| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
torsdag, mars 13, 2008

  den skändligas skändliga gärningar

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-13 to morgon
cid KOMMENTAR HOMOSEXUELLA PRÄSTER & PÅVEN

Ännu en av alla dessa ständigt återkommande, år efter år, rubriker om påvekyrkans förbannelse: "Miljardbelopp i rättegångs-kostnader efter sexövergrepp" (Dagen 11 mars) [Läs här].

Det hedrar tidningen Dagen, som har beteckningen kristen, att den inte tiger om romersk-katolska kyrkans prästerskap och deras övergrepp på barn.

Det är visserligen allmänt sett inget avvikande beteende att skriva artiklar som visar dåliga sidor av påvekyrkan. Men det känns ändå som om kritiken mot påven är ganska flat, ja oftast frånvarande. Fler och fler i alla möjliga olika icke-kristna sammanhang tycks det mig, blir mer och mer okritiskt och välvilligt inställda till påven och romersk-katolska kyrkan, dess makt, ord och göranden. Det är inte bra.

Också påven skall ha erkännande när han säger och gör rätt, precis som Djävulen själv och alla andra. Men det finns grundläggande problem med påvekyrkan och dess institutioner, både ur kristet och demokratiskt perspektiv. Rom får inte stå oangripen bara för att påven säger och gör bra saker, nu och då eller till och med ofta.

Eftersom vår tids kristna sviker här, så borde åtminstone ateister se detta som en stor uppgift att växa in i och fylla - att kritisera påven i evangeliets och demokratins tjänst!

Det är sorgligt att allt fler traditionellt protestantiska väckelserörelser vill sluta fred med och ha gemenskap med den kyrka som dömde Luther till helvetet för att han vågade säga att Guds ord stod över påvens.

Också Dagen tycks ha en grundläggande positiv hållning till påvekyrkan och ökad ekumenik där även påvens kyrka får vara med.

Vad gäller det politiskt korrekta så är Dagen lika försiktig som alla andra. Man skriver inte rakt ut det alla vet, och ingen kan förneka. Man bara antyder. Man skriver inte att problemet med sexövergreppen har att göra med påvekyrkans celibattvång för präster. Man skriver inte att celibatet har lett till att kyrkan blivit en tillflyktsort för homosexuella. Man skriver inte att en alltför stor del av de homosexuella som söker sig till påvekyrkans prästämbete utnyttjar sin ställning, och de tillfällen som finns i kyrkan mer än på andra håll, att förgripa sig på unga pojkar.

Eftersom påvekyrkan inte har öppnat prästämbetet för kvinnor, så är det alltså män, homosexuella män, som också är pedofiler. Också jag vill se till att vara korrekt - jag säger inte, menar inte, tror inte att alla homosexuella, präster eller inte, är pedofiler.

Dagen skriver inte detta rakt ut, utan håller sig till ett politiskt oantastligt och avskalat sakligt sätt att beskriva detta. Man undviker nogsamt att i klartext säga det förbjudna. Om det är fegt, skickligt, motbjudande eller nödvändigt och acceptabelt, det vet jag inte riktigt. Men det kunde förmodligen gjorts ännu mer fördolt. Man får vara glad för det lilla.

Dagen journalisten Anders Gustafsson skriver:

"Majoriteten av offren är män, övergreppen började i de flesta fall när barnen var mellan 10 och 14 år."

Det förundrar mig att de kyrkor och samfund och deras ledare som värnar äktenskapet, inte tvekar att göra aktioner tillsammans med påvekyrkan. Det är ju ingen tvekan om att påvekyrkan har gjort mer än alla socialister någonsin för att undergräva äktenskapet, just genom celibattvånget. Som för övrigt infördes för att prästernas egendom skulle tillfalla kyrkan och inte efterlevande hustru och barn. Därefter har man på sedvanligt sätt, väl känt redan på Jesu tid, klätt dessa ekonomiskt motiverade bud i alla möjliga andliga och fromma kläder av "högsta" kvalité.

Man kan jämföra dessa prästerliga övergrepp på barn som anförtrotts i kyrkans vård, med aborter. Just på den plats där livet skall vara som mest skyddat, angrips det av just den som har till huvuduppgift framför andra att framföda och skydda liv.

Aborter dödar det kroppsliga livet och övergrepp av präster är andliga mord som för all framtid kan ge barnet en bild av Gud som är oskiljaktig från det mest Djävulska man kan tänka sig.

Vad kan vara värre än att uppträda som Guds ställföreträdare och sedan göra gärningar som visar att denne "gud" i själva verket är Djävulen själv!

Upphör med allt samarbete med påvekyrkan! Kräv avskaffande av celibatet! Kräv avsägande av alla anspråk på påvens överhöghet! Innan de kraven har uppfyllts bör man överhuvudtaget inte prata med dem, än mindre fira gudstjänst ihop!

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:

Om avfallna kristna & Påven

* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Miljardbelopp i rättegångs-kostnader efter sexövergrepp" (Dagen 2008-03-11)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  den skändligas skändliga gärningar


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  enade vi falla - söndrade vi stå
  homo6 i Filadelfia - Piensoho contra Hedin
  förvirrad pingstledare förvirrar om idioter & gaml...
  varför lögnen föredra(s)
  andliga vaggsånger & osund optimism
  kvinnan & kristna Dagen Lr. Bibeln & Hitler
  "Går vi mot ny istid?!" - media tiger!
  Lutherord för 9 mars
  politik, etik & tron - med (kd) hit & dit
  om dopet & arvsynden  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger