| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
fredag, mars 14, 2008

  varför står vi ut? Ge laglydiga rätt bära vapen

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-03-14 fre
cid KOMMENTAR ARBETAREN FRÅNTAS BÅDE LÖN & SKYDD

Maria Abrahamsson ledarskribent på Svenska Dagbladet, uppmärksammar ofta den alltmer katastrofala situationen inom polisen och rättsväsendet. Så även i artikeln "Rättsväsendet klarar inte vardagsbrotten" (SvD 2008-03-13).

Det är på tiden att vi alla uppmärksammar och gör något åt raserandet av rättvisan. Rättsapparatens förfall har pågått i decennier, och har sin djupaste orsak i socialisternas målmedvetna undergrävande av respekten för liv, moral och äganderätt.

Samtidigt som man mer och mer har fråntagit arbetaren rätten till sin lön, och istället överfört så mycket som möjligt till staten, har steg för steg känslan av ansvar för det gemensamma upphört. Den som inget får behålla och inget äger tappar till slut känslan för alltings värde.

Det är bara i ett samhälle där man måste arbeta för att få något som man lär sig att vårda sina ägodelar och därmed lär man sig också respekt för andras ägodelar, som ju är konkreta bevis på att de arbetat hårt och länge.

Men i ett samhälle där man inte behöver arbeta för att få saker, och där man inte får straff då man förstör andras eller allas våra gemensamma ägodelar, där upphör så småningom all rättskänsla.

Äganderätten måste stärkas, också genom att straffen för stöld och rån skärps. Inför tredje resan gillt. Tre brott ska ge livstid. Att låta stölder gå ostraffade och till och med bara lägga ner sådana fall det är att säga att andras egendom är ett omodernt begrepp.

Laglöshet och upphävande av äganderätten hör ihop. Högskattesamhället har upphävt arbetarens rätt att fritt förfoga över sin lön. Och när staten stjäl så kan alla andra stjäla.

Moralen kan inte återskapas om man inte upprättar arbetarens rätt till sin lön. Högskattesamhället är roten till nästan allt ont. Och högskattesamhällets skapare är socialisterna först och främst.

Socialismens tid vid makten är över. Socialismen som ideologi är ett lik på lit de parade som de närmast sörjande vägrar lägga i jorden och begrava. Men döda skall begravas, så säger lagen. Skyndsamt.

Om inte polisen skyddar människor och företagare från trakasseri av kunder, hot, utpressning, skadegörelse, stölder, rån, lemlästande och död, så måste medborgaren till slut göra det själv. Medborgargarden och beväpning är till slut enda utvägen.

Så här ser verkligheten ut (SvD 2008-03-13) :

Av de närmare 150000 skadegörelsebrott som polisanmäldes 2006 klarades 12 procent upp. Det är en orimligt låg siffra, ja. Men vad ska man då säga om att polisen i endast 4 procent av fallen lyckades lista ut vilken person som låg bakom brottet? Av de anmälda personrånen klarade polisen att knyta en gärningsman till brottet i 10 procent av fallen. Personuppklaringen vid cykelstölder är 1 procent, vid stöld/snatteri ur fordon 2 procent. I bara 5 procent av bostadsinbrotten åkte tjuven dit.

Så kan det inte få fortsätta. Polisen måste läggas ner eller börja jobba. Vi kan inte betala upp till 70 procent i skatt och sedan utlämnas till våldsverkare. Det här har hållit på alltför länge redan.

Den största orsaken till problemen vid sidan av samhällsmentaliteten i stort, är att det behövs fler poliser överallt. Det finns poliser som inte får utföra polisarbete, därför att man avskedat civilanställd kontorspersonal. Det kan åtgärdas. Att inte göra något åt det är ett enormt slöseri med utbildning och resurser, men framför allt ett djupt förakt för medborgarna och en likgiltighet för människors välfärd.

Otrygghet på gator, ja även i hemmen!, svåra och långvariga lidanden och enorma kostnader drabbar enskilda människor varje dag på grund av brottslighet som kan stoppas. Arbetaren fråntas det mesta av sin lön och har rätt att få skydd och trygghet. De politiker som inte ger oss det måste bytas ut. Inför personval!

Samhällets kostnader för att låsa in för beständigt de som gång på gång (tre gånger bör ge livstid) förstör och våldför sig på egendom och människor, är betydligt mindre än de kostnader samhället och enskilda drabbas av då de får gå lösa.

Det är dags för sunt förnuft att återfå makten i Sverige!

Staten skall straffa och hämnas på dem som förstör och belöna dem som sköter sig.

Så länge de som fördärvar belönas och de goda bestraffas och påläggs allt tyngre bördor utan att få något tillbaka, så kan ingen verklig förändring till det bättre ske.

Den nuvarande utvecklingen leder till katastrof. Det "mjuka" feministiska samhället är en annan ordsak till det ökade våldet i samhället. Ju "mjukare", det vill säga, straff-friare samhället blir, desto mer gatuvåld och mord kommer vi få se. Det finns mycket att göra.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
"Skott mot Malmö-åklagares hus" (SvD 2008-03-14)
"Skott mot Malmö-åklagares hus" (DN 2008-03-14)
"Länsrätten saboterar kampen mot krogfusket" (DN 2008-03-14)
Polisen: ”Vi vill stänga spritkranarna” (SvD 2008-03-13)
"Polisen måste rensa i Stureplansträsket" (SvD 2008-03-13)
"Polisen vill kunna stoppa alkoholservering" (Dagen 2008-03-13)
"The Costs of Crime" (Thomas Sowell 2008-03-11)
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  varför står vi ut? Ge laglydiga rätt bära vapen


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Hedins nya giv: mindre prat
  (kd)s svurna fienders bästa vänner
  Wilgot Fritzon, Guds ord & sanningen
  den skändligas skändliga gärningar
  enade vi falla - söndrade vi stå
  homo6 i Filadelfia - Piensoho contra Hedin
  förvirrad pingstledare förvirrar om idioter & gaml...
  varför lögnen föredra(s)
  andliga vaggsånger & osund optimism
  kvinnan & kristna Dagen Lr. Bibeln & Hitler  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger