| START | Mest lästa | Debattartiklar || Motto: Vad Säger Skriften? | Bibeltolkningsprinciper || TACK GODE GUD! DU LEVER ÄNNU! VÄLKOMMEN HIT! || höger-kol.: Art. på Denna Sida | Tio senaste | ARKIV |

CID - CARL INGEMAR DAGMAN - KRISTENDOM & SAMHÄLLE +
<$BlogRSDURL$>
GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

GUD MED DIG! | | Jesaja 7:14 | | Genesis 28:15 | | GOD WITH YOU!
+ + +

+ VALET 2014 & 2018 - Socialism & Islamism contra Kristen civilisation +
söndag, april 27, 2008

  DN:s makt & andras - om Väst & Friheten

GUDS ORD [dgggb] & MÄNNISKORS

2008-04-27 sö morgon
cid KOMMENTAR MAKT & MAKTLÖSHET
- apropå DN:s ledare "Makten över ordet" (DN 2008-04-27)

Varför i allsin dar inbillar sig DN att de vet vad som är rätt eller fel, bättre än andra?

På vilka - sakliga - grunder har vi skäl att tro att DN är mer moraliskt upphöjda, än exempelvis socialister, de må nu vara av det internationella slaget eller det nationella?

Varför är vissa extrema grupper utpekade som oanständiga från början och andra inte, fastän båda grupperna angriper både ordningsmakten och oskyldiga med våld?

DN Kultur är visserligen inte detsamma som ledarsidan, men det är ändå en och samma tidning. På Kultursidorna publiceras gång på gång texter som låtsar att islam är fredligt, fastän islam de hundra första åren efter Muhammeds död med blodat svärd utbredde denna religiöst grundade nya politiska världsordning ända bort till Kina i öster och upp till Frankrike i väster.

Och den senaste idiotiska idioten, villigt publicerad av DN Kultur, en viss okänd (?) Pål Levin, skriver 23 april i artikeln "Turkarnas religion" [Läs här eller låt hellre bli!] och kallar det fördomar att vi säger vad vi sakligt vet är historisk sanning under ettusenfyrahundra år - nämligen att islam kräver underkastelse eller dödar oss.

Gång på gång har islam anfallit och sökt erövra Europa - utan annat skäl än att de av sin "religion" känner sig tvingade att tvinga alla andra att underordna sig deras uppfattning om Gud och sanning.

Så nyss som 1683 stod man utanför Wiens murar och blev den 12 september slagna. Den 11 september 2001 må vara valt av denna anledning - eller kanske har det att göra med Österns första förlust emot Väst vid slaget vid Marathon, som av vissa anses ha skett just den 11 september. I båda fallen ett förtvivlat försök att skriva om historien, precis vad DN Kultur är så ivriga på.

Islam eller islamister har inte dåligt rykte i väst på grund av fördomar utan på grund av fakta. Nu som förr. De som vill få oss att tro annorlunda är lögnare. DN Kultur hör till dem.

Under dylika feghetens och anpasslighetens trender i våra samhällen i Europa är det inte underligt att det växer fram extrema rörelser åt andra hållet. Ta bort socialismen, den internationella, med alla dess vansinnigheter - och den nationella socialismen är otänkbar och omöjlig.

På samma sätt, sluta med de idiotiska lögnerna om islams historia, och s.k. "nationaldemokrater" har inte en chans att göra sig gällande.

Det blir lätt en ond cirkel, eller spiral, i dessa sammanhang. Men någon måste börja. DN Kultur kunde visa mod och moral och bli först med att sluta att i all välmening ljuga om islam, det vore och är en avgörande dödsstöt åt all sjuk "nationalism".

Det finns också en sund nationalism som bättre kallas fosterlandskärlek och som går ut på tacksamhet till Gud och förfäder för det arbete som i generationer lagts ner i svensk jord. Det är helt enkelt orättfärdigt att detta skall ges bort till invandrare som förmerar sig fortare än oss. De ges möjlighet att ta det ifrån oss och dessutom få betalt för att de kommer hit och tar det genom att snabbt förmera sig - många har inte ens ett arbete.

Att försöka tysta det som sägs vid frukostborden i Sverige är vansinne eller sinnesjukt - välj själv. Det är orätt och dålig politik att söka förbjuda eller förtiga det som vanligt folk betraktar som sunt förnuft. Att Stockholms-lättingar inte begriper vad som är vanligt sunt förnuft är en helt annan sak. Nollor eller nollåttor måste tas ner på jorden, även om de är höga i tron att de sitter trygga i himmelsskrapande hus.

Ett samhälle som tystar förnuftet som talar i självbevarelsens namn, är dödsdömt per definition.

Det finns en gräns för självutplåningsdriften hos självhatande socialister och liberaler. Den gränsen går vid deras självorsakade utraderande från befolkningen. Vilket sker helt naturligt eftersom de inte fortplantar sig och dödar sina barn och kallar det abort.

Den större delen av den svenska befolkningen som har självbevarelsedrift och framtidshopp och livsvilja har rätt att säga stopp när självhatande små men dominerande grupper av människor vill leda alla i fördärvet.

Det är därför väldigt glädjande att DN:s ledarsida inser att det är förödande att tysta avvikande röster i skolorna hur extrema de än synes vara. Allt dessa "nationaldemokrater" säger är inte tokigt. Mycket de säger, eller åtminstone en del som de säger, finner stöd hos fler än "eliten" i Stockholm begriper.

Men DN:s ledarsida, tyckes det mig åtminstone, förflyttar sig sakta men stadigt, steg för steg, i riktning mot realism och markkontakt. Det är oerhört värdefullt. Det är ytterligare en sak att tacka Gud för denna söndag. Svenska folket har mycket att tacka Gud för.

Lewi Pethrus skrev en gång en underbar psalm om detta. Den första versen lyder:

"Svenska folk, du borde tacka
Gud för landet han dig gav,
Detta land, som såg oss födas,
Där en gång vi får vår grav,
Där föräldrahemmet trygga
Givit oss en barndom skön,
Där en älskad mor oss lärde
Bedja trosfrisk barnabön."

Inga garantier finns för att vi av alla folk skall få fortsätta leva i fred. Den dag kan komma då vi ockuperas utifrån eller ansätts av svåra omvälvningar inifrån. Det är på tiden att vi inser att människan inte helt och hållet är herre över sitt eget öde. Inte heller Sverige kan klara sig utan Guds Försyn. Att dessutom fresta Gud är att utmana den mäktigaste kraften i tillvaron. Det kan vi få ångra djupt.

*

LÄS OCKSÅ PÅ DENNA BLOGG:
* * * *
cid bloggens motto: "VAD SÄGER SKRIFTEN?" [Läs här]
cid bloggens tolkningsprinciper: Ständig Efterskrift [Läs här]
* * * *

*

Läs mer:
Oskar "Poet On the Run" skriver på sin blogg ganska fyndigt och väldigt roligt
att jag har "näsan för djupt i Bibeln" i inlägget "Så var den helgen över" (27/4), läs hans inlägg och mitt Svar [Här]
(Andra intressanta bloggar om , , )

*

 


OBS!!
ARKIVERINGEN HAR ÄNDRATS!
till
lagring per datum istället för per månad!

Vänligen se "ARKIV" i höger spalten!
Content Swedish; English (starting July 2006)
Articles on Christianity & Society and
Comments on articles by others
by Carl Ingemar Dagman, Habo, Sweden
Email

Created Monday, Feb. 2, 2004
Changes in design Sept. 2006, Febr. 2008

Psalm 145 to 150 - Read from KJV

9-11 Psalm 23:4
Fear No Evil - Frukta intet ont

Psalm 9:11 [1917]
"Och må de som känna ditt namn
förtrösta på dig;
ty du övergiver icke
dem som söka dig, HERRE."

Psalm 9:11 [KJV]
"Sing praises to the LORD,
which dwelleth in Zion:
declare among the people his doings."


  LÄNK till CID på Twitter


  ARTIKLAR PÅ DENNA SIDA:

  DN:s makt & andras - om Väst & Friheten


  DE TIO SENASTE ARTIKLARNA:

  Guds Ord & Luthers (27 april): Lidandet & Tron
  skytte & kristna sekterister
  kyrkskratt? - om kyrkoknep för att locka besökare,...
  försvar på allvar i en farlig värld
  ingen (?) vill försvara älskat (?) fosterland
  bort med bidrag - fram med människorna
  "piller"-samhället hotar friheten - biologins makt...
  bidragsbrott är tabu för den som arbetar
  nej till världsregering av diktaturer
  staten skall inte spela falskt  ARKIV


  REKOMMENDERAS - MEST LÄSVÄRDA I SVERIGE

  DICK ERIXON - Sveriges mest läsvärde politiske kommentator

  VÄRLDEN IDAG - Sveriges mest utmanande tidning (nåja)

  MOST RECOMMENDED

  RealClearPolitics - the best every day

  LÄNKAR TÄNKVÄRDA ARTIKLAR

  Sverige
  - ENPARTISTATEN?

  2003-07 | DSM | Intervju med Hans Bergström: "Sverige har blivit en ENPARTISTAT och ingen reagerar"

  2004-02-19|SvD|Maktmonopol|Emil Uddhammar

  2004-02-07|SvD Bränn.|Johnny Munkhammar|Den stora staten faller

  2004-01-21 on|DN Ledare|Efter 44 år i följd 1932-1976,innebär perioden 1994-2006 ytterligare 12 obrutna år

  1987-09-25|SvD|Hans L Zetterberg|(s)ekten som blev statskyrka

  - HÄLSO & SJUKINDIKATIONER
  Sverige i fara! - Artikelsamling

  EU & USA
  2002-12|American Enterprise|Karl Zinsmeister|Bird's Eye|Old and In the Way (USA and Europe)|*MÅSTE LÄSAS!!

  USA
  Harper's Weekly

  IRAQ
  2004-02-26|NPQ Global Viewpoint|Condoleezza Rice|on WMD & IRAQ;Preemption;Russia;Pakistan & NPT|

  2004-02-23|Weekly Standard,Vol.9,Issue 23|Robert Kagan & William Kristol| The Right War for the Right Reasons|The liberation of Iraq was abundantly justified|

  2003-11-05 | Slate | Christopher Hitchens | Restating the Case for War - Waiting for Saddam to change is what got us into this mess in the first place | fighting words - A wartime lexicon

  2003-10-20 | Weekly Standard vol. 9, iss. 6 | Robert Kagan & William Kristol | Why We Went to War: The case for the war in Iraq, with testimony from Bill Clinton

  2003-03-15 | Bildt.net | Carl Bildt | Peace for Iraq |

  2003-02-09 | bildt.net | Carl Bildt | War? Peace? |

  2003-01-28 Tu | IHT The Internatonal Herald Tribune | Carl Bildt | End the Decades of War in Iraq - Regime change in Iraq isn't optional

  2002-10-12 | bildt.net | Carl Bildt | War in Iraq?

  9/11
  2001-10-08 må | Aftonbladet | Carl Bildt | "Låt en sak stå alldeles klar: USA har inte bara rätten att slå tillbaka mot Usama bin Ladin, utan också skyldigheten att göra det" |

  2001 Sep. 12, Wednesday | Time | Lance Morrow | The Case for Rage and Retribution |

  BIBEL-LÄNKAR MM

  Andakt
  O store Gud/How Great Thou art/Wie gross bist du
  Vår Gud är oss en väldig borg
  Daglig resekost, ur Luthers verk
  Ljudfiler på dagen.com
  - Lewi Pethrus: Bakgrund till "Löftena kunna ej svika"
  - Einar Ekberg: "Löftena kunna ej svika"
  - C G Hjelm: "Gör verkligheter av möjligheter"

  Sv. kyrkan
  Sv. kyrkans Bekännelseskrifter
  Olavus Petri: Ur "Förmaning till alla evangeliska predikare"

  Dr. Martin Luther
  Martin Luther 1483-1546, Project Wittenberg
  Luthers 95 teser, 1517 [danska + latin]
  The 95 Theses [även ty +fi]
  Martin Luthers Lilla katekes
  Schmalkaldiska artiklarna
  - Om synden
  - Om lagen
  - Om evangeliet
  - Huru en människa blir rättfärdig inför Gud, och om goda gärningar
  Om påvens makt och överhöghet
  Om en kristen människas frihet
  Om den trälbundna viljan
  - Om trons visshet
  - Skriftens klarhet
  Stora Galaterbrevskommentaren
  - FEMTIO LYSANDE FÖRTJÄNSTER HOS DEN EGNA RÄTTFÄRDIGHETEN
  - "Alla de som låta det bero på laggärningar äro under förbannelse"
  Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms 18. April 1521

  John Wesley
  John Wesley's Sermons

  Biblar
  Luthersk Nätbibelskola
  Bibeln 1917
  Folkbibeln
  bibeln.se
  Die Bibel, Martin Luthers berömda, 1534
  Crosswalk.com Bible Study Tools
  King James Version
  Greek NT, Nestle-Aland
  Bible Gateway
  Online Bibles [olika grek. NT, Septuaginta]
  Bibliotheca Biblica IntraText

  LAG & RÄTT

  Domarregler
  Olavus Petri Domareregler

  Svensk lagstiftning
  Lagrummet: Lagar och författningar
  Regeringskansliet
  Riksdagen


  ORD & SPRÅK

  Ordböcker
  SAOB
  SAOL, sjätte uppl. 1889
  SAOL, åttonde uppl. 1923

  KOLUMNISTER

  Sverige
  Per Ahlmark, DN
  Carl Bildt

  USA
  Max Boot
  David S. Brooks, NYT
  Thomas L. Friedman, NYT
  Christopher Hitchens, Slate column, Fighting Words
  Christpher Hitchens, Column, The Mirror, London
  The Christopher Hitchens Web
  Charles Krauthammer, WP
  William Safire, NYT


  Powered by Blogger