| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, mars 23, 2008

  (2) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kristendom (4)

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS
apropå makt och kristendom, vänster såväl som höger (4)
Rövarens väg till Gud via korset, det är vad kristendom handlar om. Guds rike har inte kommit, det kan inte upprättas på en syndig jord. Kristus säger själv att hans rike icke är av denna världen.
*
2008-03-23 Påskdagen KRISTI UPPSTÅNDELSES BETYDELSE (§§ 3-5)
Betraktelse av P. P. Waldenström (1898)
Om du med din mun bekänt Jesus såsom herre och trott i ditt hjärta, att Gud har uppväckt honom från de döda, så skall du varda frälst. Ty med hjärta tror man till rättfärdighet, men med mun bekänner man till frälsning. (Paulus brev till Romarna kap. 10, vv. 9-10).
*
Kristi uppståndelses betydelse
3.
Att tro, att Jesus är Herren, det är att tro, att han är den frälsare, som Gud har givit ut för att frälsa världen, och den herre, som han har upphöjt och satt på sin högra hand för att råda över allt med all makt i himmelen och på jorden. Därom säger han själv: Mig är given all makt i himmelen och på jorden.
Och Paulus säger: Vi hava en enda Gud, nämligen Fadern, och en enda Herre, nämligen Jesus Kristus.
Tror du icke, att Jesus är Herren, så kan du icke heller sätta din tro och lit om frälsning till honom. Och på denna tro till honom är det dock, som frälsningen beror.
4.
Men icke nog med det. Skall jag kunna tro på honom, så måste jag jag även veta och tro, att han är uppstånden från de döda. För apostlarna var det alldeles klart, att tron på en död frälsare var en galenskap.
Så länge han levde, trodde de på honom. När han var död, gåvo de upp denna tro.
Men när han stod upp, och de åter hade honom levande, då trodde de igen.
Att vänta frälsning av en död frälsare är lika galet som att söka hälsa hos en död läkare.
5.
I Korint hade några kristna kommit till den åsikten, att ingen de dödas uppståndelse var att vänta. Med anledning därav skrev aposteln Paulus, att om det icke finnes någon de dödas uppståndelse, så är icke heller Kristus uppväckt. (1 Kor. 15.)
Men, tillägger han, om Kristus icke är uppväckt, fåfäng är då vår predikan. [kurs. PW]
Att predika om en död frälsare, det är detsamma som att predika om ingen frälsare.
Och visst är, att om Jesus icke stått upp från de döda, så hade aldrig någon av apostlarna lytt hans befallning att gå ut i hela världen och predika evangelium.
Varken Paulus eller Petrus eller Johannes skulle vi då känna till. Vi skulle icke heller hava ett enda ord skrivet av deras hand.
Utan Kristi uppståndelse gives ingen frälsare, intet nytt tetamente, ingen tro på Kristus, intet hopp om evigt liv.
Evangelium vore då ingenting annat än en saga, visserligen skön, men likväl bara en saga utan värde, när det gällde att kämpa mot synden, döden, djävulen och all helvetets makt.

*

Anmärkning
Texten ovan är tredje, fjärde och femte stycket i kapitlet "Kristi uppståndelses betydelse" (ss. 209-208) i ”Se, Guds Lamm! Betraktelser öfver Kristi lidandes och uppståndelses historia” af P. Waldenström, Stockholm, Pietistens expedition, 1898.
Stycket har av mig delats upp i flera mindre, samt har revidering av stavningen skett.
Alla ställen med ”fv” och ”hv” har ersatts med enkelt ”v”; "dt" med "tt", "-af" och "af" med "-av" och "av", plural- & pluralgenitivändelserna "-ne" och "-nes" med "-na" och "-nas". Också fetstil och kursiveringar är mina, om inte annat säges "[kurs. PW]", "[fetst. PW]".
Alla bibelställen återges här enligt Waldenströms egen översättning från grekiskan, NT med förklarande anmärkningar, Första delen (1886).
Projekt Runeberg håller på att göra Waldenströms översättning av Nya testamentet tillgänglig på webben, evangelium enligt Matteus, Markus, Lukas och Johannes samt Apostlagärningarna är klara [Läs här].
Rom 10:9-10 enligt Bibel 2000 lyder:
[9] Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
[10] Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

*
LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
MAKT & KRISTENDOM
5. Kristi uppståndelses betydelse (3) [Läs här]
4. Kristi uppståndelses betydelse (2) [Läs här]
3. Kristi uppståndelses betydelse (1) [Läs här]
2. två rövare - två vägar [Läs här]
1. en rövarhistoria på långfredagen [Läs här]
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *
Nu pdf-Länkar till
Newsmill-artiklar [ här, överst]
*
Läs mer:
"Återuppståndna" (DN 2008-03-22)
Hur var det nu med Judas Iskariot? (Schlaug.se 2008-03-21)
Biskop Koskinen: "Påsk! Vet du varför" (AB 2008-03-21)
"Den kristna vänsterns makt över USA" (SvD 2008-03-21)
"Rättegången mot Jesus en juridisk härva" (SvD 2008-03-20)
"Vid förnekelsens koleld" (Dagen 2008-03-20)
"Vi behöver mer sorg - och glädje" (Dagen 2008-03-20)
(Andra intressanta bloggar om , , )
*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  (2) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kristendom (4)


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  (1) Kristi uppståndelses betydelse - makt & kriste...
  två rövare - två vägar
  5 år i Irak - fred vinns bara med våld
  en rövarhistoria på långfredagen
  Dagens redaktion bär ansvaret - inte läsarna
  piensoho ber inte om ursäkt - kan han vara kvar?
  pingstanden och världens
  kränkta ego-fångar vägrar självkritik
  bistånd stjälper - frihandel hjälper till självhjälp
  pinsam Piensoho beljuger Åke Green  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger