| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, februari 07, 2008

  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD
GUDS ORD & SOCIALA PROJEKT

cid KOMMENTAR SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD Har avskaffandet av slaveriet, dödsstraffet eller kvinnans underordning lett till omvändelser eller folkväckelser? Fruktar människor Gud mer där varken dödsstraff eller slaveri finns? - Troligen tvärtom. Detta sagt för att komplicera frågan något.

Åtminstone dessa två företeelserna har många kristna engagerat sig i, i tron att det är nödvändigt för evangeliets skull. Missbruk skall inte försvaras bara för att Gud instiftat dödsstraffet, men att fördöma bruket, i Kristi namn, trots att Gud instiftat det, det kan inte vara en frukt av gudsfruktan.

Hur många har börjat tro på Kristus därför att kyrkan (i strid med Bibeln) fördömer det som Gud instiftat? Är det inte snarare ägnat att förminska tilltron till Guds ord, eller åtminstone lära folk att man kan välja och vraka i Biblen efter eget tycke?

OM all denna energi som kyrkorna ägnar åt att göra "intryck" på världen, genom allehanda sociala projekt, istället ägnades åt att lära känna Guds tankar som finns där i vår Bibel, och sedan TALA istället för att "se" på ikoner, eller driva politik eller sociala projekt - skulle det inte då se annorlunda ut, både i den enskilde kristnes liv och församlingarna? Nu är det ingen som tar Guds ord på allvar - alla tror sig veta att Gud är kärlek och att allt är tillåtet och förlåtligt och att inget får konsekvenser varken här eller vid uppståndelsen.

David Wilkerson må ha fel i mycket, men det han sade och skrev 1973 det stämmer mer och mer för varje dag. Så här skrev han i "Synen" om sociala projekt:

"2 - EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE SUPERKYRKA En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, [min kursivering/cid] väldiga välgörenhetsprojekt och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. " 1)

Kyrkans uppdrag är ett: Göra människor till lärjungar till Kristus. Låt de som inget annat liv har än det som är på denna jorden göra det jobb de är bäst på. Kyrkan skall göra det den är bäst på - förkunna evangeliet i enlighet med Guds ord.

Förkunnandet av den Levande Gudens levande ord, inte 'tittandet' på döda träbilder, inte bekämpandet av sociala missförhållanden, det är kyrkans uppdrag. Endast kyrkan har de nödvändiga medlen för ett ge Guds ord. Endast kyrkan kan göra det. Om inte kyrkan gör det blir det inte gjort.

Allt det andra kyrkor nu sysslar med kan andra göra lika bra eller bättre. Kraftsamling kring Guds ord är kyrkans plikt. Den alltmer utbredda ekonomiska krisen för kyrkor och församlingar har inte fått den effekt den borde få. Istället för att sluta med verksamheter som är vid sidan av huvuduppgiften, så minskar man antalet lokaler och församlingar. Ja, det ser ut som om man tar resurser från predikandet och lägger det på rent jordiska angelägenheter istället. Någonting är rejält fel i kyrkornas agendor och tänkande.

Mig synes det som om huvudsäkringen har gått. Det finns ingen kontakt med Guds livgivande ord.

1) s. 66, "Synen", David Wilkersson (Evangeliepress, 1993; originaltitel "The Vision", en predikan och en bok skriven 1973, efter en syn han hävdar att fått av Gud i april samma år.)

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt? [LÄS HÄR]
Goda gärningar = bistånd, diakoni? [LÄS HÄR]
Hur läser Österberg (& Du!) bibeln? [LÄS HÄR]
diakoni, mervärde & "biblifiering" [LÄS HÄR]

*

Läs mer:
"Timbroskrift upprör kristna biståndsorganisationer" (Dagen 2008-02-14)
"Kyrkornas arbete är värt mkt mer än det nuv. bidraget" (Dagen 2008-02-13)
"Kyrka i ett ljus." (DN 2008-02-10)
Sidas chef: Jag är positiv till förändringarna (Dagen 2008-02-07) Ministern: Vi vill jobba mer med konfliktområden (Dagen 2008-02-07)
Regeringen avslöjar hur framtidens bistånd ser ut (Dagen 2008-02-07) "Agera mot urholkning" (Dagen 2008-02-05) "Ny Sidachef: Biståndet spretar" (Dagen 2008-02-01) "Ny rapport: En försvinnande liten del av den globala biståndsökningen har gått till ren fattigdomsbekämpning" (Dagen 2008-02-01) (Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  SOCIALA PROJEKT TYSTAR GUDS ORD


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Homo6are hatar Paulus, alltså är de judehatare!
  Är bistånd & diakoni till icke-troende bibliskt?
  Plåtpoliserna hindrar livräddande
  DN Kultur (v) - rädda för nykristendom?
  Om avfallna kristna & Påven
  nöjesjakt, "djurrätt" & Guds Ord
  "VAD SÄGER SKRIFTEN?" - cid bloggens motto
  "teologisk kreativitet" = gudlös fest & lek!
  Deklarationen om kyrkliga rättigheter | Kyrka & Fo...
  SOCIALISM: LÖGNER, STÖLD, TERROR, VÅLD & MASSMORD  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger