| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
tisdag, mars 04, 2008

  socialism, Judas & den store Malm

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-04
cid KOMMENTAR MALM DEN STORE, SOCIALISM & JUDAS

Varför kallas Magnus Malm av somliga för en profet? Är det för att bokförlaget tror att han säljer bättre då? Eller är det för att han har "modet" att strunta i Bibeln när det passar honom? Det är för övrigt ett vanligt fenomen, detta att man talar utanför Guds ord, "i anden", och likväl eller kanske just därför blir kallad "profet". Ju modigare någon är i sin avvikelse från Guds ord, desto andligare tycks en del mena att man måste vara. De tänker väl: "Hur vågar han? Han måste vara ledd av Gud!". Motsatsen gäller, det är de som håller sig inom Guds ord som är de sanna och sant ödmjuka tjänarna. De andra tjänar sig själva eller någon annan.

Det handlar ofta om socialism, när det gäller Malm. Kanske inte så underligt, han är ett barn av 68, han var 17 och i sin mest påverkbara ålder och eftersom man i den åldern å ena sidan saknar kunskap i Skriften, historien och nutiden, och å andra sidan börjar vakna moraliskt och politiskt, så kan man lätt rusa iväg och moralisera över allt och alla. Man är ju 17 för sjutton, och begriper bara att alla ingenting begriper - utom en själv.

En del fastnar i den attityden hela livet. De kallar sig socialister nästan alltid. Och som det ser ut av de artiklar Malm skriver i Dagen så är han socialist, men jag kan ha fel. Jag har inte läst någon av alla hans många böcker. Bör man det? Är det värt mödan? Hans värld handlar tydligen i alla fall om socialism, fastän han numera troligen kallar det profetisk rättvisa eller något annat fint. Profeternas gillande av dödsstraff och av Gud anbefallda eller gillade krig filtrerar han säkert bort. Eller?

Det är rentav obehagligt att läsa hans senaste krönika. Han talar om det forna Sovjet och finner det inte ens för formens skull passande att fördöma denna mördarursäkt till statsbildning. Mer behöver inte sägas för att förstå hur den store Malm fungerar. Man hör redan hans invändning: "Men USA då!". Somliga växer aldrig upp, blir aldrig förmögna till att skilja katterna från hermelinerna, ens i dagsljus. De vill helt enkelt inte, därför kan de inte. De har ingen förmåga till distans till sig själva, de är rädda för vad de kan få se. De kan inte ändra sig, därför att det vore att erkänna att man haft fel.

Hela Europa är fullt av människor som trodde på socialismen och fortfaran-de vägrar erkänna socialismens förbannelse, samtidigt som de flesta någonstans inser att allt man har är ruttnande lik på lit de parade.

Och så förstås den fruktansvärda sanningen om alla dessa massmord och övergrepp i socialismens namn. Dessa som man inte vill höra talas om eller studera, eller lära något av.

Deras värld kan bara upprätthållas genom att hålla sanningen ifrån sig. Deras oförmåga till självrannsakan och omvändelse gör dem bittra och osakliga, särskilt emot USA och Israel som står för allt de hatar, ty de hatar allt som slog sönder deras våldsutopier om socialism överallt och till alla.

Sanningen är den att det finns inga kristna som är socialister. Är man kristen måste man med nödvändighet ta totalt avstånd från all typ av socialism, eftersom socialism är den mest extrema gudlöshet och materialism som kan tänkas, i praktiken såväl som i teorin. Socialisten kan inte säga nej till sin socialism, då är han ingen socialist, men så länge han är socialist kan han inte vara kristen.

Allt icke-materiellt förnekas, allt väsen högre än människan förnekas, alla levande varelser är djur, inget liv finns efter döden, ingen uppståndelse, ingen frälsning, inget evigt liv. Det finns för socialisten ingen annan gud än människan själv, den tänkande upplysta människan som har avslöjat "myten" om de kristnas Gud. Socialisten har ingen Gud som styr och skapat allt och skall döma alla. Den starkaste hyllas, sådana som Lenin, Stalin, Pol Pot och Mao. Alla medel är tillåtna för att ta makten och behålla den. Lögner, löftesbrott, stöld, röveri, hot, terror, våld, våldtäkter, mord, massmord och massvält.

Frälsning är här och nu, definierad av en upplyst elit, och den är materiell - intet annat existerar än materia. Det finns varken i teorin eller praktiken några mer extrema materialister än socialister.

Den kristne som har sympatier för socialism har inte förstått kristendom, ej heller socialism. Den enda text, och det enda sammanhang i Bibeln, som synes stödja socialism eller upphävande av äganderätten, är i själva verket just därför det bästa beviset på precis motsatsen.

I Apostlagärningarna står det att man i den förföljda första församlingen i Jerusalem, direkt efter pingsten, sålde sina ägodelar och hade allt gemensamt. För den som vill ta Guds ord på allvar så bevisar denna text, just därför att det är den enda som synes stödja socialism, att det finns ingen socialism i Skriften.

Det kan inte nog betonas att det förekom inget tvång, ingen befallning, inget krav, inga hot, inga straff eller sanktioner av något slag för att förmå någon att sälja det han hade. Allt var frivilligt. Äganderätten upphävdes icke, tvärtom bekräftas här äganderätten på det allra tydligaste sätt av Petrus. Petrus var Herrens egen utvalde apostel, han ansågs som den främste, och det var han som tog ledningen i den första samlingen av dem som trodde på Kristus.

Men Ananias och Safira då? Straffades inte de för att de inte gav allt från försäljningen till församlingen? Hur kunde man straffa någon - därtill med döden! - om det inte var ett krav att sälja och ge allt? Det är just här man har svart på vitt att det inte är socialism.

Petrus bekräftar just i denna text som tyckes handla om socialism, äganderättens grundläggande självklarhet. Ananias och Safira straffas inte för att de behöll en del av försäljningen. De hade inte heller straffats om de inte sålt. De straffades för att de ville synas rättfärdigare än de var. De behöll en del för sig själva, och sade samtidigt att de givit allt åt församlingen. De visade därmed att de hörde inte till församlingen, de försökte lura både människor och Gud. Det är i detta sammanhang Petrus förklarar att ingen annan än Ananias och Safira ägde rätten till både pengarna och egendomen:

Apost 5:4 Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud."

Socialism är däremot aldrig frivilligt. Oftast blir ett helt folk med våld tvingat till socialism genom en blodig mordisk revolution av ett fåtal som menar sig vara förmer, som vill anses och synas vara rättfärdigare och mer upplysta.

Ellertvingar under skendemokratiska former en stark minoritet, den svaga majoriteten att finna sig i legaliserad stöld av egendom. Eftersom borgare inte tar till våld, så utnyttjas detta medvetet av socialister.

Socialister visar varje första maj med sina röda blodsfanor och våldsfixerade gester och skrik, vems barn de är. De har samma symboler som världshistoriens värsta massmördare. Röda fanor, sången Internationalen och Kommunistiska Manifestet, det mest blodbesudlade dokument världen skådat. Varje första maj hotar de borgarna med våld om de inte får som just de vill. Genom borgarnas ovilja att ta till våld och socialisternas ständiga hot, uttalade eller blott antydda, så har många stater i Europa blivit alltmer socialistiska fastän socialismen nästan aldrig haft ensam majoritet.

Legaliserad stöld kallas det när man stiftar lagar som gör statens stöld laglig. Skattelagstiftning är de "demokratiska" socialisternas mer "fredliga" sätt att tvångsgenomdriva revolutioner på. Högskattesamhällen, motiverade som välfärdssamhällen, är ingenting annat än statens konfiskation av enskilda människors genom eget arbete egenhändigt och rättmätigt förvärvade lön. Därmed stjäl staten nutida och framtida egendom, ty genom upphävandet av arbetarens rätt till sin lön, upphäver eller begränsar man den enskildes äganderätt och därmed upphävs eller begränsas hans handlingsfrihet.

I dylika samhällen har man inte laglig rätt till sin egen lön för sitt egenhändigt utförda arbete. Staten tar sig rätten att behålla hur stor del som helst av lönen. Det finns inga lagstadgade gränser för hur mycket staten får ta i skatt, eller hur mycket den arbetande har rätt att fordra att ha kvar. Men Guds ord säger: Den som arbetar har rätt till sin lön. Socialism upphäver den rätten. Medan Gud bara kräver tio procent av den troende, tvingar moderna gudlösa stater av medborgaren totalt sjuttio procent eller mer, som istället skall tillfalla staten, vilket skenfagert kallas det "allmänna". Sverige är fortfarande en sådan stat.

När Malm skriver: "Jag hade hamnat på en träff med Svensk-Sovjetiska Vänskapsförbundet, ditlockad av ämnet "Kyrkan i Sovjetunionen". ", så finns det helt enkelt ingen anledning att sätta den minsta tilltro till sådana skönmålningar. "hamnat" - vilken falskhet! Han hade sympatier helt enkelt för socialismen även i den sovjetiska formen. Vad hade han annars där att göra. Han vilseleder oss medvetet. Han vill inte erkänna vad han på den tiden, och kanske fortfarande, egentligen tycker.

Ingen ideologi har dragit så mycket förbannelse över mänskligheten som socialismen. Lenin mördade ca fem miljoner på ca fem år. Stalin mördade ca 50 miljoner på ca 29 år. Pol Pot mördade på fyra år ca en fjärdedel av befolkningen i Kampuchea. Mao är den enskilt värste massmördaren i världshistorien och därför den mest hyllade av socialister i Sverige och världen runt. Han är ansvarig för ca 80 miljoner oskyldiga kinesers död under 27 år.

Tänk dig att Mao, i fredstid, utan annat urvalskriterium än att de tänker annorlunda än socialismen, väljer ut och ställer upp 80 miljoner av Kinas (då) mindre än en miljard människor, på rad. Tänk dig sedan att Mao befaller att en av alla dessa oskyldiga, obeväpnade, fredliga och försvarslösa av det egna folket, skall skjutas säg, var tionde eller tolvte sekund. Det blir fem eller sex mördade per minut, 300-360 per timme, ungefär 8000 per dygn, och att det fortsätter så dag efter dag, 365 dagar per år, med ungefär tre miljoner döda per år, år efter år i tjugosju år. Det blir omkring åttio miljoner.

Frågan till svaret "Mao" är: "Vem har mördat flest människor i världshistorien?" Frågan till svaret "socialismen" är: "Vilken ideologi har på mindre än ett århundrade mördat flest människor i världshistorien?"

Ändå finns det människor som kallar sig kristna och varje första maj använder samma symboler som denna världshistoriens värsta massmördarideologi använder ännu i denna dag i länder som Kina och Nordkorea och Kuba.

Alla dessa har mördat i "folkets" namn. De har mördat i socialismens namn. De har ursäktat sina massmord med "hela nationens intresse", att det var "nödvändigt" för att "revolutionen" inte skull dö, för att "borgerligheten" och det "borgerliga" tänkandet skulle kunna utrotas. De mördade tillhörde den egna befolkningen, de var obeväpnade, gjorde inte motstånd eller ens uppror. De tänkte annorlunda, de ville bestämma över sina egna liv, sin bostad, sin mark och jord. Det var så farligt i socialismens ögon att de måste dö. Kristen socialist? Malm?

*

Judas då, vad var det nu med honom? - Han värderade vård av fattiga högre än kärlek till Kristus. Ondska döljer sig under mångahanda skepnader. Bekymmer om fattiga är en av de "finaste". Församlingen i Nya testamentet, Guds församling, den första församlingen, pingstförsamlingen framför andra, hjälper inga andra än de fattiga som är troende och tillhör församlingen.

*

Bibeln:
Matt 20:15 Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt?
Eller ser du med onda ögon på att jag är god?'

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * Vägen till fred går via krig - Kan Västeuropa tänka sig att offra Israel? [Läs här]* * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Etisk frisedel - eller strängare krav?" (Dagen 2008-03-04)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

Etiketter: ,

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  socialism, Judas & den store Malm


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Hedin: Pingstvänner, Gå ur! LR. om cancer vs. spet...
  homo6are reagerar på Hedin & Sjöberg
  Hedin vs. Lewi Pethrus
  om skillnaden världsligt & andligt - cid bloggens ...
  fromt fromleri utan täckning
  "våld föder våld" - våld måste med våld stoppas
  Lutherord för den 1 mars
  Kärlek till Jesus & falsk ekumenik
  Halldorf, Skriften & kyrkorna
  dödsstraff & homo6 LR. knappnål & silverskål  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger