-02-14)
"Avfärda inte "munkens" budskap allt för lätt" (Dagen 2008-02-14)
"Kyrkornas arbete är värt mkt mer än det nuv. bidraget" (Dagen 2008-02-13)
Sidas chef: Jag är positiv till förändringarna (Dagen 2008-02-07)
Ministern: Vi vill jobba mer med konfliktområden (Dagen 2008-02-07)
Regeringen avslöjar hur framtidens bistånd ser ut (Dagen 2008-02-07)
"Agera mot urholkning" (Dagen 2008-02-05)
"Ny Sidachef: Biståndet spretar" (Dagen 2008-02-01)
"Ny rapport: En försvinnande liten del av den globala biståndsökningen har gått till ren fattigdomsbekämpning" (Dagen 2008-02-01)
"Hjälp till självhjälp knäcker fattigdom" (SvD 2007-12-24)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: , , , , , ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  Hur läser Österberg (& Du!) bibeln?


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  cid om twinglande på dagen.se
  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD
  Homo6are hatar Paulus, alltså är de judehatare!
  Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?
  Plåtpoliserna hindrar livräddande
  DN Kultur (v) - rädda för nykristendom?
  Om avfallna kristna & Påven
  nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord
  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto
  "teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek!  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger